Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011

Kazalo

3017. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, stran 9183.

Na podlagi 145. člena in za izvrševanje petega odstavka 144. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
1. člen
V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 1/10, 68/10 in 110/10) se v prvem odstavku 2. člena 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva so zemljišča, za katera ima nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: nosilec) pravico do uporabe. Pravico do uporabe ima nosilec, ki je lastnik ali zakupnik zemljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno soglasje lastnika zemljišča ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč. V primeru zemljišč v solastnini ali skupni lastnini ima nosilec pravico do uporabe v skladu s 7. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo in 43/11);«.
2. člen
V četrtem odstavku 3. člena se besedilo »Nosilec je za vpis v RKG dolžan pridobiti soglasja vseh lastnikov in solastnikov za uporabo kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi kmetijskega gospodarstva.« nadomesti z besedilom: »Nosilec je za vpis v RKG dolžan pridobiti soglasja lastnikov in solastnikov kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi kmetijskega gospodarstva, v skladu s 7. točko prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.«.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-245/2011
Ljubljana, dne 18. avgusta 2011
EVA 2011-2311-0096
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina