Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

II D 3289/2008 Os-3404/22, Stran 2568
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Lei Ceciliji Hočevar, roj. 26. 10. 1930, umrla 11. 11. 2008, nazadnje stanujoča na naslovu Reber 15, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.
V zapuščinskem postopku je bil opravljen oklic dedičem po 206. členu Zakona o dedovanju (ZD) in se do poteka roka sodišču k dedovanju ni priglasila nobena oseba.
Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, da lahko pri zapuščinskem sodišču v času uradnih ur pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in podatke o zapustničinih obveznostih.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko v roku šestih mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost