Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3762. Poročilo o izidu rednih volitev v Občini Kobarid na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022, stran 12032.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Kobarid sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev v Občini Kobarid na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022 
Občinska volilna komisija Občine Kobarid (v nadaljevanju: občinska volilna komisija) je na svoji seji dne 21. 11. 2022 ugotovila izid glasovanja za redne lokalne volitve župana Občine Kobarid in za redne lokalne volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid.
Na dan glasovanja je imelo na območju Občine Kobarid volilno pravico 3487 volivcev. Od teh je glasovalo 2.292 volivcev, kar pomeni, da je bila volilna udeležba v občini 65,73 %.
VOLITVE ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo oddanih glasovnic za volitve župana 2.292, od tega je bilo veljavnih 2.240 glasovnic in neveljavnih 52 glasovnic.
Ugotovljen je bil naslednji izid glasovanja za volitve župana po vrstnem redu kot je bilo prejetih glasov:
Kandidat
Število glasov
 % glasov
Marko Matajurc
1.676
74,82
Robert Kavčič
564
25,18
Glede na večino prejetih glasov je občinska volilna komisija v skladu s 107. členom ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen:
Marko Matajurc, rojen 20. 2. 1967, Trnovo ob Soči 15 a, 5222 Kobarid.
Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.
VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Kobarid šteje 16 članov, ki se volijo po proporcionalnem sistemu, in sicer v občini kot eni volilni enoti. Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti.
Liste kandidatov so bile določene s strani petih političnih strank in treh skupin volivcev. Skupno je bilo tako vloženih osem list kandidatov, katere so bile vložene pravočasno in skladno z določili zakona tako, da jih je občinska volilna komisija potrdila v celoti.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Ime liste
Število glasov
 % glasov
1.
GIBANJE SVOBODA
201
8,93
2.
Lista Roberta Kavčiča
149
6,62
3.
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
453
20,13
4.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
309
13,73
5.
SOCIALNI DEMOKRATI
119
5,29
6.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
436
19,38
7.
Neodvisna lista Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
170
7,56
8.
Lista Marko Matajurc »za vodo«
413
18,36
Ker se je v Občini Kobarid glasovalo o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, so se mandati dodeljevali listam kandidatov v skladu s 14. členom ZLV, to je po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (d’Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista kandidatov.
Količnik 
Ime liste 
1.
453,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
2.
436,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
3.
413,00
Lista Marko Matajurc »za vodo«
4.
309,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
5.
226,50
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
6.
218,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
7.
206,50
Lista Marko Matajurc »za vodo«
8.
201,00
GIBANJE SVOBODA
9.
170,00
Neodvisna lista Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
10.
154,50
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
11.
151,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
12.
149,00
Lista Roberta Kavčiča
13.
145,33
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
14.
137,67
Lista Marko Matajurc »za vodo«
15.
119,00
SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
16.
113,25
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov:
Ime liste
Število mandatov
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
3
Lista Marko Matajurc »za vodo«
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
GIBANJE SVOBODA
1
Neodvisna lista Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
1
Lista Roberta Kavčiča
1
SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
1
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu, navedenem na listi kandidatov razen, če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate s te liste kandidatov. V tem primeru so skladno z drugim odstavkom 18. člena ZLV z liste kandidatov izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Razdelitev preferenčnih glasov je razvidna iz priloge tega poročila URLV3_01 Preferenčni glasovi.
Na podlagi navedenih rezultatov in upoštevaje pravilo preferenčnih glasov so bili za člane Občinskega sveta Občine Kobarid izvoljeni naslednji kandidati:
SLS – Slovenska ljudska stranka:
1. Marijan Medveš
2. Srečko Gašperut
3. Mateja Urbančič
4. Marko Miklavič
SDS – Slovenska demokratska stranka:
1. Darko Kurinčič
2. Bruno Grosar
3. Darko Rosič
Lista Marko Matajurc »za vodo«:
1. Luka Šavli
2. Tina Sivec Matelič
3. Marko Matajurc
N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
1. Patrik Likar
2. Pavel Sivec
Gibanje svoboda
1. Erika Tuta
Neodvisna lista Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
1. Darko Smrekar
Lista Roberta Kavčiča:
1. Marijan Čebokli
SD – Socialni demokrati
1. Branko Velišček
Ugotoviti je, da je bilo v Občinski svet Občine Kobarid izvoljenih 16 svetnikov iz osmih list kandidatov.
Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.
Št. 041-2/2022
Kobarid, dne 21. novembra 2022
Aleksandra Leban 
predsednica Občinske volilne komisije 

AAA Zlata odličnost