Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3775. Poročilo o izidu volitev, stran 12059.

  
Občinska volilna komisija Občine Podčetrtek je na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in zapisnika o delu Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek, ki so bile 20. 11. 2022, sestavila
I. 
POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE PODČETRTEK
1. 
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2955 glasovalo 1299 volivcev, kar znaša 43,96 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1299 glasovnic, od tega je bilo 85 neveljavnih in 1214 veljavnih glasovnic.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. PETER MISJA je dobil 1214 glasov, kar znaša 100 % veljavnih glasov
3. 
Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17) ugotovila, da je za župana Občine Podčetrtek izvoljen
PETER MISJA, roj. 9. 6. 1968, stanujoč Imenska Gorca 6d, 3254 Podčetrtek
II. 
POROČILO O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET 
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2955 glasovalo 1299 volivcev, kar znaša 43,96 % vseh volilnih upravičencev.
Pri glasovanju za občinski svet je bilo oddanih 1299 glasovnic, od tega je bilo 26 neveljavnih in 1273 veljavnih glasovnic.
V volilni enoti, ki obsega območje celotne Občine Podčetrtek, se je volilo 12 članov občinskega sveta. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) so posamezne liste kandidatov dobile naslednje število glasov in mandatov:
IME LISTE
ŠTEVILO GLASOV
 % GLASOV
ŠT. MANDATOV
1. LISTA ZA KS PRISTAVO
201
15,79
2
2. LISTA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE PODČETRTEK
278
21,84
3
3. LISTA ZA KS POLJE OB SOTLI
105
8,25
1
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
56
4,40
0
5. SOCIALNI DEMOKRATI
127
9,98
1
6. ROD LISTA ZA RAZVOJ IN OBNOVO DOMA
183
14,38
2
7. NAŠE OBSOTELJE
101
7,93
1
8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
222
17,44
2
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Gojko Lončarič, Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava pri Mestinju
2. Stanko Stres, Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju
iz LISTE ZA KS PRISTAVO
3. Matjaž Prebil, Imenska Gorca 11b, 3254 Podčetrtek
4. Nada Kodrin, Verače 43, 3254 Podčetrtek
5. Matija Jagrič, Olimje 68, 3254 Podčetrtek
iz LISTE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE PODČETRTEK
6. Andraž Hostnik, Polje ob Sotli 11, 3255 Buče
iz LISTE ZA KS POLJE OB SOTLI
7. Boštjan Špoljar, Vonarje 22a, 3253 Pristava pri Mestinju
iz liste SOCIALNI DEMOKRATI
8. Vladimir Hrovatič, Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek
9. Andrej Žagar, Olimje 34, 3254 Podčetrtek
iz liste ROD LISTA ZA RAZVOJ IN OBNOVO DOMA
10. Janez Ilek, Verače 3, 3254 Podčetrtek
iz liste NAŠE OBSOTELJE
11. Marko Jurak, Sela 3, 3254 Podčetrtek
12. Aleš Drozg, Pristava pri Mestinju 40 b, 3253 Pristava pri Mestinju
iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
III. 
1. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODČETRTEK 
1. 
V Krajevni skupnosti Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 934 glasovalo 359 volivcev, kar znaša 38,44 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 359 glasovnic, od tega je bilo 13 neveljavnih in 346 veljavnih glasovnic.
3. 
V štirih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Podčetrtek se je volilo 8 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:
1. Sašo Lipošek, Škofja gora 18, 3254 Podčetrtek
2. Mirjana Alegro, Trška cesta 65, 3254 Podčetrtek
3. Rudi Urban Videtič, Trška cesta 45a, 3254 Podčetrtek
4. Bojan Motoh, Slake 38, 3254 Podčetrtek
5. Matjaž Prebil, Imenska Gorca 11b, 3254 Podčetrtek
6. Mojca Drofenik, Imeno 70a, 3254 Podčetrtek
7. Igor Hedrih, Imeno 81, 3254 Podčetrtek
8. Benjamin Alegro, Golobinjek ob Sotli 10, 3254 Podčetrtek
2. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJE OB SOTLI 
1. 
V Krajevni skupnosti Polje ob Sotli je od skupnega števila volivcev 383, glasovalo 156 volivcev, kar znaša 40,73 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 156 glasovnic, od tega je bilo 6 neveljavnih in 150 veljavnih glasovnic.
3. 
V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Polje ob Sotli se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:
1. Davorin Hostnik, Polje ob Sotli 11, 3255 Buče
2. Helena Polak, Sedlarjevo 8, 3255 Buče
3. Damjan Kmetič, Sedlarjevo 1, 3255 Buče
4. Bernard Visočnik, Prelasko 5, 3255 Buče
5. Stanislava Fistrič, Brezovec pri Polju 13b, 3255 Buče
6. Franc Novak, Brezovec pri Polju 11, 3255 Buče
7. Jože Vajdič, Lastnič 2, 3255 Buče
8. Anton Vrenko, Lastnič 37, 3255 Buče
9. Alenka Agrež, Lastnič 11, 3255 Buče
3. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PRISTAVA PRI MESTINJU 
1. 
V Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju je od skupnega števila volivcev 909, glasovalo 448 volivcev, kar znaša 49,28 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 448 glasovnic, od tega je bilo 9 neveljavnih in 439 veljavnih glasovnic.
3. 
V devetih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:
1. Slavko – Alojz Vehovar, Pristava pri Mestinju 15, 3253 Pristava pri Mestinju
2. Janko Križan, Jerčin 16, 3253 Pristava pri Mestinju
3. Darko Grobin, Sodna vas 11a, 3253 Pristava pri Mestinju
4. Kristijan Stoiljković, Cmereška Gorca 27b, 3253 Pristava pri Mestinju
5. Dejan Pušnik, Roginska Gorca 16, 3253 Pristava pri Mestinju
6. Boštjan Mikulan, Sv. Ema 21a, 3253 Pristava pri Mestinju
7. Stanko Stres, Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju
8. Damjan Cverlin, Vidovica 16, 3253 Pristava pri Mestinju
9. Zoran Anderlič, Vonarje 37, 3253 Pristava pri Mestinju
4. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VIRŠTANJ 
1. 
V Krajevni skupnosti Virštanj je od skupnega števila volivcev 518, glasovalo 221 volivcev, kar znaša 42,66 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 221 glasovnic, od tega so bile 3 neveljavne in 218 veljavnih glasovnic.
3. 
V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Virštanj se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:
1. Franci Grobelšek, Virštanj 33, 3254 Podčetrtek
2. Andrejka Štraus Kramer, Virštanj 3, 3254 Podčetrtek
3. Jani Toplišek, Virštanj 57, 3254 Podčetrtek
4. Peter Bevc, Verače 22, 3254 Podčetrtek
5. Mojca Valenčak, Verače 18, 3254 Podčetrtek
6. Tatjana Volavšek, Sela 38, 3254 Podčetrtek
7. Albin Leskovšek, Sela 1, 3254 Podčetrtek
8. Franc Jug, Gostinca 19, 3261 Lesično
9. Drago Brilej, Pristava pri Lesičnem 9a, 3261 Lesično
5. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OLIMJE 
1. 
V Krajevni skupnosti Olimje je od skupnega števila volivcev 211, glasovalo 115 volivcev, kar znaša 54,50 % vseh volilnih upravičencev.
2. 
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 115 glasovnic, od tega sta bili 2 neveljavni in 113 veljavnih glasovnic.
3. 
V eni volilni enoti v Krajevni skupnosti Olimje se je volilo 5 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:
1. Janez Žagar, Olimje 86a, 3254 Podčetrtek
2. Stanislava Jakopina Milčevski, Olimje 75, 3254 Podčetrtek
3. Gregor Šelekar, Olimje 69, 3254 Podčetrtek
4. Izidor Košak, Rudnica 9, 3254 Podčetrtek
5. Lidija Druškovič, Olimje 47a, 3254 Podčetrtek
Št. 041-0053/2022-15
Podčetrtek, dne 23. novembra 2022
Občinska volilna komisija 
Občine Podčetrtek 
predsednica 
Gabrijela Omerzu Geršak 

AAA Zlata odličnost