Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

VL 25255/2022 Os-2780/22, Stran 2563
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Tomažu Globovnik, Stari trg 29, Slovenske Konjice, ki ga zastopa Cugmas Velimir, odvetnik, Liptovska ulica 6A, Slovenske Konjice, zaradi izterjave 1.515,37 EUR, sklenilo:
Dolžniku Tomažu Globovnik, Stari trg 29, Slovenske Konjice se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Cugmas Velimir, Liptovska ulica 6A, 3210 Slovenske Konjice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. 7. 2022 

AAA Zlata odličnost