Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3744. Zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev v državni svet, stran 11972.

  
Z A P I S N I K
o ugotovitvi končnega izida volitev v državni svet 
Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja izida volitev v državni svet na 52. seji, dne 1. 12. 2022
u g o t o v i l a 
naslednji končni izid volitev v državni svet, ki so bile 23. in 24. 11. 2022:
I. 
Končni izid volitev članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov 23. 11. 2022 
A. 
1. Volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor so ugotovile naslednji izid volitev članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov:
1.1. V volilni enoti št. 1, ki obsega občine: Ljubljana, Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice (sedež: Ljubljana):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
66 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
55 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
55 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
55
– Število neveljavnih glasovnic:
15
– Število veljavnih glasovnic:
40
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Dejan Crnek
40 glasov
1.2. V volilni enoti št. 2, ki obsega občine: Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
29 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
29 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
29 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
29
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
29
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matej Slapar
21 glasov
2. Rajko Meserko 
8 glasov
1.3. V volilni enoti št. 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače - Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
38 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
37 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
37 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
37
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
37
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Drago Žura
19 glasov
2. Franc Kangler
18 glasov
1.4. V volilni enoti št. 4, ki obsega občine: Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Ruše, Makole in Poljčane (sedež: Slovenska Bistrica):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
10 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
10 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
10 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
10
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
10
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Milan Ozimič
10 glasov
1.5. V volilni enoti št. 5, ki obsega občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
51 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
49 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
49 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
49
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
49
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Martin Metličar 
2 glasova
2. Natalija Plamenitaš Fuchs
7 glasov
3. Marko Zidanšek 
40 glasov
1.6. V volilni enoti št. 6, ki obsega občine: Gornji grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Rečica ob Savinji (sedež: Velenje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
17 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
16 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
16 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
16
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Peter Dermol
16 glasov
1.7. V volilni enoti št. 7, ki obsega občine: Hajdina, Dornava, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Cirkulane (sedež: Ptuj):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
22 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
22 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
22 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
22
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
22
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matej Sužnik
1 glas
2. Rajko Fajt
14 glasov
3. Rajko Janžekovič
0 glasov
4. Anton Leskovar
7 glasov
1.8. V volilni enoti št. 8, ki obsega občine: Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Apače, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah (sedež: Ljutomer):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
23 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
22 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
22 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
22
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
22
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branko Šumenjak
6 glasov
2. Mojca Žnidarič
4 glasov
3. Izak Matej Ciraj
1 glas
4. David Klobasa
7 glasov
5. Roman Leljak
4 glasove
6. Janez Leopold
0 glasov
1.9. V volilni enoti številka 9, ki obsega občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in Žiri (sedež: Kranj):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
33 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
33 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
33 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
33
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
33
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Milan Janez Čadež
0 glasov
2. Irena Dolenc
0 glasov
3. Matej Gregurovič
0 glasov
4. Andrej Kosec
0 glasov
5. Ivan Meglič
13 glasov
6. Tine Radinja
9 glasov
7. Igor Velov
11 glasov
1.10. V volilni enoti št. 10, ki obsega občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica in Gorje (sedež: Jesenice):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
17 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
16 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
16 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
16
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Leopold Pogačar
11 glasov
2. Jure Sodja
1 glas
3. Bogomir Vnučec
4 glasove
1.11. V volilni enoti št. 11, ki obsega občine: Beltinci, Dobrovnik, Cankova, Črenšovci, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana (sedež: Murska Sobota):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
27 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
27 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
27 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
27
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
27
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan Maučec
8 glasov
2. Jasmina Opec Vöröš
11 glasov
3. Marjan Kardinar
8 glasov
1.12. V volilni enoti št. 12, ki obsega občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Vipava in Renče - Vogrsko (sedež: Nova Gorica):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
22 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
22 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
22 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
22
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
22
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Elena Zavadlav Ušaj
11 glasov
2. Marko Švara
1 glas
3. Mitja Tripković
10 glasov
1.13. V volilni enoti št. 13, ki obsega občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin (sedež: Tolmin):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
9 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
9 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
9 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
9
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
9
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Andrej Poglajen 
7 glasov
2. Bojan Režun
0 glasov
3. Simon Škvor
0 glasov
4. Borut Jermol
2 glasova
1.14. V volilni enoti št. 14, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Mirna, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Žužemberk (sedež: Novo mesto):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
20 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
19 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
19 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
19
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
19
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Bojan Kekec
17 glasov
2. Blaž Pavlin
1 glas
3. Snežka Bizjak 
1 glas
1.15. V volilni enoti št. 15, ki obsega občine: Črnomelj, Metlika in Semič (sedež: Črnomelj):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
6 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
6 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
6 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
6
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
6
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Samer Khalil 
3 glasove
2. Darko Zevnik
3 glasove
1.15.1. Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US; v nadaljevanju: ZDSve) je volilni odbor opravil žreb. Po opravljenem žrebu je bil za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, v tej volilni enoti, izvoljen Darko Zevnik.
1.16. V volilni enoti št. 16, ki obsega občine: Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, Komen, Pivka, Postojna in Sežana (sedež: Sežana):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
15 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
14 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
14 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
14
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Igor Marentič
5 glasov
2. Borut Rojc 
0 glasov
3. Peter Boršić
5 glasov
4. Jana Gržinič 
4 glasov
1.16.1. Na podlagi drugega odstavka 21. člena ZDSve je volilni odbor opravil žreb. Po opravljenem žrebu je bil za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, v tej volilni enoti, izvoljen Igor Marentič.
1.17. V volilni enoti št. 17, ki obsega občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Vrhnika in Log - Dragomer (sedež: Logatec):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
14 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
14 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
14 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
14
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Miloš Pohole
6 glasov
2. Mirko Antolović
5 glasov
3. Anton Gosar
3 glasove
1.18. V volilni enoti št. 18, ki obsega občine: Koper, Ankaran, Izola in Piran (sedež: Koper):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
19 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
16 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
16 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
16
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matjaž Logar
1 glas
2. Milica Maslo Bezer
2 glasova
3. Matjaž Štolfa 
13 glasov
1.19. V volilni enoti št. 19, ki obsega občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
20 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
20 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
20 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
20
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
20
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Golob
10 glasov
2. Bojan Borovnik
10 glasov
1.19.1. Na podlagi drugega odstavka 21. člena ZDSve je volilni odbor opravil žreb. Po opravljenem žrebu je bil za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, v tej volilni enoti, izvoljen Bojan Borovnik.
1.20. V volilni enoti št. 20, ki obsega občine: Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki (sedež: Krško):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
16 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
14 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
14 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
14
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matija Kolarič 
3 glasove
2. Gregor Korene
11 glasov
1.21. V volilni enoti št. 21, ki obsega občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
10 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
10 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
10 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
10
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
10
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matjaž Švagan
6 glasov
2. Jasna Gabrič
4 glasove
1.22. V volilni enoti št. 22, ki obsega občine: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica (sedež: Grosuplje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
18 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
14 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
14 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
14
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Dušan Strnad
14 glasov
B. 
2. Za člane državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov so bili izvoljeni:
– v volilni enoti št. 1: Dejan Crnek, roj. 5. 3. 1964, Kogejeva ulica 17, 1000 Ljubljana,
– v volilni enoti št. 2: Matej Slapar, roj. 17. 9. 1984, Polčeva pot 7, 1241 Kamnik,
– v volilni enoti št. 3: Drago Žura, roj. 26. 7. 1970, Kotnikova ulica 12, 2311 Hoče,
– v volilni enoti št. 4: Milan Ozimič, roj. 15. 9. 1957, Črešnjevec 103, 2310 Slovenska Bistrica,
– v volilni enoti št. 5: mag. Marko Zidanšek, roj. 11. 11. 1968, Začret 16, 3202 Ljubečna,
– v volilni enoti št. 6: Peter Dermol, roj. 26. 1. 1978, Cesta X 33, 3320 Velenje,
– v volilni enoti št. 7: Rajko Fajt, roj. 6. 12. 1959, Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 Ptuj,
– v volilni enoti št. 8: David Klobasa, roj. 12. 5. 1988, Trojiški trg 12, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah,
– v volilni enoti št. 9: Ivan Meglič, roj. 13. 11. 1959, Zadraga 23, 4203 Duplje,
– v volilni enoti št. 10: Leopold Pogačar, roj. 12. 6. 1966, Breg 58A, 4274 Žirovnica,
– v volilni enoti št. 11: Jasmina Opec Vöröš, roj. 2. 8. 1985, Jezera 22, 9000 Murska Sobota,
– v volilni enoti št. 12: mag. Elena Zavadlav Ušaj, roj. 20. 10. 1971, Cankarjeva ulica 50, 5000 Nova Gorica,
– v volilni enoti št. 13: Andrej Poglajen, roj. 5. 6. 2000, Triglavska ulica 13, 5280 Idrija,
– v volilni enoti št. 14: Bojan Kekec, roj. 4. 5. 1965, Muhaber 69, 8000 Novo mesto,
– v volilni enoti št. 15: Darko Zevnik, roj. 6. 8. 1972, Rosalnice 77, 8330 Metlika,
– v volilni enoti št. 16: Igor Marentič, roj. 8. 2. 1967, Rožna ulica 21, 6230 Postojna,
– v volilni enoti št. 17: Miloš Pohole, roj. 23. 12. 1974, Notranjska cesta 28, 1380 Cerknica,
– v volilni enoti št. 18: mag. Matjaž Štolfa, roj. 29. 8. 1975, Šared 19D, 6310 Izola,
– v volilni enoti št. 19: Bojan Borovnik, roj. 29. 8. 1964, Kozjak 31, 2382 Mislinja,
– v volilni enoti št. 20: Gregor Korene, roj. 8. 1. 1982, Kladje nad Blanco 10D, 8283 Blanca
– v volilni enoti št. 21: Matjaž Švagan, roj. 21. 5. 1963, Dolgo Brdo pri Mlinšah 8M, 1411 Izlake,
– v volilni enoti št. 22: Dušan Strnad, roj. 24. 10. 1961, Kriška vas 9c, 1294 Višnja Gora.
II. 
Končni izid volitev članov državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov 24. 11. 2022 
A. 
3. Državna volilna komisija je ugotovila naslednji izid volitev članov državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov:
3.1. Predstavniki delodajalcev:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
52 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
41 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
41 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
41
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
41
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jože Smole
32 glasov
2. Marko Staroveški
25 glasov
3. Mitja Gorenšček
32 glasov
4. Marko Lotrič
29 glasov
 
3.2. Predstavniki delojemalcev:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
48 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
44 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
44 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
44
– Število neveljavnih glasovnic:
1
– Število veljavnih glasovnic:
44
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branimir Štrukelj
43 glasov
2. Lidija Jerkič
39 glasov
3. Oskar Komac
42 glasov
4. Saška Kiara Kumer
42 glasov
 
3.3. Predstavnika kmetov:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
128 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
124 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
124 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
124
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
124
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branko Tomažič 
62 glasov
2. Peter Vrisk
58 glasov
3. Marjan Golavšek
24 glasov
4. Anton Medved 
81 glasov
 
3.4. Predstavnik obrtnikov:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
37 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
35 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
35 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
35
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
35
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Aleš Pulko
16 glasov
2. Anja Sever
2 glasova
3. Aleksander Bizjak
2 glasova
4. Peter Dobravc
0 glasov
5. Branko Goričan
0 glasov
6. Alojz Kovšca
12 glasov
7. Branko Meh
3 glasove
8. Franc Meža
0 glasov
 
3.5. Predstavnik za področje samostojnih poklicev:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
19 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
15 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
15 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
15
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
15
Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
1. Bojana Potočan 
15 glasov
 
3.6. Predstavnik univerz, visokih in višjih šol:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
35 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
34 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
34 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
34
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
34
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Maja Pajek
3 glasove
2. Mirko Pečarič
11 glasov
3. Franc Janžekovič
8 glasov
4. Branka Kalenić Ramšak
12 glasov
 
3.7. Predstavnik za področje vzgoje in izobraževanja:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
62 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
54 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
54 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
54
– Število neveljavnih glasovnic:
4
– Število veljavnih glasovnic:
50
Posamezen kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Jožef Školč
50 glasov
 
3.8. Predstavnik za področje raziskovalne dejavnosti:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
37 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
27 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
27 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
27
– Število neveljavnih glasovnic:
1
– Število veljavnih glasovnic:
26
Posamezen kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Radovan Stanislav Pejovnik
26 glasov
 
3.9. Predstavnik za področje kulture in športa:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
21 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
20 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
20 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
20
– Število neveljavnih glasovnic:
1
– Število veljavnih glasovnic:
19
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Borut Pelko
0 glasov
2. Zoran Poznič
5 glasov
3. Tomaž Simetinger
1 glas
4. Luka Steiner
0 glasov
5. Tomaž Horvat
13 glasov
 
3.10. Predstavnik za področje zdravstva:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
244 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
190 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
190 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
190
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
190
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Monika Ažman
133 glasov
2. Matija Cevc
57 glasov
 
3.11. Predstavnik za področje socialnega varstva:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 
59 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo:
56 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo:
56 elektorjev
– Število oddanih glasovnic:
56
– Število neveljavnih glasovnic:
0
– Število veljavnih glasovnic:
56
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Matjaž Juhart
14 glasov
2. Danijel Kastelic
42 glasov
B. 
4. Glede na določbe prvega odstavka 21. člena ZDSve so bili na volitvah predstavnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov, za člane državnega sveta izvoljeni:
4.1. za predstavnike delodajalcev:
1. Jože Smole, roj. 2. 1. 1955, Cesta v Log 48, 2345 Bistrica ob Dravi
2. Marko Staroveški, roj. 7. 4. 1957, Sadinja vas 45, 1261 Ljubljana – Dobrunje
3. Mitja Gorenšček, roj. 7. 2. 1964, Wolfova ulica 3, 1000 Ljubljana
4. Marko Lotrič, roj. 6. 5. 1963, Selca 120, 4227 Selca
4.2. za predstavnike delojemalcev:
1. Branimir Štrukelj, roj. 23. 3. 1957, Vojkova cesta 77, 1000 Ljubljana
2. Oskar Komac, roj. 24. 10. 1963, Kettejeva ulica 17, 6230 Postojna
3. Saška Kiara Kumer, roj. 14. 3. 1982, Pasterkova pot 5, 1231 Ljubljana – Črnuče
4. Lidija Jerkič, roj. 10. 9. 1962, Prušnikova ulica 6, 1210 Ljubljana – Šentvid
4.3. za predstavnika kmetov:
1. Anton Medved, roj. 17. 6. 1959, Stražgonjca 39, 2331 Pragersko
2. Branko Tomažič, roj. 4. 5. 1961, Vrhpolje 77A, 5271 Vipava
4.4. za predstavnika obrtnikov:
1. Aleš Pulko, roj. 14. 6. 1977, Zgornji Duplek 40, 2241 Spodnji Duplek
4.5. za predstavnico samostojnih poklicev:
1. Bojana Potočan, roj. 15. 4. 1962, Kolezijska ulica 5A, 1000 Ljubljana
4.6. za predstavnico univerz, visokih in višjih šol:
1. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, roj. 8. 5. 1960, Na tezi 18, 1000 Ljubljana
4.7. za predstavnika za področje vzgoje in izobraževanja:
1. Jožef Školč, roj. 19. 8. 1960, Trenta 75, 5232 Soča
4.8. za predstavnika raziskovalne dejavnosti:
1. zasl. prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, roj. 4. 5. 1946, Ižanska cesta 164, 1000 Ljubljana
4.9. za predstavnika za področje kulture in športa:
1. Tomaž Horvat, roj. 6. 2. 1974, Ozeljan 119, 5261 Šempas
4.10. za predstavnico za področje zdravstva:
1. Monika Ažman, roj. 25. 10. 1966, Ulica Staneta Žagarja 18, 4240 Radovljica
4.11. za predstavnika za področjesocialnega varstva:
1. Danijel Kastelic, roj. 25. 9. 1965, Veliki Kal 6, 1296 Šentvid pri Stični
C. 
Državna volilna komisija je sprejela ta zapisnik na podlagi 7., 12. in 21. člena ZDSve v sestavi: predsednik Peter Golob ter člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc, Drago Zadergal in namestnik člana Iztok Majhenič. Zapisnik je sprejela soglasno.
Št. 041-115/2022-10
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost