Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3749. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, dne 20. novembra 2022, stran 12010.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12, 68/17 in 93/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C) je Posebna občinska komisija na seji dne 23. 11. 2022 sprejela naslednje / In base all'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative (GU della RS, n. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12, 68/17 e 93/20) ed il secondo comma dell’articolo 8 della Legge sulle Comunità autogestite delle Comunità nazionali (GU della RS, n. 65/94 e 71/17 – ZFO-1C), la Commissione elettorale comunale particolare, durante le seduta del 23. 11. 2022 ha approvato la seguente
P O R O Č I L O   /   R E L A Z I O N E 
o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, dne 20. novembra 2022 / sull'esito delle elezioni ordinarie dei membri del consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di ancarano, il 20 novembre 2022
1. Posebna občinska volilna komisija Občine Ankaran je na svoji seji dne 23. novembra 2022 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev za člane Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, ki so bile 20. novembra 2022. / Nella seduta, tenutasi il 23 novembre 2022, la Commissione elettorale comunale particolare del Comune di Ancarano, in base ai verbali presentati dai comitati elettorali, ha preso atto dell'esito delle elezioni dei membri del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano, svoltesi il 20 novembre 2022.
2. Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico glasovati 62 pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glasovalo je 36 volivcev ali 58,06 %, vsi na voliščih. / Alle elezioni del 20 novembre 2022, gli aventi diritto di voto, appartenenti alla comunità nazionale italiana erano 62. Hanno votato 36 elettori ovvero il 58,06 % degli aventi diritto e tutti presso i seggi elettorali.
3. Za volitve Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran je bilo oddanih 36 glasovnic, od katerih sta bili 2 glasovnici neveljavni. Veljavnih glasovnic je bilo 34. Volivci so lahko glasovali za največ pet kandidatov. / Alle elezioni dei membri al Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano, sono state consegnate 36 schede, di cui 2 non valide. Le schede valide erano 34. Gli elettori potevano votare per un numero massimo di cinque candidati.
4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov / l singoli candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:
1. Linda Rotter
24 glasov / voti
2. Franko Železnjak
20 glasov / voti
3. Danijela Pirš
21 glasov / voti
4. Sergio Angelini
26 glasov / voti
5. Maia Nerina Bertoch
21 glasov / voti
5. Mandati pripadajo naslednjim kandidatom: / I mandati vengono assegnati ai seguenti candidati:
1. Linda Rotter
2. Franko Železnjak
3. Danijela Pirš
4. Sergio Angelini
5. Maia Nerina Bertoch
6. Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. / La relazione viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Št./N. 0414-1/2022
Ankaran/Ancarano, 23. 11. 2022
Predsednik / Presidente POVK 
Marko Maleša 

AAA Zlata odličnost