Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3737. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3784. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke
3785. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
3786. Uredba o dopolnitvi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
3787. Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3788. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito

Sklepi

3789. Sklep o objavi datuma začetka veljavnosti Delegirane uredbe Komisije 2021/654/EU

MINISTRSTVA

3738. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
3739. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole
3740. Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023

USTAVNO SODIŠČE

3741. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3742. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja 2023

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3743. Zapisnik o ugotoviti končnega izida volitev predsednika republike 13. 11. 2022
3744. Zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev v državni svet

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3745. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic
3746. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev

OBČINE

Ankaran

3747. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 20. novembra 2022
3748. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Ankaran – predstavnika italijanske narodne skupnosti, dne 20. novembra 2022
3749. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, dne 20. novembra 2022

Brežice

3750. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za oskrbni center Marof Brežice na območju EUP BRŽ-67 in BRŽ-169

Cerknica

3751. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 za župana v Občini Cerknica
3752. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občinski svet Občine Cerknica (proporcionalne volitve)

Dobrepolje

3753. Poročilo o izidu volitev za župana in volitev v občinski svet v Občini Dobrepolje, 20. novembra 2022

Dobrna

3754. Poročilo o izidu rednih volitev občinskih svetov in župana v Občini Dobrna z dne 20. 11. 2022

Grosuplje

3755. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Šentjurij – jug

Hrpelje-Kozina

3756. Poročilo o izidu volitev župana Občine Hrpelje - Kozina
3757. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina
3758. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina dne 20. novembra 2022

Ig

3759. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022
3760. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2023
3761. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2023

Kobarid

3762. Poročilo o izidu rednih volitev v Občini Kobarid na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022
3763. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kobarid na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022

Kranjska Gora

3764. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 20. 11. 2022 v Občini Kranjska Gora

Laško

3765. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 20. novembra 2022 po volilnih enotah 1, 2 in 3

Lendava

3766. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava 20. novembra 2022
3767. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 20. novembra 2022
3768. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnikov madžarske narodnosti na volitvah dne 20. novembra 2022
3769. Poročilo o izidu volitev članov sveta mestne in krajevnih skupnosti Občine Lendava 20. novembra 2022

Murska Sobota

3770. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
3771. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
3772. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti
3773. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 20. novembra 2022

Nova Gorica

3774. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju januar–marec 2023

Podčetrtek

3775. Poročilo o izidu volitev

Rečica ob Savinji

3776. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

3777. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Rogaška Slatina

Semič

3778. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 za župana v Občini Semič
3779. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 za občinski svet v Občini Semič

Tolmin

3780. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tolmin za leto 2023

Žalec

3781. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Žalec
3782. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Žalec
3783. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestne skupnosti

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti