Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

Ob-3649/22, Stran 2559
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, s spremembami; ZSPDSLS-1) ter na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) objavlja
namero 
o sklenitvi neposredne pogodbe z osebo javnega prava za prodajo stanovanja v Radovljici 
Predmet prodaje je nepremičninski sklop ZZZS na naslovu Cankarjeva ulica 22, Radovljica, ki zajema v najem oddano stanovanje št. 2 s št. dela 38 v stavbi št. 609 k.o. 2156 Radovljica (s pripadajočim deležem na skupnih delih stavbe).
Glede na pravni red Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) in 54. člen ZSPDSLS-1 lahko ZZZS v danem primeru nepremičninski sklop na podlagi nameravane neposredne pogodbe proda zgolj osebi javnega prava iz 11. točke 3. člena ZSPDSLS-1, ki v skladu s pravnim redom RS lahko na podlagi prodajne pogodbe postane lastnik (te) nepremičnine v RS.
Rok za izjave o interesu za nakup s stranisubjektov, ki so lahko kupec po nameravani pogodbi, je do vključno 14. 12. 2022.
Podrobnejše informacije o nepremičninskem sklopu, postopku in pogojih prodaje ter preostalo obvezno vsebino namere najdete na spletni strani ZZZS v rubriki O ZZZS na dnu spletne strani oziroma na direktni povezavi: https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/namere-za-neposredne-nepremicninske-pogodbe/
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost