Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3765. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 20. novembra 2022 po volilnih enotah 1, 2 in 3, stran 12040.

  
Občinska volilna komisija je na 11. seji dne 21. novembra 2022 v sejni sobi Občine Laško na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih dne 20. novembra 2022, na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ter zapisnika o glasovanju po pošti
U G O T O V I L A: 
1. Glasovanje je potekalo v Občini Laško v treh volilnih enotah, in sicer 1, 2 in 3 na skupaj 22 voliščih ter na enem volišču za vse tri volilne enote za predčasno glasovanje 15., 16. in 17. novembra 2022.
2. Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti skupaj 10.865 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom.
3. Oddanih glasovnic je bilo 5.687, od tega veljavnih glasovnic 5.602 in neveljavnih 85 glasovnic.
Po pošti je glasovalo 29 volivcev. Predčasno je glasovalo 597 volivcev.
4. Posamezne liste so po volilnih enotah dobile naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
Število izvoljenih
Število za žreb
1
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
660
35,35
3
0
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
284
15,21
1
0
6
GIBANJE SVOBODA
275
14,73
1
0
2
SOCIALNI DEMOKRATI
174
9,32
1
0
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
166
8,89
1
0
4
LISTA LJUDJE LJUDEM
151
8,09
1
0
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
122
6,53
0
0
8
Državljansko gibanje Resni.ca
35
1,87
0
0
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
Število izvoljenih
Število za žreb
1
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
710
32,82
3
0
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
448
20,71
2
0
6
GIBANJE SVOBODA
270
12,48
1
0
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
220
10,17
1
0
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
160
7,40
1
0
2
SOCIALNI DEMOKRATI
200
9,25
0
0
4
LISTA LJUDJE LJUDEM
90
4,16
0
0
8
Državljansko gibanje Resni.ca
65
3,01
0
0
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
Število izvoljenih
Število za žreb
1
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
373
23,76
2
0
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
247
15,73
1
0
2
SOCIALNI DEMOKRATI
237
15,10
1
0
6
GIBANJE SVOBODA
212
13,50
1
0
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
211
13,44
1
0
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
203
12,93
1
0
4
LISTA LJUDJE LJUDEM
58
3,69
0
0
8
Državljansko gibanje Resni.ca
29
1,85
0
0
5. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno število glasov: 660
Odstotek glasov: 35,35
Število izvoljenih: 3
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Marko Šantej mag. farm.
Izvoljen
2
Danijela Bevk Knez
Izvoljen
3
Tomaž Aljaž Vesenjak
Izvoljen
Lista: 2 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 174
Odstotek glasov: 9,32
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Marjan Kozmus
Izvoljen
Lista: 3 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 166
Odstotek glasov: 8,89
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Robert Medved
Izvoljen
Lista: 4 – LISTA LJUDJE LJUDEM
Skupno število glasov: 151
Odstotek glasov: 8,09
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Boštjan Vrščaj
Izvoljen
Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
Skupno število glasov: 275
Odstotek glasov: 14,73
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Marjan Mačkošek
Izvoljen
Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno število glasov: 284
Odstotek glasov: 15,21
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Nuša Konec Juričić dr. med.
Izvoljen
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno število glasov: 710
Odstotek glasov: 32,82
Število izvoljenih: 3
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Enej Kirn
Izvoljen
2
Katja Goluh
Izvoljen
3
Mario Vrbovšek
Izvoljen
Lista: 3 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 220
Odstotek glasov: 10,17
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Uroš Deželak
Izvoljen
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 160
Odstotek glasov: 7,40
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Mag. Roman Tušek
Izvoljen
Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
Skupno število glasov: 270
Odstotek glasov: 12,48
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Matej Kodrun
Izvoljen
Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno število glasov: 448
Odstotek glasov: 20,71
Število izvoljenih: 2
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Marjan Belej
Izvoljen
3
Matjaž Pikl
Izvoljen
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Lista: 1 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno število glasov: 373
Odstotek glasov: 23,76
Število izvoljenih: 2
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Borut Karl
Izvoljen
2
Liza Škorja
Izvoljen
Lista: 2 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 237
Odstotek glasov: 15,10
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Uroš Lukić
Izvoljen
Lista: 3 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 247
Odstotek glasov: 15,73
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Štefanija Pavčnik
Izvoljen
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 203
Odstotek glasov: 12,93
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Jože Senica
Izvoljen
Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
Skupno število glasov: 212
Odstotek glasov: 13,50
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Janja Sluga
Izvoljen
Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno število glasov: 211
Odstotek glasov: 13,44
Število izvoljenih: 1
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Janko Cesar
Izvoljen
6. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednjo razdelitev mandatov po sistemu navadnega (Harejevega) količnika:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 8  Količnik: 233,38
Glasov
 % gls.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
660
35,35
2
82,81
1
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
174
9,32
0
74,56
2
SOCIALNI DEMOKRATI
166
8,89
0
71,13
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
151
8,09
0
64,70
4
LISTA LJUDJE LJUDEM
122
6,53
0
52,28
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
275
14,73
1
17,84
6
GIBANJE SVOBODA
284
15,21
1
21,69
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
35
1,87
0
15,00
8
Državljansko gibanje Resni.ca
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 8  Količnik: 270,38
Glasov
 % gls.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
710
32,82
2
62,60
1
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
200
9,25
0
73,97
2
SOCIALNI DEMOKRATI
220
10,17
0
81,37
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
90
4,16
0
33,29
4
LISTA LJUDJE LJUDEM
160
7,40
0
59,18
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
270
12,48
0
99,86
6
GIBANJE SVOBODA
448
20,71
1
65,70
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
65
3,01
0
24,04
8
Državljansko gibanje Resni.ca
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7  Količnik: 224,29
Glasov
 % gls.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
373
23,76
1
66,31
1
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
237
15,10
1
5,67
2
SOCIALNI DEMOKRATI
247
15,73
1
10,13
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
58
3,69
0
25,86
4
LISTA LJUDJE LJUDEM
203
12,93
0
90,51
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
212
13,50
0
94,52
6
GIBANJE SVOBODA
211
13,44
0
94,08
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
29
1,85
0
12,93
8
Državljansko gibanje Resni.ca
7. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednje zaporedje najvišjih količnikov po d’Hondtovem sistemu:
Število mandatov v občini: 23
Zaporedna številka
Količnik
Izžrebana številka
Ime liste
1
1.743,00
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
2
943,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3
871,50
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
4
757,00
GIBANJE SVOBODA
5
633,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6
611,00
SOCIALNI DEMOKRATI
7
581,00
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
8
485,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
9
471,50
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
10
435,75
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
11
378,50
GIBANJE SVOBODA
12
348,60
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
13
316,50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
14
314,33
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
15
305,50
SOCIALNI DEMOKRATI
16
299,00
LISTA LJUDJE LJUDEM
17
290,50
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
18
252,33
GIBANJE SVOBODA
19
249,00
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
20
242,50
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
21
235,75
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
22
217,88
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
23
211,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
24
203,67
SOCIALNI DEMOKRATI
25
193,67
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
26
189,25
GIBANJE SVOBODA
27
188,60
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
28
174,30
MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Št. 041-04/2022
Laško, dne 22. novembra 2022
Predsednik 
Občinske volilne komisije Laško 
Boštjan Grešak 

AAA Zlata odličnost