Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3783. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, stran 12070.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestne skupnosti 
Občinska volilna komisija Občine Žalec je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevnih skupnostih in mestni skupnosti pri ugotavljanju izida glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti na območju Občine Žalec dne 23. novembra 2022 ugotovila:
KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni skupnosti Galicija na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Galicija 1722 volivcev,
po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 639 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
SKUPAJ ODDANIH 639 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 61 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 578 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 213 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNE 204 GLASOVNICE
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Karmen Držan
99
48,53
2
Peter Vipavc 
129
63,24
3
Zdenko Selišek 
103
50,49
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Peter Vipavc 
129
63,24
2
Zdenko Selišek
103
50,49
3
Karmen Držan 
99
48,53
Volilna enota številka 2 obsega naselje Hramše.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 52 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC
VELJAVNIH 38 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Alojz Podpečan
38
100,00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Peter Vipavc 
38
100,00
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pernovo.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 121 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC
VELJAVNIH 113 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Verica Štefančič
71
62,83
2
Marjan Mohorič
78
69,03
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana Sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Marjan Mohorič 
78
69,03
2
Verica Štefančič
71
62,83
Volilna enota številka 4 obsega naselje Velika Pirešica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 127 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 11 GLASOVNIC
VELJAVNIH 116 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Cvetko Golavšek
81
69,83
2
Milena Vinder 
63
54,31
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana Sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Cvetko Golavšek
81
69,83
2
Milena Vinder 
63
54,31
Volilna enota številka 5 obsega naselje Zavrh pri Galiciji.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 44 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC
VELJAVNIH 30 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Anja Belošević
30
100,00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Anja Belošević 
30
100,00
Volilna enota številka 6 obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 82 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
VELJAVNIH 77 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Aleš Doberšek
77
100,00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bili izvoljen za člana Sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Aleš Doberšek 
77
100,00
KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni skupnosti Gotovlje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Gotovlje 1212 volivcev,
po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 555 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Gotovlje:
SKUPAJ ODDANIH 555 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 44 GLASOVNIC.
SKUPAJ VELJAVNIH 511 GLASOVNIC.
Volilna enota številka 1 obsega naselji Gotovlje ter Podvin h. št. 1 do 24 in 101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 126, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 174, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gotovlje:
ODDANIH 555 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 44 GLASOVNIC
VELJAVNIH JE BILO 511 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Marko Požin
173
33,86
2
Ivan Bizjak
256
50,10
3
Darja Otavnik
104
20,35
4
Marija Bosnar
273
53,42
5
Helena Krajnc
175
34,25
6
Polona Krajnc
234
45,79
7
Stanko Gojznik
166
32,49
8
Luka Korošec
168
32,88
9
Vitomir Lichtenegger
152
29,75
10
Lidija Florjančič
235
45,99
11
Janez Trobiš
285
55,77
12
Cvetko Kompolšek 
254
49,71
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Gotovlje naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Janez Trobiš 
285
55,77
2
Marija Bosnar
273
53,42
3
Ivan Bizjak
256
50,10
4
Cvetko Kompolšek 
254
49,71
5
Lidija Florjančič
235
45,99
6
Polona Krajnc 
234
45,79
7
Helena Krajnc 
175
34,25
KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Griže na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Griže 2403 volivcev,
po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 1027 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Griže:
SKUPAJ ODDANIH 1027 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 55 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 972 GLASOVNIC.
Volilna enota številka 1 obsega naselje Griže.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 242 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca so bile: NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 239 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Sašo Kolar
101
42,26
2
Olga Markovič
147
61,51
3
Andrej Drevenšek 
120
50,21
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Olga Markovič 
147
61,51
2
Andrej Drevenšek
120
50,21
3
Sašo Kolar
101
42,26
Volilna enota številka 2 obsega naselje Migojnice.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 240 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC
VELJAVNIH 226 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Miha Grešak
64
28,32
2
Anamarija Cencelj
85
37,61
3
Danijel Vombek
97
42,92
4
Jana Dolinšek
94
41,59
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Danijel Vombek 
97
42,92
2
Jana Dolinšek
94
41,59
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pongrac.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 264 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNIH 255 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Marjan Veler
123
48,24
2
Lucija Polavder 
185
72,55
3
Biljana Bogdanić
65
25,49
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Lucija Polavder 
185
72,55
2
Marjan Veler
123
48,24
3
Biljana Bogdanić
65
25,49
Volilna enota številka 4 obsega naselje Zabukovica, razen h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 281 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 29 GLASOVNIC
VELJAVNIH 252 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Zmago Oblak 
80
31,75
2
Anja Podveržen
115
45,63
3
Andrej Kveder 
150
59,52
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Andrej Kveder 
150
59,52
2
Anja Podveržen 
115
45,63
3
Zmago Oblak
80
31,75
KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Levec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Levec 398 volivcev,
po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 208 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Levec:
SKUPAJ ODDANIH 208 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNA 201 GLASOVNICA
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Petra Žagar
91
45,27
2
Rafael Hrustel 
116
57,71
3
Marcel Palčnik
69
34,33
4
Miša Marinček Ribežl 
64
31,84
5
Franjo Cvikl
63
31,34
6
Vladimila Dobnik
80
39,80
7
Janja Kovač Ušen
58
28,86
8
Ladislav Košir
70
34,83
9
Jernej Repinšek 
84
41,79
10
Milan Ferjan
64
31,84
11
Maja Friedrich
73
36,32
12
Iztok Lesjak 
87
43,28
13
Matjaž Kuder 
114
56,72
14
Anita Seles Držan
89
44,28
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Levec naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Rafael Hrustel
116
57,71
2
Matjaž Kuder 
114
56,72
3
Petra Žagar 
91
45,27
4
Anita Seles Držan
89
44,28
5
Iztok Lesjak
87
43,28
6
Jernej Repinšek
84
41,79
7
Vladimila Dobnik
80
39,80
KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Liboje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Liboje 1326 volivcev,
v krajevni skupnosti po volilnem imeniku skupaj glasovalo 497 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Liboje:
SKUPAJ ODDANIH 497 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 28 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 469 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Kasaze (Grič) h. št. 82, 83, 86, 90, 91, 92, 94 in 97 do 111.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 119 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 112 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Ksenija Baloh Štrajhar
50
44,64
2
Anton Kanič
80
71,43
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Anton Kanič
80
71,43
2
Ksenija Baloh Štrajhar 
50
44,64
Volilna enota številka 2 obsega naselje Kasaze h. št. 1–81 in 84, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 96.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 126 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca so bile: NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 123 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Jasmina Pere 
70
56,91
2
Marjan Potočnik
92
74,80
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Marjan Potočnik
92
74,80
2
Jasmina Pere 
70
56,91
Volilna enota številka 3 obsega naselje Brnica, Liboje in Zabukovica h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
SKUPAJ ODDANIH 252 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 18 GLASOVNIC
VELJAVNIH 234 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Iztok Baloh
125
53,42
2
Sonja Hrvatin
74
31,62
3
Štefan Frece
132
56,41
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Štefan Frece
132
56,41
2
Iztok Baloh
125
53,42
3
Sonja Hrvatin
74
31,62
KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Petrovče na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Petrovče 2018 volivcev,
po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 878 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
SKUPAJ ODDANIH 878 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 24 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 854 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Arja vas in Ruše.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 186 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNIH 177 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Katarina Marčič
72
40,68
2
Matevž Gobec 
84
47,46
3
David Strojanšek
43
24,29
4
Tatjana Blagotinšek
101
57,06
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Tatjana Blagotinšek
101
57,06
2
Matevž Gobec 
84
47,46
Volilna enota številka 2 obsega naselji Dobriša vas in Novo Celje.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 187 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
VELJAVNIH 182 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Petra Slatinšek 
61
33,52
2
Bernard Jelen
107
58,79
3
Sergej Planinšek
83
45,60
4
Maruša Mirnik
85
46,70
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Bernard Jelen
107
58,79
2
Maruša Mirnik
85
46,70
Volilna enota številka 3 obsega naselje Drešinja vas.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 116 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca sta bili: NEVELJAVNI 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 114 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Uroš Stepišnik
87
76,32
2
Dejan Nareks 
27
23,68
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Uroš Stepišnik
87
76,32
Volilna enota številka 4 obsega naselje Petrovče.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
SKUPAJ ODDANIH 330 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC
VELJAVNIH 322 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. 
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Ksenja Volpe Medved
176
54,66
2
Violeta Šket
141
43,79
3
Jurij Golavšek
134
41,61
4
Tatjana Razboršek Rehar
161
50,00
5
Rok Pišek
130
40,37
6
mag. Jasna Sraka
168
52,17
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Ksenja Volpe Medved
176
54,66
2
mag. Jasna Sraka
168
52,17
3
Tatjana Razboršek Rehar
161
50,00
Volilna enota številka 5 obsega naselji Mala Pirešica in Zaloška Gorica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 59 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 0 GLASOVNIC
VELJAVNIH 59 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Niko Natek
35
59,32
2
Marko Mirnik
24
40,68
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Niko Natek
35
59,32
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Ponikva na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Ponikva 1027 volivcev,
v krajevni skupnosti po volilnem imeniku skupaj glasovalo 535 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
SKUPAJ ODDANIH 535 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 17 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 518 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Podkraj.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 76 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bila: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 75 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Slavko Verdev
36
48,00
2
Tina Vasle
21
28,00
3
Primož Štimulak
27
36,00
4
Nada Jelen
29
38,67
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana Sveta Krajevne skupnosti Ponikva naslednja kandidata:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Slavko Verdev 
36
48,00
2
Nada Jelen
29
38,67
Volilna enota številka 2 obsega naselje Ponikva.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
SKUPAJ ODDANIH 181 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 174 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Martin Jelen
25
14,37
2
Matej Sitar
68
39,08
3
Monika Vasle
56
32,18
4
Rozika Jelen
37
21,26
5
Marjana Gostečnik
38
21,84
6
Jure Vasle
71
40,80
7
Puniša Marinković
18
10,34
8
Franc Dušak
62
35,63
9
Gabrijela Pusovnik
25
14,37
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Jure Vasle
71
40,80
2
Matej Sitar
68
39,08
3
Franc Dušak
62
35,63
Volilna enota številka 3 obsega naselje Studence.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
SKUPAJ ODDANIH 278 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNIH 269 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Rajko Arnšek
62
23,05
2
Damjan Ramšak
36
13,38
3
Eva Vršnik
69
25,65
4
Slavko Drofelnik
105
39,03
5
Ksenija Verdev
29
10,78
6
Barbara Flere
26
9,67
7
Franc Kos
83
30,86
8
Roman Rezman
13
4,83
9
Karel Borovnik
142
52,79
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Karel Borovnik
142
52,79
2
Slavko Drofelnik
105
39,03
3
Franc Kos
83
30,86
KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Šempeter na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Šempeter 2622 volivcev,
v krajevni skupnosti po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1053 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
SKUPAJ ODDANIH 1053 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 79 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 974 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Kale in Grče.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 100 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNIH 91 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. 
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Gašper Novak
91
100,00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Gašper Novak
91
100,00
Volilna enota številka 2 obsega naselje Podlog v Savinjski dolini.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 123 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca sta bili: NEVELJAVNI 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 121 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane Sveta Krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Rok Sedminek
77
63,64
2
Bojan Štorman
44
36,36
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Rok Sedminek
77
63,64
Volilna enota številka 3 obsega naselje Spodnje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 42 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca so bile: NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 39 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Marjeta Skale
39
100,00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Marjeta Skale 
39
100,00
Volilna enota številka 4 obsega naselji Spodnje Roje in Zgornje Roje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 62 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bila: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 61 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Marija Čretnik
6
9,84
2
Krištof Kač
55
90,16
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člane Sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Krištof Kač
55
90,16
Volilna enota številka 5 obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini: Juhartova ulica, Kratka ulica hiš. št. 2, 3, Na travniku, Ob strugi, Pod bregom, Pod smrekami, Rimska cesta hiš. št. od 100, 102, 104, 105, 106, 106a, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 117 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 146,148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156,158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, Savinjska ulica hiš. št. 39, 42, Šolska ulica, Tovarniška cesta.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 261 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 23 GLASOVNIC
VELJAVNIH 238 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Dragan Pavlović
93
39,08
2
Milan Vasle
163
68,49
3
Biljana Privošnik
125
52,52
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Milan Vasle
163
68,49
2
Biljana Privošnik
125
52,52
Volilna enota številka 6 obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini: Cesta na Roje, Cesta na žago, Hmeljarska ulica, Kratka ulica hiš. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Lepa ulica, Na trati, Na zelenici, Ob rimski nekropoli, Petelinje, Petrov trg, Pot na mlinarico, Prečna ulica, Rimska cesta hiš. št. od 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, Rožna ulica, Savinjska ulica hiš. št. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, Sončna ulica, Soseska, Starovaška ulica, Vrtna ulica, Zelena ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
SKUPAJ ODDANIH 376 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 30 GLASOVNIC
VELJAVNIH 346 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Mitja Tavčer
216
62,43
2
Nataša Privošnik
209
60,40
3
Vojko Prislan
158
45,66
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Mitja Tavčer
216
62,43
2
Nataša Privošnik
209
60,40
3
Vojko Prislan
158
45,66
Volilna enota številka 7 obsega naselje Zgornje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 55 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bila: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 54 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Peter Klančnik
54
100,00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Peter Klančnik
54
100,00
Volilna enota številka 8 obsega naselje Zalog.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 34 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 10 GLASOVNIC
VELJAVNIH 24 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Stanislav Grabnar
24
100,00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Stanislav Grabnar
24
100,00
KRAJEVNA SKUPNOSTI VRBJE 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Vrbje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Vrbje 506 volivcev,
v krajevni skupnosti po volilnem imeniku skupaj glasovalo 223 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Vrbje:
Volilna enota številka 1 obsega naselje Vrbje.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
SKUPAJ ODDANIH 223 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca so bile: NEVELJAVNE 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 219 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Nika Čretnik
105
47,95
2
Jožef Meh
74
33,79
3
Denis Herle
103
47,03
4
Karmen Vidaček
87
39,73
5
Andrej Šepec
91
41,55
6
Gašper Mastnak
105
47,95
7
Jure Macuh
63
28,77
8
Nina Avbelj Lekić
92
42,01
9
Bojana Koceli
53
24,20
10
Zdenka Cokan
92
42,01
11
Milan Breznik
61
27,85
12
Aleš Kramaršek
81
36,99
13
Nataša Čater
87
39,73
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne skupnosti Vrbje naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Nika Čretnik
105
47,95
2
Gašper Mastnak
105
47,95
3
Denis Herle
103
47,03
4
Nina Avbelj Lekić
92
42,01
5
Zdenka Cokan
92
42,01
6
Andrej Šepec
91
41,55
7
Nataša Čater
87
39,73
Ker sta imeli kandidatki Karmen Vidaček in Nataša Čater kot zadnji dve kandidatki, ki prideta v poštev za izvolitev, enako število glasov, je o izvolitvi med njima odločil žreb.
MESTNA SKUPNOST ŽALEC 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Mestni skupnosti Žalec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja je:
imelo volilno pravico na območju Mestne skupnosti Žalec 4462 volivcev,
po volilnem imeniku v mestni skupnosti skupaj glasovalo 1652 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
SKUPAJ ODDANIH 1652 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 140 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1512 GLASOVNIC.
Volilna enota številka 1 obsega del naselja Žalec: Aškerčevo ulico 1, 2, 2a, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, Bilgerjevo ulico, Cankarjevo ulico, Celjsko cesto h. št. 1, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, Efenkovo ulico, Hausenbichlerjevo ulico h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ipavčevo ulico, Kvedrovo ulico, Mestni trg h. št. 6, 7, Oničevo ulico, Pohorsko ulico, Savinjsko cesto h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Stritarjevo ulico, Šarhovo ulico, Šilihovo ulico, Šlandrov trg h. št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 33b, 35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43, Trubarjevo ulico, Ulico Nikole Tesle, Velenjsko cesto, Župančičevo ulico.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 324 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 27 GLASOVNIC
VELJAVNIH 297 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Klavdija Laznik Tomažič
173
58,25
2
Marioneta Avbelj
97
32,66
3
Boštjan Hrastnik
167
56,23
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Klavdija Laznik Tomažič
173
58,25
2
Boštjan Hrastnik
167
56,23
Volilna enota številka 2 obsega del naselja Žalec: Aljaževo ulico, Arničevo ulico, Bevkovo ulico h. št. 1, 2, 3, 4, Čopovo ulico h. št. 1, 3, Gotoveljsko cesto, Gubčevo ulico, Jurčičevo ulico, Kidričevo ulico h. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Meistrovo ulico, Prežihovo ulico, Roševo ulico, Savinjsko cesto h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, Tomšičevo ulico, Ulico heroja Staneta h. št. 1, Ulico Janka Kača, Vodnikovo ulico.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 330 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 25 GLASOVNIC
VELJAVNIH 305 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat 
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Tadej Čretnik
153
50,16
2
Nina Breznikar
152
49,84
3
mag. Martin Poteko
134
43,93
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Tadej Čretnik
153
50,16
2
Nina Breznikar
152
49,84
Volilna enota številka 3 obsega del naselja Žalec: Aškerčeva ulica 3, Bevkovo ulico h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Čopova ulica h. št. 2, 4, 5, 6, Kidričeva ulica h. št. 1, Mestni trg h. št. od 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, Ulico heroja Staneta h. št. 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
SKUPAJ ODDANIH 325 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 30 GLASOVNIC
VELJAVNIH 295 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Radislav Gašparič
146
49,49
2
Julija Lukač
125
42,37
3
Pavel Virant
144
48,81
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Radislav Gašparič
146
49,49
2
Pavel Virant
144
48,81
3
Julija Lukač
125
42,37
Volilna enota številka 4 obsega del naselja Žalec: Cesta na Vrbje, Cesto žalskega tabora, Gregorčičevo ulico, Kajuhovo ulico, Levstikovo ulico, Partizansko ulico, Prešernovo ulico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Savinjsko cesto h. št. 67, 83, 87, 87a, 89, 99, 101, 109, 117, 119, 121, 123, Šprajčevo ulico, Triglavsko ulico, Ulico bratov Letonja, Ulico Florjana Pohlina h. št. 1, 2, 3, 4, 6, Ulico Rista Savina.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 241 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 21 GLASOVNIC
VELJAVNIH 220 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Alenka Omladič
89
40,45
2
Vencel Ferant
131
59,55
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Vencel Ferant
131
59,55
Volilna enota številka 5 obsega del naselja Žalec: Celjsko cesto h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, Cesto na Lavo, Cesto ob železnici, Hausenbichlerjevo ulico 10, Hmeljarsko ulico, Pečnikovo ulico, Prešernovo ulico 1a, Savinjsko cesto h. št. 1, 9, 11, 19, 21, 23,25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 77, 78, 78a, 79, 81, Šlandrov trg h. št. od 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42, Ulico Florjana Pohlina 5, Ulico Ivanke Uranjek, Ulico Nade Cilenšek, Ulico Savinjske čete, Ulico talcev, Vrečerjevo ulico.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 187 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 32 GLASOVNIC
VELJAVNIH 155 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
dr. Tatjana Kovač
89
57,42
2
Jasmina Pepel
66
42,58
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidat:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
dr. Tatjana Kovač
89
57,42
Volilna enota številka 6 obsega naselje: Ložnica pri Žalcu, del naselja Podvin h. št. 185, 187, 189, ter 191, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 244.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 245 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
VELJAVNIH 240 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Bojan Pevec
109
45,42
2
Danijel Novak
76
31,67
3
Ivana Zapušek Skubic
173
72,08
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidati:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov (%)
1
Ivana Zapušek Skubic
173
72,08
2
Bojan Pevec
109
45,42
Št. 041-0002/2022
Žalec, dne 24. novembra 2022
Predsednik 
občinske volilne komisije 
Simon Krčmar 
Na poročilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

AAA Zlata odličnost