Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011

Kazalo

3021. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 9184.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10), 2., 4., 17., 20.a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 21. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Gorenja vas - Poljane znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
               Celodnevni     Štirinajstdnevni
                program        program
– oddelek 1.
starostnega obdobja     438,00 EUR       263,00 EUR
– oddelek 2.
starostnega obdobja     318,00 EUR       191,00 EUR
– kombiniran oddelek     357,00 EUR       214,00 EUR
– oddelek 3–4-letni
otrok            357,00 EUR       214,00 EUR.
2. člen
Cena programa, v katerega je vključen otrok, je osnova za plačilo staršev. Cena programa je izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05).
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Gorenja vas - Poljane, št. 605-33/2008-001, z dne 18. 12. 2008.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2011.
Št. 605-11/2011-4
Gorenja vas, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljana
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost