Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

I D 1703/2019 Os-3093/22, Stran 2564
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici dr. Andreji Fakin, v zapuščinski zadevi po pok. Barbari Dečman, hčeri Petra, rojeni 23. 6. 1976, EMŠO 2306976505289, umrli 20. 4. 2019, nazadnje stan. Tržna ulica 3, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, sklenilo, da se potencialnemu dediču, zap. možu Ivanu Milojkoviću, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Mateja Pečanaca, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, ker je navedeni potencialni dedič neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega potencialnega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler potencialni dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 16. 8. 2022 

AAA Zlata odličnost