Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3773. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 20. novembra 2022, stran 12054.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 20. novembra 2022 
I. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 24. novembra 2022, na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za člane svetov krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota:
KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Bakovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1263 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 609 glasovnic, od tega je bilo 86 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Emil CÖR
256
2. Luka VEREŠ
238
3. Cvetka VEREŠ
165
4. Edita ČERNJAVIČ
184
5. Janez JABLANOVEC
221
6. Nives CAJNKO
254
7. Goran HORVAT
219
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Emil CÖR, roj. 26. 11. 1948, Bakovci, Soboška ulica 45
2. Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980, Bakovci, Panonska ulica 6b
3. Luka VEREŠ, roj. 4. 6. 1996, Bakovci, Ribiška ulica 2
4. Janez JABLANOVEC, roj. 10. 12. 1965, Bakovci, Poljska ulica 20
5. Goran HORVAT, roj. 22. 3. 1980, Bakovci, Prečna ulica 11
6. Edita ČERNJAVIČ, roj. 9. 4. 1969, Bakovci, Poljska ulica 35
7. Cvetka VEREŠ, roj. 29. 10. 1966, Bakovci, Vrtna ulica 15
KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Černelavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1075 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 595 glasovnic, od tega je bilo 21 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. dr. Miran FORJANIČ
198
2. Sabina KUMIN
79
3. Robert LALOVIĆ
127
4. Boris LONČAR
96
5. Nada KUMIN
96
6. Luka SKOK
62
7. Jožica VIHER
158
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Černelavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. dr. Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963, Černelavci, Črtomirova ulica 6
2. Jožica VIHER, roj. 18. 3. 1960, Černelavci, Zadružna ulica 28
3. Robert LALOVIĆ, roj. 6. 1. 1970, Černelavci, Zadružna ulica 17a
4. Nada KUMIN, roj. 5. 2. 1966, Černelavci, Ledavska ulica 37
5. Boris LONČAR, roj. 12. 4. 1964, Černelavci, Jurčičeva ulica 6
6. Sabina KUMIN, roj. 16. 1. 1970, Černelavci, Gorička ulica 19
7. Luka SKOK, roj. 13. 12. 1998, Černelavci, Gorička ulica 36
KRAJEVNA SKUPNOST KROG
I. Na območju Krajevne skupnosti Krog je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
984 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 554 glasovnic, od tega je bilo 11 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan GRABAR
274
2. Anton ŠKRABAN
209
3. Erika VOGRINČIČ BARBARIČ
291
4. Jožef ŽITEK
209
5. Nastja LUTAR
188
6. Drago VIGALI
245
7. Bernardka RUŽIČ
310
8. Dušan FISTER
188
Na podlagi prvega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v povezavi z 12. členom ZLV v primeru, ko sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb. Ker sta kandidata Nastja Lutar in Dušan Fister prejela enako število glasov (188), je občinska volilna komisija med njima opravila žreb. Izžrebana je bila kandidatka Nastja Lutar.
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Krog izvoljeni naslednji kandidati:
1. Bernardka RUŽIČ, roj. 9. 2. 1959, Krog, Brodarska ulica 42
2. Erika VOGRINČIČ BARBARIČ, roj. 10. 1. 1955, Krog, Plečnikova ulica 71
3. Marjan GRABAR, roj. 8. 6. 1967, Krog, Brodarska ulica 2
4. Drago VIGALI, roj. 15. 8. 1965, Krog, Vodnikova ulica 15
5. Anton ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949, Krog, Plečnikova ulica 3a
6. Jožef ŽITEK, roj. 13. 3. 1957, Krog, Murska ulica 40
7. Nastja LUTAR, roj. 17. 4. 1998, Krog, Brodarska ulica 50
KRAJEVNA SKUPNOST KUPŠINCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Kupšinci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
323 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 237 glasovnic, od tega je bilo 0 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan ŠKALIČ
139
2. Mitja KOVAČIČ
188
3. Igor MAKARI
115
4. Sebastjan BALAŽIC
104
5. Tomaž ŠIFTAR
133
6. Slavko DOMONKOŠ
101
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Kupšinci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Mitja KOVAČIČ, roj. 15. 3. 1979, Kupšinci 24
2. Marjan ŠKALIČ, roj. 27. 7. 1964, Kupšinci 49a
3. Tomaž ŠIFTAR, roj. 15. 6. 1981, Kupšinci 72a
4. Igor MAKARI, roj. 5. 1. 1974, Kupšinci 5
5. Sebastjan BALAŽIC, roj. 29. 8. 1982, Kupšinci 47f
KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Markišavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
175 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 119 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jožefa SAPAČ
50
2. Andrej BARBER
36
3. Sašo RITUPER
41
4. Zoran MLINARIČ
14
5. Milan HORVAT
71
6. Miroslava TOPLAK
19
7. Petra FRIDRICH
48
8. Zlatka MÖREC
41
9. Majda Barbara POVŠE
56
10. Jernej ČASAR
47
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Markišavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Milan HORVAT, roj. 17. 9. 1968, Markišavci 5
2. Majda Barbara POVŠE, roj. 24. 2. 1951, Markišavci 4e
3. Jožefa SAPAČ, roj. 26. 4. 1964, Markišavci 20
4. Petra FRIDRICH, roj. 27. 1. 1977, Markišavci 27c
5. Jernej ČASAR, roj. 5. 5. 1989, Markišavci 18b
KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
219 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 156 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Silvo ŠNEPF
103
2. Dejan BURNIK
104
3. Manuela HORVAT
23
4. Damir HORVAT
23
5. Cvetka HORVAT
48
6. Majda LIPIČ PROSIČ
97
7. Aleš POLANŠČEK
59
8. Dejan KUHAR
92
9. Aleksandra SOVJAK BRODER
50
10. Damjan KUZMA
51
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Nemčavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Dejan BURNIK, roj. 30. 9. 1978, Nemčavci 2i
2. Silvo ŠNEPF, roj. 15. 10. 1967, Nemčavci 33
3. Majda LIPIČ PROSIČ, roj. 18. 12. 1971, Nemčavci 15c
4. Dejan KUHAR, roj. 24. 8. 1977, Nemčavci 25
5. Aleš POLANŠČEK, roj. 4. 10. 1969, Nemčavci 2d
KRAJEVNA SKUPNOST POLANA
I. Na območju Krajevne skupnosti Polana je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
168 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 117 glasovnic, od tega je bilo 0 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Domen SEREC
91
2. Metka CAR
66
3. Tadeja RITUPER
68
4. Aleš SEVER
59
5. Petra CIPOT
75
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Polana izvoljeni naslednji kandidati:
1. Domen SEREC, roj. 25. 9. 1992, Polana 28
2. Petra CIPOT, roj. 13. 9. 1990, Polana 48
3. Tadeja RITUPER, roj. 4. 9. 1993, Polana 43
4. Metka CAR, roj. 5. 6. 1986, Polana 1
5. Aleš SEVER, roj. 15. 11. 1980, Polana 27
KRAJEVNA SKUPNOST PUŠČA
I. Na območju Krajevne skupnosti Pušča je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
411 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 223 glasovnic, od tega je bilo 12 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ignac HORVAT
92
2. Robi MÜLLER – BOBI
47
3. Karel BAJIČ
19
4. Timotej HORVAT – TIMI
49
5. Borut HORVAT
66
6. Dalibor CENER HORVAT
88
7. Dejvid HORVAT
49
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Pušča izvoljeni naslednji kandidati:
1. Ignac HORVAT, roj. 6. 7. 1963, Pušča, Ulica ob kapelici 49
2. Dalibor CENER HORVAT, roj. 9. 9. 1985, Pušča, Glavna ulica 64
3. Borut HORVAT, roj. 26. 9. 1971, Pušča, Glavna ulica 51
4. Dejvid HORVAT, roj. 17. 1. 1976, Pušča, Bela ulica 18a
5. Timotej HORVAT – TIMI, roj. 9. 7. 1996, Pušča, Bela ulica 28
KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN
I. Na območju Krajevne skupnosti Rakičan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1144 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 582 glasovnic, od tega je bilo 15 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Borut VOURI
352
2. David ŠEBJAN
356
3. Milan BAGARI
375
4. Valerija ŠIJANEC
159
5. Sabina ŠEBJAN JAKLIN
225
6. Gregor VIDOVIČ
248
7. Martina KAROLI VIDOVIČ
189
8. Dušica SOVEC
255
9. Matjaž DURIČ
399
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Rakičan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Matjaž DURIČ, roj. 6. 12. 1974, Rakičan, Panonska ulica 114
2. Milan BAGARI, roj. 20. 4. 1968, Rakičan, Cvetkova ulica 24
3. David ŠEBJAN, roj. 9. 11. 1976, Rakičan, Prešernova ulica 9
4. Borut VOURI, roj. 27. 1. 1978, Rakičan, Vrtna ulica 6
5. Dušica SOVEC, roj. 22. 3. 1973, Rakičan, Prešernova ulica 20
6. Gregor VIDOVIČ, roj. 8. 7. 1977, Rakičan, Jezera 27
7. Sabina ŠEBJAN JAKLIN, roj. 26. 3. 1981, Rakičan, Ulica Štefana Kovača 32
KRAJEVNA SKUPNOST SATAHOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Satahovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
236 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 144 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Anton REŽONJA
69
2. Natalija KRANJEC
68
3. Miha PISNJAK
62
4. Franc BORIŠ
75
5. Nataša MARTINEC
68
6. Matej SEREC
58
7. Ciril MARTINEC
31
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Satahovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Franc BORIŠ, roj. 26. 11. 1958, Satahovci 28a
2. Anton REŽONJA, roj. 9. 12. 1961, Satahovci 48a
3. Natalija KRANJEC, roj. 6. 8. 1982, Satahovci 36
4. Nataša MARTINEC, roj. 29. 3. 1976, Satahovci 51
5. Miha PISNJAK, roj. 28. 11. 1994, Satahovci 14
KRAJEVNA SKUPNOST VEŠČICA
I. Na območju Krajevne skupnosti Veščica je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
354 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 222 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Suzana FARTELJ
82
2. Anton ROPOŠA
147
3. Alenka HORVAT KUHAR
84
4. Karel KOSEDNAR
101
5. Geza KRANČIČ
56
6. Simon HORVAT
120
7. Ingrid ŠKERLAK
117
8. Metka BENCIK
129
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Veščica izvoljeni naslednji kandidati:
1. Anton ROPOŠA, roj. 22. 8. 1961, Veščica 50b
2. Metka BENCIK, roj. 7. 4. 1967, Veščica 22a
3. Simon HORVAT, roj. 10. 8. 1975, Veščica 26b
4. Ingrid ŠKERLAK, roj. 25. 12. 1976, Veščica 52a
5. Karel KOSEDNAR, roj. 26. 2. 1960, Veščica 45a
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT CENTER
I. Na območju Mestne četrti Center je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
3838 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 1648 glasovnic, od tega je bilo 189 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Aleksander ŠERUGA
523
2. Ivan OBAL
543
3. Angela NOVAK
590
4. Elizabeta ROŽMAN
475
5. Štefan BALAŠKO
406
6. Brigita BAVČAR
578
7. Stojan MITOV
454
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Center izvoljeni naslednji kandidati:
1. Angela NOVAK, roj. 17. 10. 1943, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 5
2. Brigita BAVČAR, roj. 18. 11. 1948, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 22a
3. Ivan OBAL, roj. 27. 6. 1941, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 2
4. Aleksander ŠERUGA, roj. 31. 3. 1944, Murska Sobota, Stara ulica 3
5. Elizabeta ROŽMAN, roj. 22. 3. 1947, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 4
6. Stojan MITOV, roj. 2. 4. 1954, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 6
7. Štefan BALAŠKO, roj. 25. 8. 1956, Murska Sobota, Mojstrska ulica 2
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT LEDAVA
I. Na območju Mestne četrti Ledava je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1238 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 528 glasovnic, od tega je bilo 45 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Boštjan ČASAR
212
2. Lea FRIŠKIČ
178
3. Zdenka POLDAUF 
110
4. Branko ČASAR
175
5. Urška KAROLI
174
6. Janez LANJŠČEK
117
7. Tatjana MAJERIČ MAČEK
165
8. Jožef KUHAR
161
9. Franc SLAVIČ
95
10. Štefan BOŽANOVIČ
174
11. Milan SEČKO
123
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Ledava izvoljeni naslednji kandidati:
1. Boštjan ČASAR, roj. 6. 11. 1978, Murska Sobota, Lendavska ulica 35a
2. Lea FRIŠKIČ, roj. 18. 7. 1960, Murska Sobota, Lendavska ulica 51
3. Branko ČASAR, roj. 2. 12. 1955, Murska Sobota, Lendavska ulica 35a
4. Štefan BOŽANOVIČ, roj. 3. 8. 1948, Murska Sobota, Klavniška ulica 9
5. Urška KAROLI, roj. 21. 10. 1983, Murska Sobota, Lendavska ulica 25
6. Tatjana MAJERIČ MAČEK, roj. 11. 1. 1965, Murska Sobota, Lendavska ulica 23a
7. Jožef KUHAR, roj. 5. 4. 1948, Murska Sobota, Ledavsko naselje 36
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARK
I. Na območju Mestne četrti Park je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1754 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 868 glasovnic, od tega je bilo 47 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Egon SUKIČ
237
2. Alenka GLAVAČ GERŠANOV
396
3. Nikolaj HOCHSTETTER
328
4. Igor VITEZ
293
5. Nada KUHAR
305
6. Klaudija ZVER
257
7. Roman KOVAČIČ
275
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Park izvoljeni naslednji kandidati:
1. Alenka GLAVAČ GERŠANOV, roj. 20. 5. 1965, Murska Sobota, Severjeva ulica 1
2. Nikolaj HOCHSTETTER, roj. 24. 10. 1945, Murska Sobota, Ciril Metodova ulica 11
3. Nada KUHAR, roj. 4. 1. 1960, Murska Sobota, Ulica Mikloša Kuzmiča 31
4. Igor VITEZ, roj. 22. 6. 1957, Murska Sobota, Ulica Štefana Kuzmiča 15
5. Roman KOVAČIČ, roj. 11. 4. 1964, Murska Sobota, Severjeva ulica 1
6. Klavdija ZVER, roj. 4. 3. 1968, Murska Sobota, Ulica ob kanalu 13
7. Egon SUKIČ, roj. 1. 2. 1960, Murska Sobota, Severjeva ulica 1
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARTIZAN
I. Na območju Mestne četrti Partizan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1418 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 796 glasovnic, od tega je bilo 93 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ernest ŠKRABAN
337
2. Marjana MARUŠIĆ
297
3. Vlasta MAČEK
301
4. Jožef OBAL
299
5. Matija DEBELAK
270
6. Mateja SAJOVIC
282
7. Sonja KRESLIN
301
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Partizan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Ernest ŠKRABAN, roj. 29. 3. 1945, Murska Sobota, Talanyijeva ulica 9
2. Sonja KRESLIN, roj. 11. 10. 1965, Murska Sobota, Finžgarjeva ulica 16
3. Vlasta MAČEK, roj. 13. 3. 1965, Murska Sobota, Sončna ulica 34
4. Jožef OBAL, roj. 1. 3. 1946, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 57
5. Marjana MARUŠIĆ, roj. 29. 5. 1956, Murska Sobota, Žitna ulica 13
6. Mateja SAJOVIC, roj. 4. 4. 1986, Murska Sobota, Ulica Ivana Regenta 19
7. Matija DEBELAK, roj. 27. 11. 1956, Murska Sobota, Južna ulica 20
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT TUROPOLJE
I. Na območju Mestne četrti Turopolje je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1233 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Oddanih je bilo 673 glasovnic, od tega je bilo 37 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Urška FERENCEK
238
2. Danilo HORVAT
222
3. Ana SAPAČ
227
4. Andrej KUHAR
219
5. Helena FRUMEN
273
6. Jasna LOVRENČIČ
257
7. Tomaž MERICA
320
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Turopolje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Tomaž MERICA, roj. 5. 11. 1975, Murska Sobota, Kološeva ulica 19
2. Helena FRUMEN, roj. 12. 6. 1948, Murska Sobota, Jakobovo naselje 44
3. Jasna LOVRENČIČ, roj. 9. 7. 1959, Murska Sobota, Ulica Zorana Velnarja 36
4. Urška FERENCEK, roj. 11. 12. 1986, Murska Sobota, Cvetna ulica 22
5. Ana SAPAČ, roj. 11. 12. 1947, Murska Sobota, Kajuhova ulica 44
6. Danilo HORVAT, roj. 21. 2. 1969, Murska Sobota, Ulica Zorana Velnarja 34
7. Andrej KUHAR, roj. 22. 9. 1951, Murska Sobota, Ulica Zorana Velnarja 41
Št. 041-0021/2022
Murska Sobota, dne 24. novembra 2022
Občinska volilna komisija 
Mestne občine Murska Sobota 
predsednik 
Zvonko Brenčič 
Člani OVK:
Oskar Šooš, namestnik predsednika
Alenka Samec, članica
Dušan Vukoje, namestnik članice
Marija Bačič, članica
Igor Sukič, namestnik članice
Ksenija Fister Horvat, namestnica člana

AAA Zlata odličnost