Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

, Stran 2072
Spričevala preklicujejo
Ahmatović Mirela, Ulica Anke Salmičeve 9, Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Krško, izdano leta 2002-2004. gnx-321348 Ahmatović Mirela, Ulica Anke Salmičeve 9, Leskovec pri Krškem, maturitetno spričevalo ŠC Krško – Sevnica, izdano leta 2005/06. gnw-321349 Ahmić Bedrana, Koperska 32, Izola - Isola, indeks, št. IO-1914, izdala Srednja ekonomsko poslovna šola. gnl-321335 Ajkunić Amir, Kešetovo 6A, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu za poklic trgovec, Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija, št. 834/T, izdano leta 2004. gns-321403 Bahun Lara, Cesta pod Slivnico 23, Cerknica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravne in administrativne šole, izdano leta 2006, 2007. gnm-321459 Bajc Sabina, Velika vas 45B, Leskovec pri Krškem, preklic diplome z oznako GND-321193, objavljen v Ur. l. RS, št. 65/2011. gnf-321441 Bajec Jan, Za gasilskim domom 3f, Grosuplje, maturitetno spričevalo Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 2008. gns-321478 Bajuk Tomaž, Trg svobode 4, Moravče, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje kovinarske in usnjarske šole Domžale, izdano leta 1984, 1985, 1986. gnk-321361 Bektašević Amel, Trata 1, Škofja Loka, spričevalo poklicne mature Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 2003. gnd-321443 Bergleitner Iris, Linhartova 90, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2009. gnk-321311 Blažič Angie, Vimolj 9, Stari trg ob Kolpi, maturitetno spričevalo Srednje šole Kočevje, izdano leta 2010. gnd-321393 Brne Petra, Križ 238, Sežana, spričevalo 4. letnika Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, izdano leta 2011. gnx-321398 Brulc Franc, Staro sejmišče 34, Šentjernej, maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2002. gnb-321320 Brumat Tjaša, Miren 7, Miren, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica, št. II/G 1636, izdano leta 2009. gnx-321323 Bučar Maja, Parmova 11, Litija, maturitetno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta 2007. gnj-321362 Buh Matija, Hlavče, Njive 6, Gorenja vas, spričevalo 2. letnika ERSŠG Ljubljana, izdano leta 2011. gni-321388 Čebulj Nina, Gmajnica 68a, Komenda, indeks 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, leto izdaje: 1995, izdano na ime Levec Nina. gnp-321481 Čerček Gašper, Jenkova 10a, Ljubljana, spričevalo K3A letnika Srednje strojne in kemijske šole Ljubljana, izdano leta 2009/2010. gno-321457 Čop Kaja, Gimnazijska cesta 15, Trbovlje, spričevalo 4. letnika Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta 2011. gnn-321458 Drobnič Mateja, Hrastje 25, Cerklje ob Krki, indeks, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (smer Športno treniranje). gnd-321343 Durmishi Almira, Tainkova ulica 2, Koper - Capodistria, spričevalo 5. razreda Osnovne šole Koper. gnp-321431 Erjavc Gea, Tkalska ulica 9, Celje, spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2006. gnq-321305 Fortun Nina, Blažičeva ulica 28, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana-Šiška, izdano leta 2006. gnl-321435 Fusić Marko, Reboljeva 10, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Bežigrad. gng-321365 Gaberšek Leopold, Sedanstrasse 30, 68623 Lampertheim, Nemčija, spričevalo o zaključnem izpitu Elektrotehniške šole za elektrotehniko, Vegova 4, Ljubljana, izdano leta 1967. gnl-321385 Goretić Azra, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, indeks, št. 29008033, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnw-321424 Grižon Andrej, Dragonja 47a, Sečovlje - Sicciole, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 2005, 2006. gnz-321471 Gruden Anja, Sajevec 10, Ribnica, maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje, izdano leta 2006. gnm-321309 Hadžić Julija, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ OŠ Martina Krpana, izdano leta 2010. gne-321467 Harča Andreja, Gradnikove brigade 57, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 2010. gnj-321462 Horvat Suzana, Podkočna 13, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano leta 2000. gne-321342 Hozjan Ljubica, Regentova ulica 4B, Ankaran - Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, št. 1K-1318, izdano leta 1993, izdano na ime Žinko Ljubica. gne-321392 Hrvatin Gregor, Javornik 49, Ravne na Koroškem, spričevalo in obvestilo o uspehu 4. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 1996. gnr-321454 Hudopisk Špela, Stražišče 78, Prevalje, maturitetno spričevalo Mocis, Centra za izobraževanje odraslih, Slovenj Gradec, št. 091-330-044-S, izdano leta 2009. gnh-321464 Ipavec Jernej, Grivška pot 24, Ajdovščina, maturitetno spričevalo Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2005. gnb-321470 Jakše Jure, Ulica Ilke Vaštetove 24, Novo mesto, maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, št. I/KT-322, izdano leta 2003. gnb-321495 Jalovec Melita, Čretež 9, Krško, spričevalo 3. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 2008. gnb-321445 Jalovec Melita, Čretež 9, Krško, spričevalo 4. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 2009. gnz-321446 Janjetović Mile, Tavčarjeva ulica 27, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 2001. gnr-321304 Jovanovič Zoran, Stantetova 9, Velenje, spričevalo, št. 125 Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta 2009. gnh-321439 Jurčič Kaja, Stantetova ulica 5, Ivančna Gorica, spričevalo o končani OŠ OŠ Stična, izdano leta 2009. gnf-321491 Kalan Teja, Stara Loka 95, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 2006. gnm-321384 Karim Nyad, Ulica bratov Babnik 20, Ljubljana, indeks, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnw-321474 Kerec Daniela, Lendavska ul. 15, Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Mačkovci, izdano leta 1982, izdano na ime Zelko Daniela. gnq-321430 Kociper Mateja, Sevranska ulica 14, Odranci, spričevalo 3. letnika DSŠ Lendava, št. I/761, izdano leta 2010. gno-321382 Kolar Tadeja, Ravne 13, Šoštanj, spričevalo, št. 1542, izdano pri Državnem izpitnem centru RIC, izdano leta 2005. gni-321438 Kolavčič Matej, Ulica 9. maja 33, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2009. gnf-321341 Kopač Miha, Podlubnik 262, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2011. gnc-321444 Koren Kevin, Savinjska ulica 12, Žalec, zaključno spričevalo Šolskega centra Celje, šolanje za srednje poklicno izobraževanje, smer pečar – keramik, izdano leta 2009. gnl-321485 Kosmač Ana, Godovič 159, Godovič, obvestilo o uspehu pri splošni maturi Gimnazije Jurija Vege Idrija, izdano leta 2008. gnn-321483 Košuta Rok, Obala 99, Portorož - Portorose, potrdilo o opravljenem izpitu iz predmeta splošne mature, št. 061-156305, izdajatelja Gimnazije Piran, izdano leta 2006. gnz-321371 Košuta Rok, Obala 99, Portorož - Portorose, spričevalo o poklicni maturi, št. III/EL-061-128, Srednje pomorske šole Portorož, izdano leta 2006. gny-321372 Košuta Rok, Obala 99, Portorož - Portorose, obvestilo o uspehu pri poklicni maturi, št. III/EL-061-128, Srednje pomorske šole Portorož, izdano leta 2006. gnx-321373 Krajnc Hana, Tominškova ulica 36, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008. gnc-321419 Krajnc Hana, Tominškova ulica 36, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008. gnd-321418 Kunej Katja, Križan vrh 9, Bistrica ob Sotli, spričevalo 9. razreda OŠ Bistrica ob Sotli, izdano leta 2011. gnu-321451 Lenko Jurij, Ter 25, Ljubno ob Savinji, spričevalo 3. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo, izdano leta 2005. gnw-321399 Lukek Ines, Šegova ulica 8, Novo mesto, spričevalo 1., 2., 4. in 5. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta 2003, 2004, 2006 in 2007. gnd-321422 Manfreda Klara, Gregorčičeva 12a, Tolmin, spričevalo 1. in 2. letnika Zdravstvene šole Nova Gorica, izdano leta 1988/1989, 1990/1991, izdano na ime Bratina Klara. gnz-321346 Mangafić Alen, Olge Ban 9, Umag, Hrvaška, indeks, št. 26207164, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gne-321421 Marko Toplak, Kraigherjeva ulica 14, Ptuj, spričevalo Srednje ekonomske šola, izdano leta 1997. gnt-321352 Marolt Ksenija, Male Dole pri Stehanji vasi 17, Veliki Gaber, spričevalo 1. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2007. gnv-321475 Maroša Maja, Poljanski nasip 30, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1988, 1989, 1990, 1991, izdano na ime Koščak Maja. gnr-321429 Martinčič Miha, Rodine 69, Žirovnica, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jesenice, izdano leta 2006, 2007. gne-321442 Mencin Uroš, Valvazorjev dvor 7, Grosuplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2008. gnr-321479 Mencin Uroš, Valvazorjev dvor 7, Grosuplje, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 2008. gny-321472 Merela Sabrina, Pot za Bistrico 60, Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole, izdano leta 2008 in 2009. gnp-321306 Mikolič Marija, Čermožiše 63, Žetale, spričevalo 3. in 4. letnika Srednješolskega centra Ptuj, izdano leta 1988, 1989, izdano na ime Vogrinc Marija. gni-321363 Milek Mateja, Cesta Jaka Platiše 21, Kranj, maturitetno spričevalo Srednje medijske in grafične šole, izdano leta 2006. gnj-321387 Milošič Larisa, Steletova 8a, Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2001/2002. gnx-321448 Mohorič Aleksandra, Grlava 18a, Križevci pri Ljutomeru, spričevalo 4. letnika Srednje biotehniške šole Rakičan, izdano leta 2011. gns-321353 Munda Oskar, Vodranci 34, Kog, maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2010. gnb-321345 Nelc Meta, Cesta na jezero 13, Cerknica, maturitetno spričevalo SVŠGL, izdano leta 2004. gne-321317 Novak Robert, Valvazorjeva ulica 7, Domžale, spričevalo o končani OŠ OŠ Rodica, izdano leta 1997. gnw-321449 Pavič Eva, Trubarjeva 91, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Ledina, izdano leta 2008/2009. gns-321453 Pavić Nataša, Strmec 74/1, 49231 Hum na Sutli, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Borisa Kidriča Celje, izdano leta 1993, izdano na ime Krklec Nataša. gnc-321369 Pelemiš Sandro, Medvedova 18, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2010. gnr-321358 Pelko Nina, Liparjeva 72, Mengeš, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 1997, 1998. gnh-321364 Peršolja Andrej, Vipavska cesta 114, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2007. gnk-321486 Pezdiček Stanislav, Ročica 10a, Jakobski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Ivana Kavčiča Ljubljana, izdano leta 1978. gnr-321354 Piko Janja, Ob Meži 16, Prevalje, maturitetno spričevalo, št. 2416, Državnega izpitnega centra, izdano leta 2007. gnw-321499 Plut Ana Marija, Ručetna vas 9b, Črnomelj, spričevalo 2. letnika Srednje šole Črnomelj, št. I/P-435, izdano leta 2002/2003. gno-321482 Prah Vanja, Brezje 4, Šentjernej, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Novo mesto, smer trgovec, izdano leta 1993/94, izdano na ime Jurgalič Vanja. gnq-321380 Pravdič Tadej, Ljubljanska ulica 25B, Maribor, spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 2002. gnj-321487 Radivo Janez, Dolnja Košana 17, Košana, maturitetno spričevalo Šolskega centra Postojna, izdano leta 2001. gng-321490 Rajk Gregor, Prežihova ulica 12, Gornja Radgona, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006. gnw-321328 Rajk Gregor, Prežihova ulica 12, Gornja Radgona, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006. gnr-321329 Rajk Gregor, Prežihova ulica 12, Gornja Radgona, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006. gnq-321330 Rajnar Jure, Prisojna 15, Radenci, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljutomer, izdano leta 2005. gnf-321366 Ramič Maksida, Kovinarska ulica 16, Celje, zaključno spričevalo Poslovno-komercialne šole Celje, izdano leta 1998. gnw-321374 Rebec Jan, Bač 71a, Knežak, spričevalo 2. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2010. gnq-321455 Rekar Aleksandra, Štihova ulica 19, Ljubljana, indeks, št. 07100152, izdala Fakulteta za varnostne vede Ljubljana. gnv-321425 Retar Nina, Cesta v Zgornji log 21, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Biotehniške gimnazije, izdano leta 2010. gnm-321434 Rezec Mitja, Tevče 31 B, Laško, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje, izdano leta 1997. gnp-321456 Rolih Maša, Matavun 2, Divača, maturitetno spričevalo Srednje šole Srečka Kosovela Sežana, izdano leta 2006. gng-321390 Rošker Patricija, Plodršnica 11, Jakobski Dol, spričevalo 1. letnika III. gimnazije Maribor. gnu-321301 Rozman Valentin, Snežniška ulica 10, Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Jesenice, izdano leta 1992, 1993 in 1994, izdano na ime Anže Rozman. gns-321428 Sagadin Zorica, Gornje Cerovo 7c, Kojsko, spričevalo 3. in 4. letnika ter mature II. Gimnazije, izdano leta 1973 in 1974. gng-321465 Sartori Tadeja, Ulica Vinka Vodopivca 119, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2008, izdano na ime Črv Tadeja. gnt-321452 Setnikar Ana, Vodnikova cesta 222, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2008. gnv-321325 Sinani Nazmije, Radmirje 1, Ljubno ob Savinji, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje upravno-administrative šole v Ljubljani, leta 2004. gnw-321324 Spreizer Branko, Vojna vas 1, Črnomelj, diplomo Srednje šole Črnomelj, izdano leta 1988. gnp-321381 Srdinšek Ljudmila, Cirkulane 67a, Cirkulane, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2002. gnn-321433 Sršen Jure, Kosovelova 21, Idrija, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Jurija Vege Idrija, izdano leta 1990/91, 1991/92, 1991/92. gno-321307 Sternad Jure, Medenska cesta 55, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana. gnk-321386 Strakušek Oto, Partizanska cesta 32/a, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za elektrotehniko in gostinstvo, št. 214, izdano leta 1994. gnb-321395 Sušec Nikolina, Ravenska 60, Beltinci, spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska Sobota. gno-321432 Škerjanc Nina, Rožice 20, Materija, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2009. gnl-321460 Škerjanc Nina, Rožice 20, Materija, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2010. gnk-321461 Štefanič Anka, Grajska cesta 11, Črnomelj, spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2006. gny-321397 Talić Meho, Gorice 61, Sanjski most, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 1977/78. gnv-321300 Tesovnik Luka, Cesta talcev 11, Šoštanj, spričevalo 3. letnika Srednje šole Štore, izdano leta 2006. gnx-321423 Tkalec Branimir, Bavdkova ulica 7, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika Srednje tehnične in gradbene šole Celje, izdano leta 1996, 1997, 1998 in 1999. gnn-321333 Tomšič Blažka, Ulica Ane Zihrlove 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 2009. gnm-321484 Topić Barbara, Puževci 43, Bodonci, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta 2011. gnx-321498 Travnikar Dejan, Cesta bratov Milavcev 10, Brežice, maturitetno spričevalo Šolskega centra Krško - Sevnica, izdano leta 2009. gny-321347 Troha Gregor, Senožeti 37a, Dol pri Ljubljani, spričevalo 2. in 3. letnik Gimnazije Moste, izdano leta 2009 in 2010. gnu-321376 Trščinar Mateja, Jurna vas 30, Novo mesto, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 1991, izdano na ime Ucman Mateja. gni-321463 Tufek Jan, Podlubnik 156, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje šole za strojništvo Škofja loka, izdano leta 2001. gnw-321299 Vagaja Anita, Belačeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev Bežigrad, izdano leta 1997, izdano na ime Gregorc Anita. gnu-321401 Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov, spričevalo 8. razreda OŠ DBB Hrpelje, izdano leta 2005. gnl-321410 Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov, spričevalo 1. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2007. gnk-321411 Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov, spričevalo 2. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2008. gnj-321412 Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2009. gni-321413 Valenčič Kaja, Javorje 7, Obrov, spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2010. gnh-321414 Verbič Maša, Kamna gorica 19, Cerknica, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Postojna, št. I-G/2381, izdano leta 2004. gni-321338 Vražič Martin, Stritarjeva ulica 5, Rogaška Slatina, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Ptuj, PTEŠ, izdano leta 2005. gni-321488 Vražič Martin, Stritarjeva ulica 5, Rogaška Slatina, maturitetno spričevalo Šolskega centra Ptuj, PTEŠ, izdano leta 2005. gnh-321489 Zaletelj Katja, Zvirče 68, Hinje, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2007. gno-321332 Založnik Barbara, Tržaška cesta 214, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, št. 08-2410, izdano leta 2008. gne-321492 Zorec Marko, Gradac 91, Gradac, spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2009/2010. gnh-321389 Zupan Dejan, Jelovo 4a, Radeče, spričevalo 3. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, izdano leta 2010. gnj-321337 Zupančič Lucija, Sadinja vas 99, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2009. gnb-321420 Žerovnik Nejc, Ulica bratov Babnik 7, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2005. gnu-321426 Žniderič Tina, Šentjošt 71, Horjul, spričevalo 4. letnika Škofijske klasične gimnazije, izdano leta 2006. gnc-321319

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti