Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3758. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina dne 20. novembra 2022, stran 12022.

  
Občinska volilna komisija Hrpelje - Kozina izdaja na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)
P O R O Č I L O 
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina dne 20. novembra 2022 
KRAJEVNA SKUPNOST ARTVIŽE
Volilna enota št. 1: Artviže
a) Pravico glasovanja je imelo 46 volivcev, glasovalo pa je 39 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 39
veljavnih glasovnic: 35
neveljavnih glasovnic: 4
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Simon Stančič, 29
Slavko Stančič, 25
Martina Drožina, 20
Tjaša Dujmovič, 18
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Martina Drožina, roj. 2. 1. 1985, Artviže 20, 6242 Materija
Tjaša Dujmovič, roj. 22. 2. 1983, Artviže 16, 6242 Materija
Slavko Stančič, roj. 19. 10. 1971, Artviže 19, 6242 Materija
Simon Stančič, roj. 3. 6. 1976, Artviže 1, 6242 Materija
Volilna enota št. 2: Ostrovica
Ni kandidatov.
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Martina Drožina, roj. 2. 1. 1985, Artviže 20, 6242 Materija
Tjaša Dujmovič, roj. 22. 2. 1983, Artviže 16, 6242 Materija
Slavko Stančič, roj. 19. 10. 1971, Artviže 19, 6242 Materija
Simon Stančič, roj. 3. 6. 1976, Artviže 1, 6242 Materija
KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVICA
a) Pravico glasovanja je imelo 75 volivcev, glasovalo pa je 52 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 52
veljavnih glasovnic: 50
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Sebastjan Vatovec, 34
Anica Škerjanc Micali, 32
Aleksandra Pančur, 24
Peter Škerjanc, 24
Mihaela Gradišar, 21
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Anica Škerjanc Micali, roj. 16. 5. 1959, Brezovica 12A, 6242 Materija
Peter Škerjanc, roj. 23. 3. 1997, Brezovica 7A, 6242 Materija
Mihaela Gradišar, roj. 4. 6. 1960, Brezovica 1, 6242 Materija
Aleksandra Pančur, roj. 25. 1. 1986, Brezovica 51B, 6242 Materija
Sebastjan Vatovec, roj. 11. 1. 1986, Brezovica 27, 6242 Materija
KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI MATERIJI
a) Pravico glasovanja je imelo 115 volivcev, glasovalo pa je 87 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 87
veljavnih glasovnic: 86
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Karlo Šturm, 68
Suzana Štavar, 67
Primož Šturm, 67
Slava Šepič Vouk, 65
Franc Klun, 62
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Slava Šepič Vouk, roj. 14. 7. 1946, Gradišče pri Materiji 51, 6243 Obrov
Primož Šturm, roj. 5. 6. 1986, Gradišče pri Materiji 31/a, 6243 Obrov
Suzana Štavar, roj. 6. 10. 1962, Gradišče pri Materiji 7B, 6243 Obrov
Franc Klun, roj. 4. 9. 1951, Gradišče pri Materiji 46, 6243 Obrov
Karlo Šturm, roj. 1. 9. 1961, Gradišče pri Materiji 21A, 6243 Obrov
KRAJEVNA SKUPNOST HRPELJE
Volilna enota št. 1: Borova ulica (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9), Nova Pot, Ob Dolu (hišne št. 2, 4, 6, 8, 17 in 19), Obrtno-industrijska cona Hrpelje (OIC-Hrpelje), Prečna ulica, Reška cesta (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 14/a, 16, 18, 20, 30), Rožna ulica, Slavniška cesta, Sončna pot, Gozdna pot, Prisojna ulica, Ulica Dragomirja Benčiča Brkina (hišni št. 4 in 4a)
a) Pravico glasovanja je imelo 516 volivcev, glasovalo pa je 355 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 355
veljavnih glasovnic: 346
neveljavnih glasovnic: 9
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Peter Boršić, 167
Nevenka Ražman, 107
Vid Petohleb, 101
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Peter Boršić, roj. 4. 1. 1973, Hrpelje, Slavniška cesta 5, 6240 Kozina
Nevenka Ražman, roj. 1. 1. 1967, Hrpelje, Rožna ulica 27, 6240 Kozina
Vid Petohleb, roj. 13. 8. 2003, Hrpelje, Slavniška cesta 8, 6240 Kozina
Volilna enota št. 2: Borova ulica (hišne št. 2, 4, 6, 8 in 10), Industrijska ulica, Jagodna ulica, Reška cesta (hišne št. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 in 51), Tumova ulica, Ulica Nikole Tesle
a) Pravico glasovanja je imelo 172 volivcev, glasovalo pa je 78 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 78
veljavnih glasovnic: 65
neveljavnih glasovnic: 13
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Marjan Pelko, 65
V volilni enoti št. 2 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Marjan Pelko, roj. 28. 5. 1964, Hrpelje, Reška cesta 15, 6240 Kozina
Volilna enota št. 3.: Na Gorici, Pod Hribom, Reška cesta (hišna št. 32), Ulica Dragomirja Benčiča Brkina (1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/a, 20/b, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/a, 36, 38, 40, 42, 46 in 48)
a) Pravico glasovanja je imelo 122 volivcev, glasovalo pa je 51 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 51
veljavnih glasovnic: 39
neveljavnih glasovnic: 12
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Danica Nadja Mahnič, 39
V volilni enoti št. 3 je v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Danica Nadja Mahnič, roj. 6. 10. 1954, Hrpelje, Na Gorici 21, 6240 Kozina
Volilna enota št. 4.: Tublje
a) Pravico glasovanja je imelo 123 volivcev, glasovalo pa je 55 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 55
veljavnih glasovnic: 52
neveljavnih glasovnic: 3
c) Kandidat je dobili naslednje število glasov:
Blaž Gombač, 52
V volilni enoti št. 4 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Blaž Gombač, roj. 13. 7. 1993, Tublje pri Hrpeljah 40, 6240 Kozina
Volilna enota št. 5.: Slope
a) Pravico glasovanja je imelo 63 volivcev, glasovalo pa je 33 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 33
veljavnih glasovnic: 31
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidat je dobili naslednje število glasov:
Stojan Opara, 31
V volilni enoti št. 5 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Stojan Opara, roj. 11. 1. 1974, Slope 15, 6240 Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Vid Petohleb, roj. 13. 8. 2003, Hrpelje, Slavniška cesta 8, 6240 Kozina
Peter Boršić, roj. 4. 1. 1973, Hrpelje, Slavniška cesta 5, 6240 Kozina
Nevenka Ražman, roj. 1. 1. 1967, Hrpelje, Rožna ulica 27, 6240 Kozina
Marjan Pelko, roj. 28. 5. 1964, Hrpelje, Reška cesta 15, 6240 Kozina
Danica Nadja Mahnič, roj. 6. 10. 1954, Hrpelje, Na Gorici 21, 6240 Kozina
Blaž Gombač, roj. 13. 7. 1993, Tublje pri Hrpeljah 40, 6240 Kozina
Stojan Opara, roj. 11. 1. 1974, Slope 15, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST KLANEC PRI KOZINI
Volilna enota št. 1: Klanec pri Kozini
a) Pravico glasovanja je imelo 116 volivcev, glasovalo pa je 70 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 70
veljavnih glasovnic: 67
neveljavnih glasovnic: 3
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Primož Pečar, 47
Simon Kastelic, 43
Helena Borg, 35
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Simon Kastelic, roj. 27. 3. 1973, Klanec pri Kozini 2/a, 6240 Kozina
Helena Borg, roj. 2. 9. 1969, Klanec pri Kozini, 21/a, 6240 Kozina
Primož Pečar, roj. 15. 6. 1975, Klanec pri Kozini 1, 6240 Kozina
Volilna enota št. 2: Petrinje
a) Pravico glasovanja je imelo 45 volivcev, glasovalo pa je 21 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 21
veljavnih glasovnic: 21
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati sta dobili naslednje število glasov:
Erika Požar, 16
Iztok Rijavec, 11
Dragan Sadžak, 10
V volilni enoti št. 2 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Iztok Rijavec, roj. 30. 9. 1971, Petrinje 18, 6240 Kozina
Erika Požar, roj. 19. 1. 1984, Petrinje 4, 6240 Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Simon Kastelic, roj. 27. 3. 1973, Klanec pri Kozini 2/a, 6240 Kozina
Helena Borg, roj. 2. 9. 1969, Klanec pri Kozini, 21/a, 6240 Kozina
Primož Pečar, roj. 15. 6. 1975, Klanec pri Kozini 1, 6240 Kozina
Iztok Rijavec, roj. 30. 9. 1971, Petrinje 18, 6240 Kozina
Erika Požar, roj. 19. 1. 1984, Petrinje 4, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST KOZINA
Volilna enota št. 1: Bazoviška cesta (hišne št. 2 in 6), Brkinska ulica, Pod Videžem (hišne št. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 21), Rodiška cesta, Vodovodna ulica, Obvozna cesta (hišna št. 33)
a) Pravico glasovanja je imelo 219 volivcev, glasovalo pa je 116 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 116
veljavnih glasovnic: 109
neveljavnih glasovnic: 7
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Danjel Zobec, 79
Jana Barba, 62
Ingrid Babšek, 39
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Jana Barba, roj. 5. 2. 1970, Rodiška cesta 12, 6240 Kozina
Danjel Zobec, roj. 2. 2. 1982, Rodiška cesta 17, 6240 Kozina
Ingrid Babšek, roj. 26. 8. 1978, Rodiška cesta 11, 6240 Kozina
Volilna enota št. 2: Bazoviška cesta (hišne št. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16/a, 17, 18, 20, 23 in 23a), Istrska ulica (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16/a, 17, 18, 18/a, 19, 20, 20/a, 20/b), Mestni Trg, Obrtniška ulica, Pod Videžem (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9)
a) Pravico glasovanja je imelo 311 volivcev, glasovalo pa je 113 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 133
veljavnih glasovnic: 119
neveljavnih glasovnic: 14
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Mateja Boštjančič, 91
Dario Dolenc, 76
V volilni enoti št. 2 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Dario Dolenc, roj. 6. 2. 1987, Istrska ulica 16, 6240 Kozina
Mateja Boštjančič, roj. 2. 3. 1979, Pod Videžem 7, 6240 Kozina
Volilna enota št. 3: Dolinska ulica, Istrska ulica (hišne št. 23, 24, 24/a, 30, 36 in 38), Jamska ulica, Kolodvorska ulica, Ob Dolu (hišna št. 5)
a) Pravico glasovanja je imelo 109 volivcev, glasovalo pa je 78 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 78
veljavnih glasovnic: 78
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Izabela Juriševič, 65
Klemen Omerzelj, 38
V volilni enoti št. 3 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Izabela Juriševič, roj. 9. 9. 1985, Jamska ulica 2, 6240 Kozina
Klemen Omerzelj, roj. 31. 8. 1982, Dolinska ulica 2, 6240 Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Jana Barba, roj. 5. 2. 1970, Rodiška cesta 12, 6240 Kozina
Danjel Zobec, roj. 2. 2. 1982, Rodiška cesta 17, 6240 Kozina
Ingrid Babšek, roj. 26. 8. 1978, Rodiška cesta 11, 6240 Kozina
Dario Dolenc, roj. 6. 2. 1987, Istrska ulica 16, 6240 Kozina
Mateja Boštjančič, roj. 2. 3. 1979, Pod Videžem 7, 6240 Kozina
Izabela Juriševič, roj. 9. 9. 1985, Jamska ulica 2, 6240 Kozina
Klemen Omerzelj, roj. 31. 8. 1982, Dolinska ulica 2, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST KRVAVI POTOK
Volilna enota št. 1: Krvavi Potok
a) Pravico glasovanja je imelo 76 volivcev, glasovalo pa je 36 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 36
veljavnih glasovnic: 36
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Tina Miklobušec, 29
Bojan Žiberna, 27
V volilni enoti št. 1 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Bojan Žiberna, roj. 20. 8. 1963, Krvavi Potok 37A, 6240 Kozina
Tina Miklobušec, roj. 30. 10. 1978, Krvavi Potok 8, 6240 Kozina
Volilna enota št. 2: Nasirec
a) Pravico glasovanja je imelo 52 volivcev, glasovalo pa je 30 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 30
veljavnih glasovnic: 30
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Stojan Višnjevec, 27
Irena Višnjevec, 26
V volilni enoti št. 2 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Stojan Višnjevec, roj. 8. 10. 1966, Nasirec 9A, 6240 Kozina
Irena Višnjevec, roj. 15. 11. 1980, Nasirec 17, 6240 Kozina
Volilna enota št. 3: Mihele
a) Pravico glasovanja je imelo 25 volivcev, glasovalo pa je 8 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 8
veljavnih glasovnic: 6
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Matej Cergol, 6
V volilni enoti št. 3 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Matej Cergol, roj. 1. 6. 1993, Mihele 3, 6240 Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Bojan Žiberna, roj. 20. 8. 1963, Krvavi Potok 37A, 6240 Kozina
Tina Miklobušec, roj. 30. 10. 1978, Krvavi Potok 8, 6240 Kozina
Stojan Višnjevec, roj. 8. 10. 1966, Nasirec 9A, 6240 Kozina
Irena Višnjevec, roj. 15. 11. 1980, Nasirec 17, 6240 Kozina
Matej Cergol, roj. 1. 6. 1993, Mihele 3, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST MATERIJA
Volilna enota št. 1: Bač pri Materiji
a) Pravico glasovanja je imelo 101 volivcev, glasovalo pa je 66 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 66
veljavnih glasovnic: 62
neveljavnih glasovnic: 4
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Aljoša Sila, 62
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Aljoša Sila, roj. 7. 3. 1979, Bač pri Materiji 28F, 6242 Materija
Volilna enota št. 2: Materija
a) Pravico glasovanja je imelo 52 volivcev, glasovalo pa je 27 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 27
veljavnih glasovnic: 23
neveljavnih glasovnic: 4
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Saško Mavrič, 23
V volilni enoti št. 3 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Saško Mavrič, roj. 6. 9. 1972, Materija 16, 6242 Materija
Volilna enota št. 3: Gradišica
Ni kandidata.
Volilna enota št. 4: Rožice
a) Pravico glasovanja je imelo 56 volivcev, glasovalo pa je 40 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 40
veljavnih glasovnic: 40
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
Vlasta Vatovec, 40
V volilni enoti št. 4 je v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Vlasta Vatovec, roj. 30. 8. 1966, Rožice 8, 6242 Materija
Volilna enota št. 5: Povžane
a) Pravico glasovanja je imelo 92 volivcev, glasovalo pa je 67 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 67
veljavnih glasovnic: 67
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Matej Fabjančič, 67
V volilni enoti št. 5 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Matej Fabjančič, roj. 21. 1. 1994, Povžane 5, 6242 Materija
Volilna enota št. 6: Skadanščina
a) Pravico glasovanja je imelo 35 volivcev, glasovalo pa je 24 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 24
veljavnih glasovnic: 24
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Jernej Poles, 24
V volilni enoti št. 6 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Jernej Poles, roj. 24. 11. 1992, Skadanščina 7, 6242 Materija
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Aljoša Sila, roj. 7. 3. 1979, Bač pri Materiji 28F, 6242 Materija
Saško Mavrič, roj. 6. 9. 1972, Materija 16, 6242 Materija
Vlasta Vatovec, roj. 30. 8. 1966, Rožice 8, 6242 Materija
Matej Fabjančič, roj. 21. 1. 1994, Povžane 5, 6242 Materija
Jernej Poles, roj. 24. 11. 1992, Skadanščina 7, 6242 Materija
KRAJEVNA SKUPNOST OBROV
Volilna enota št. 1: Obrov
a) Pravico glasovanja je imelo 171 volivcev, glasovalo pa je 69 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 69
veljavnih glasovnic: 69
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Klementina Dodič, 49
Radovan Hrvatin, 44
V volilni enoti št. 1 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Radovan Hrvatin, roj. 17. 2. 1957, Obrov 55/e, 6243 Obrov
Klementina Dodič, roj. 26. 6. 1972, Obrov 61E, 6243 Obrov
Volilna enota št. 2: Javorje
a) Pravico glasovanja je imelo 117 volivcev, glasovalo pa je 58 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 58
veljavnih glasovnic: 58
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Viljan Ljubič, 58
V volilni enoti št. 2 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Viljan Ljubič, roj. 4. 2. 1965, Javorje 37, 6243 Obrov
Volilna enota št. 3: Golac in Poljane pri Podgradu
a) Pravico glasovanja je imelo 68 volivcev, glasovalo pa je 23 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 23
veljavnih glasovnic: 21
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Katarina Juriševič, 20
Erik Maglica, 15
V volilni enoti št. 3 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Erik Maglica, roj. 25. 5. 1998, Golac 70, 6243 Obrov
Katarina Juriševič, roj. 12. 5. 1999, Golac 4 6243 Obrov
Volilna enota št. 4: Brezovo Brdo
a) Pravico glasovanja je imelo 23 volivcev, glasovalo pa je 6 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 6
veljavnih glasovnic: 6
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Simon Frank, 6
V volilni enoti št. 4 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Simon Frank, roj. 3. 12. 1982, Brezovo Brdo 6, 6243 Obrov
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Radovan Hrvatin, roj. 17. 2. 1957, Obrov 55/e, 6243 Obrov
Klementina Dodič, roj. 26. 6. 1972, Obrov 61E, 6243 Obrov
Viljan Ljubič, roj. 4. 2. 1965, Javorje 37, 6243 Obrov
Erik Maglica, roj. 25. 5. 1998, Golac 70, 6243 Obrov
Katarina Juriševič, roj. 12. 5. 1999, Golac 4, 6243 Obrov
Simon Frank, roj. 3. 12. 1982, Brezovo Brdo 6, 6243 Obrov
KRAJEVNA SKUPNOST OCIZLA
Volilna enota št. 1: Ocizla
a) Pravico glasovanja je imelo 109 volivcev, glasovalo pa je 69 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 69
veljavnih glasovnic: 67
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Dorijan Andrejašič, 43
Jana Jurič, 34
Marjan Korošec, 32
Vesna Vodnik, 32
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Dorijan Andrejašič, roj. 15.06.1976, Ocizla 11, 6240 Kozina
Marjan Korošec, roj. 09.08.1976, Ocizla 2B, 6240 Kozina
Vesna Vodnik, roj. 25.06.1980, Ocizla 1, 6240 Kozina
Jana Jurič, roj. 11.10.1986, Ocizla 1C, 6240 Kozina
Volilna enota št. 2: Beka
a) Pravico glasovanja je imelo 15 volivcev, glasovalo pa je 11 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 11
veljavnih glasovnic: 11
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
Emanuela Bertok Valečič, 11
V volilni enoti št. 2 je v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Emanuela Bertok Valečič, roj. 27.11.1973, Beka 23, 6240 Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Dorijan Andrejašič, roj. 15.06.1976, Ocizla 11, 6240 Kozina
Jana Jurič, roj. 11.10.1986, Ocizla 1/c, 6240 Kozina
Marjan Korošec, roj. 09.08.1976, Ocizla 2B, 6240 Kozina
Vesna Vodnik, roj. 25.06.1980, Ocizla 1, 6240 Kozina
Emanuela Bertok Valečič, roj. 27.11.1973, Beka 23, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST PREŠNICA
a) Pravico glasovanja je imelo 166 volivcev, glasovalo pa je 135 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 135
veljavnih glasovnic: 135
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Andrej Bolčič, 124
Maja Barbara Muc, 111
Iris Pečar, 111
Miha Pečar, 110
Bernard Bolčič, 109
Jana Jašović Memon, 109
Matjaž Pečar, 109
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Maja Barbara Muc, roj. 23. 5. 1978, Prešnica 98, 6240 Kozina
Bernard Bolčič, roj. 6. 10. 1979, Prešnica 10, 6240 Kozina
Andrej Bolčič, roj. 5. 8. 1979, Prešnica 73, 6240 Kozina
Matjaž Pečar, roj. 17. 10. 1983, Prešnica 72, 6240 Kozina
Jana Jašović Memon, roj. 27. 2. 1981, Prešnica 46, 6240 Kozina
Miha Pečar, roj. 17. 2. 1992, Prešnica 35, 6240 Kozina
Iris Pečar, roj. 10. 9. 1984, Prešnica 11, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST RODIK
a) Pravico glasovanja je imelo 290 volivcev, glasovalo pa je 184 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 184
veljavnih glasovnic: 167
neveljavnih glasovnic: 17
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Gregor Mihelj, 121
Helena Race, 92
Valerija Pučko, 85
Bogdan Čebohin, 82
Gabrijel Cizl, 81
Irena Cek Babič, 79
Janez Lukovec, 76
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Helena Race, roj. 15. 2. 1980, Rodik 48A, 6240 Kozina
Janez Lukovec, roj. 1. 6. 1980, Rodik 59, 6240 Kozina
Gabrijel Cizl, roj. 24. 11. 1966, Rodik 7A, 6240 Kozina
Gregor Mihelj, roj. 25. 3. 1971, Rodik 3D, 6240 Kozina
Bogdan Čebohin, roj. 13. 12. 1951, Rodik 3B, 6240 Kozina
Irena Cek Babič, roj. 27. 12. 1978, Rodik 5C, 6240 Kozina
Valerija Pučko, roj. 7. 12. 1978, Rodik 53, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST Slivje
Volilna enota št. 1: SLIVJE
a) Pravico glasovanja je imelo 104 volivcev, glasovalo pa je 67 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 67
veljavnih glasovnic: 66
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Martina Ferlat, 66
Miroslavo Ferlat, 66
Branko Mahne, 66
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Miroslavo Ferlat, roj. 22. 1. 1958, Slivje 36, 6242 Materija
Martina Ferlat, roj. 1. 3. 1963, Slivje 38, 6242 Materija
Branko Mahne, roj. 29. 3. 1952, Slivje 1A, 6242 Materija
Volilna enota št. 2: Markovščina
a) Pravico glasovanja je imelo 96 volivcev, glasovalo pa je 73 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 73
veljavnih glasovnic: 72
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zlatko Družina, 72
Sandi Klun, 72
Ankica Kovačević, 72
V volilni enoti št. 2 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Zlatko Družina, roj. 2. 11. 1971, Markovščina 4, 6242 Materija
Ankica Kovačević, roj. 4. 4. 1963, Markovščina 24, 6242 Materija
Sandi Klun, roj. 13. 11. 1968, Markovščina 22, 6242 Materija
Volilna enota št. 3: Kovčice
a) Pravico glasovanja je imelo 39 volivcev, glasovalo pa je 17 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 17
veljavnih glasovnic: 12
neveljavnih glasovnic: 5
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Simon Lukač, 12
V volilni enoti št. 3 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Simon Lukač, roj. 8. 2. 1988, Kovčice 17, 6243 Obrov
Volilna enota št. 4: Orehek
a) Pravico glasovanja je imelo 17 volivcev, glasovalo pa je 8 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 8
veljavnih glasovnic: 8
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Rok Vatovec, 8
V volilni enoti št. 4 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Rok Vatovec, roj. 11. 1. 1994, Orehek pri Materiji 4A, 6242 Materija
Volilna enota št. 5: Mrše
a) Pravico glasovanja je imelo 25 volivcev, glasovalo pa je 12 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 12
veljavnih glasovnic: 9
neveljavnih glasovnic: 3
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Vladimir Cetin, 9
V volilni enoti št. 5 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Vladimir Cetin, roj. 19. 7. 1939, Mrše 5, 6242 Materija
Volilna enota št. 6: Ritomeče
a) Pravico glasovanja je imelo 42 volivcev, glasovalo pa je 25 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 25
veljavnih glasovnic: 24
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Niko Poles, 24
V volilni enoti št. 6 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Niko Poles, roj. 10. 5. 1990, Ritomeče 12A, 6243 Obrov
Volilna enota št. 7: Velike Loče
a) Pravico glasovanja je imelo 32 volivcev, glasovalo pa je 15 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 15
veljavnih glasovnic: 14
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
Alenka Lukač, 14
V volilni enoti št. 6 je v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Alenka Lukač, roj. 1. 8. 1981, Velike Loče 2, 6242 Materija
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Miroslavo Ferlat, roj. 22. 1. 1958, Slivje 36, 6242 Materija
Martina Ferlat, roj. 1. 3. 1963, Slivje 38, 6242 Materija
Branko Mahne, roj. 29. 3. 1952, Slivje 1A, 6242 Materija
Zlatko Družina, roj. 2. 11. 1971, Markovščina 4, 6242 Materija
Ankica Kovačević, roj. 4. 4. 1963, Markovščina 24, 6242 Materija
Sandi Klun, roj. 13. 11. 1968, Markovščina 22, 6242 Materija
Simon Lukač, roj. 8. 2. 1988, Kovčice 17, 6243 Obrov
Rok Vatovec, roj. 11. 1. 1994, Orehek pri Materiji 4A, 6242 Materija
Vladimir Cetin, roj. 19. 7. 1939, Mrše 5, 6242 Materija
Niko Poles, roj. 10. 5. 1990, Ritomeče 12A, 6243 Obrov
Alenka Lukač, roj. 1. 8. 1981, Velike Loče 2, 6242 Materija
KRAJEVNA SKUPNOST TATRE
a) Pravico glasovanja je imelo 39 volivcev, glasovalo pa je 34 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 34
veljavnih glasovnic: 34
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Matjaž Gajšak, 28
Marko Mahne, 25
Marjan Korošec, 23
Katja Korošec, 21
Vlasta Šircelj Gajšak, 21
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Marko Mahne, roj. 14. 8. 1987, Tatre 32, 6243 Obrov
Matjaž Gajšak, roj. 9. 4. 1970, Tatre 7, 6243 Obrov
Marjan Korošec, roj. 13. 9. 1973, Tatre 16A, 6243 Obrov
Vlasta Šircelj Gajšak, roj. 1. 5. 1974, Tatre 7, 6243 Obrov
Katja Korošec, roj. 13. 12. 1978, Tatre 16A, 6243 Obrov
KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE
a) Pravico glasovanja je imelo 64 volivcev, glasovalo pa je 41 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 41
veljavnih glasovnic: 41
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Dalja Čeranič, 26
Džemal Delalić, 24
Sandi Višnjevec, 20
Neli Hirsch, 16
Zdenko Benčič, 12
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Neli Hirsch, roj. 17. 9. 1985, Vrhpolje 17, 6240 Kozina
Zdenko Benčič, roj. 27. 12. 1959, Vrhpolje 11, 6240 Kozina
Dalja Čeranič, roj. 5. 1. 1955, Vrhpolje 5A, 6240 Kozina
Sandi Višnjevec, roj. 2. 5. 1988, Vrhpolje 8, 6240 Kozina
Džemal Delalić, roj. 18. 11. 1981, Vrhpolje 3, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST HOTIČNA
a) Pravico glasovanja je imelo 54 volivcev, glasovalo pa je 39 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 39
veljavnih glasovnic: 39
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Aco Spasović, 23
Sašo Rojnik, 13
Martina Ivančič, 12
Mihaela Jazbec, 11
Andrej Skočaj, 7
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Andrej Skočaj, roj. 6. 8. 1984, Hotična 1B, 6242 Materija
Martina Ivančič, roj. 9. 10. 1978, Hotična 2, 6242 Materija
Aco Spasović, roj. 15. 6. 1977, Hotična 2A, 6242 Materija
Mihaela Jazbec, roj. 26. 4. 1974, Hotična 19A, 6242 Materija
Sašo Rojnik, roj. 9. 4. 1983, Hotična 10, 6242 Materija
Št. 041-2/2022-116
Hrpelje, dne 23. novembra 2022
Helena Godina 
predsednica ObVK 

AAA Zlata odličnost