Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3754. Poročilo o izidu rednih volitev občinskih svetov in župana v Občini Dobrna z dne 20. 11. 2022, stran 12018.

  
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev občinskih svetov in župana v Občini Dobrna z dne 20. 11. 2022 
I. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji četrti seji, dne 20. 11. 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane občinskega sveta v Občini Dobrna z dne 20. 11. 2022 ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih 1783 volilnih upravičencev.
2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1011 volivcev ali 56,70 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 1009 volivcev na voliščih, dva pa po pošti.
3. Oddanih je bilo 1011 glasovnic, od tega 1003 veljavnih glasovnic in neveljavnih 8 glasovnic.
4. Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti.
5. Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine Dobrna so dobili naslednje število glasov:
Volilna enota št. 1 – Dobrna
1. Branka Gal
103 glasov (26,54 %)
2. Vera Horjak Kravos
101 glasov (26,03 %)
3. Ivica Štimulak
69 glasov (17,78 %)
4. Robert Božnik
38 glasov (9,79 %)
5. Marko Deu
77 glasov (19,84 %)
Volilna enota št. 2 – Lokovina in Loka pri Dobrni
1. Jože Lugarič
67 glasov (59,29 %)
2. Marina Hrovat Božnik
46 glasov (40,70 %)
Volilna enota št. 3 – Vinska Gorica in Pristova
1. Blaž Mastnik
41 glasov (33,88 %)
2. Jože Verdel
43 glasov (35,54 %)
3. Alenka Arlič
37 glasov (30,58 %)
Volilna enota št. 4 – Klanc
1. Darko Brusl
95 glasov (24,61 %)
2. Peter Kristan
83 glasov (21,50 %)
3. Danijel Šibanc
117 glasov (30,31 %)
4. Stanka Repas
91 glasov (23,58 %)
Volilna enota št. 5 – Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno
1. Dušan Skutnik
56 glasov (39,16 %)
2. Aleksander Podpečan
87 glasov (60,84 %)
Volilna enota št. 6 – Vrba
1. Janez Švent
45 glasov (58,44 %)
2. Vesna Žerjal
32 glasov (41,56 %)
Volilna enota št. 7 – Parož in Strmec nad Dobrno
1. Branko Ramšak
50 glasov (61,72 %)
2. Vili Štimulak
6 glasov (7,40 %)
3. Marta Javornik
25 glasov (30,86 %)
5. Na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da so bili v Občini Dobrna izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta Občine Dobrna:
v volilni enoti št. 1: Branka Gal, Dobrna 12a, Dobrna, roj. 1. 7. 1964, in Vera Horjak Kravos, Dobrna 34a, Dobrna, roj. 5. 11. 1969;
v volilni enoti št. 2: Jože Lugarič, Lokovina 20b, Dobrna, roj. 17. 3. 1979;
v volilni enoti št. 3: Jože Verdel, Pristova 27, Dobrna, roj. 9. 7. 1986;
v volilni enoti št. 4: Danijel Šibanc, Klanc 119, Dobrna, roj. 18. 4. 1979, in Darko Brusl, Klanc 24a, Dobrna, roj. 15. 6. 1971;
v volilni enoti št. 5: Aleksander Podpečan, Zavrh nad Dobrno 32a, Dobrna, roj. 15. 10. 1961;
v volilni enoti št. 6: Janez Švent, Vrba 10, Dobrna, roj. 8. 12. 1981;
v volilni enoti št. 7: Branko Ramšak, Strmec nad Dobrno 4, Dobrna, roj. 25. 5. 1955.
II. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji četrti seji, dne 20. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana v Občini Dobrna z dne 20. 11. 2022 ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih 1783 volilnih upravičencev.
2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1011 volivcev ali 56,70 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 1009 volivcev na voliščih, dva pa po pošti.
3. Oddanih je bilo 1011 glasovnic, od tega je bilo 999 veljavnih glasovnic in neveljavnih 12 glasovnic.
4. Posamezni kandidati župana Občine Dobrna so dobili naslednje število glasov:
1. Bojan Felicijan
395 glasov (39,54 %)
2. Martin Brecl
604 glasov (60,46 %)
5. Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da je bil v Občini Dobrna za župana izvoljen naslednji kandidat:
Martin Brecl, Zavrh nad Dobrno 3d, Dobrna, roj. 15. 10. 1957.
Št. 041-0002/2022-282(6)
Dobrna, dne 20. novembra 2022
Predsednik OVK 
mag. Mitja Podpečan

AAA Zlata odličnost