Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

D 214/2018 Os-3523/22, Stran 2567
Zapuščinska zadeva po pok. Vladimirju Stepančiču, sinu Jožefa, roj. dne 12. 7. 1912, z zadnjim znanim bivališčem v Cordobi, Argentina, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 83/2016 z dne 7. 4. 2017 in določenim datumom smrti 13. 7. 1982.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 4. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost