Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3743. Zapisnik o ugotoviti končnega izida volitev predsednika republike 13. 11. 2022, stran 11972.

  
Z A P I S N I K
o ugotoviti končnega izida volitev predsednika republike 13. 11. 2022 
Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja izida volitev predsednika republike na 53. seji, dne 1. 12. 2022
u g o t o v i l a 
naslednji končni izid volitev predsednika republike, ki so bile 13. 11. 2022:
A. 
1. V volilne imenike je bilo vpisanih 1.694.357 volivcev/volivk (v nadaljevanju: volivci).
2. S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je glasovalo 22 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV:
1.694.379 volivcev
GLASOVALO JE: 
908.138 volivcev (53,60 % volilnih upravičencev)
ODDANIH GLASOVNIC: 
908.065 glasovnic
3. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi vsaj dve številki ob imenu kandidata/kandidatke oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC:
10.224 (1,13 %  od oddanih glasovnic)
4. Oddanih je bilo:
VELJAVNIH GLASOVNIC:
897.841
B. 
5. Kandidat/kandidatka sta dobila naslednje število glasov:
1. dr. Anže Logar
414.029
46,11
2. Nataša Pirc Musar
483.812
53,89
6. Državna volilna komisija ugotavlja, da je za predsednico republike izvoljena:
Nataša Pirc Musar 
Na ponovnem glasovanju 13. 11. 2022 je dobila večino glasov.
C. 
Državna volilna komisija je sprejela ta zapisnik na podlagi 22. in 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) v sestavi predsednik Peter Golob ter člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc, Drago Zadergal in namestnik člana Iztok Majhenič. Zapisnik je sprejela soglasno.
Št. 041-75/2022-30
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost