Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011

Kazalo

3019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice, stran 9184.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 11. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 53/96, 56/10, v nadaljevanju: Odlok) se v drugem odstavku 4. člena črta besedna zveza »predsednik Občinskega sveta občine Brežice in«.
2. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena Odloka se besedna zveza »Kadrovska služba občinske uprave Občine Brežice«, nadomesti z besedno zvezo »občinska uprava Občine Brežice«.
(2) V drugem odstavku 8. člena Odloka se besedna zveza »služba iz predhodnega odstavka tega člena«, nadomesti z besedno zvezo »občinska uprava Občine Brežice«.
3. člen
(1) V četrtem odstavku 9. člena Odloka se beseda »posamezniki« nadomesti z besedo »posameznik« ter se črta besedna zveza »oziroma pravna oseba«.
(2) Spremeni se peti odstavek 9. člena Odloka, ki sedaj glasi: »Posameznik, ki je bil predlagan in ne dobi nagrade, je lahko naslednjič ponovno predlagan«.
4. člen
V 10. členu Odloka se beseda »diplomo« nadomesti z besedo »listino«.
5. člen
(1) V prvem odstavku 14. člena Odloka se črta besedno zvezo »posameznikom ali«.
(2) V drugem odstavku 14. člena Odloka se beseda »diplomo« nadomesti z besedo »listino«.
6. člen
V 15. členu Odloka se doda nov:
– drugi odstavek, ki glasi: »Priznanja se ne podelijo, če za to ni pogojev.«,
– tretji odstavek, ki glasi: »Pravna oseba lahko dobi le eno priznanje Občine Brežice.«,
– četrti odstavek, ki glasi: »Pravna oseba, ki je bila predlagana in ne dobi priznanja, je lahko naslednjič ponovno predlagana.«.
7. člen
V 16. členu Odloka se črta besedna zveza »predsednika občinskega sveta ali«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-3/2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

AAA Zlata odličnost