Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3753. Poročilo o izidu volitev za župana in volitev v občinski svet v Občini Dobrepolje, 20. novembra 2022, stran 12016.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje na 6. redni seji dne 22. 11. 2022 sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana in volitev v občinski svet v Občini Dobrepolje, 20. novembra 2022 
I. 
Skupno število volivcev z območja občine:
3.029
Skupaj glasovalo po imeniku:
1.230
Skupaj glasovalo s potrdili:
0
Skupaj glasovalo:
1.230
Odstotek udeležbe v občini:
40,61 %
II. 
VOLITVE ŽUPANA 
Pri volitvah za župana je bilo oddanih 1.229 glasovnic, od katerih je bilo 1.052 veljavnih, 177 pa neveljavnih. Predčasno je glasovalo 22 volivcev/volivk, po pošti je glasovalo 7 volivcev/volivk.
Kandidat je prejel naslednje število veljavnih glasov:
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
Janez Pavlin
1.052
100,00
Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje je ugotovila, da je za župana v Občini Dobrepolje izvoljen Janez Pavlin, rojen: 7. 5. 1969, naslov: Ponikve 34, 1312 Videm - Dobrepolje.
III. 
VOLITVE V OBČINSKI SVET 
Občina Dobrepolje ima eno volilno enoto, za katero se šteje območje občine. Pri volitvah v občinski svet je bilo oddanih 1.230 glasovnic, od katerih je bilo 1.212 veljavnih, 18 pa neveljavnih. Predčasno je glasovalo 22 volivcev/volivk, po pošti je glasovalo 7 volivcev/volivk.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število veljavnih glasov:
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
66
5,45
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
267
22,03
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
571
47,11
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
255
21,04
5
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
53
4,37
Če se glasuje o listah kandidatov in kandidatk v občini kot eni volilni enoti, se v skladu s 14. členom ZLV mandati dodelijo listam kandidatov in kandidatk po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (D’Hondtov sistem).
Na podlagi 14. člena ZLV so bili količniki razdeljeni kot sledi:
Zaporedna številka
Količnik
Izžrebana številka
Ime liste
1
571,00
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
2
285,50
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
3
267,00
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
4
255,00
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
5
190,33
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
6
142,75
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
7
133,50
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
8
127,50
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
9
114,20
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
10
95,17
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
11
89,00
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
12
85,00
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
13
81,57
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
14
71,38
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
15
66,75
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
16
66,00
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
17
63,75
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Mandati so razdeljeni kot sledi:
Število mandatov
Izžrebana številka
Ime liste
0
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
6
3
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
3
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
0
5
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
V skladu z 18. členom ZLV so kandidati/kandidatke izvoljene po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev/volivk, ki so glasovale za posamezno listo kandidatov in kandidatk, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate/kandidatke z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati/kandidatke, ki so dobile največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata/kandidatke presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov/kandidatk, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom/kandidatkam po vrstnem redu kandidatov/kandidatk na listi.
Preferenčni glasovi so bili podeljeni kot sledi:
Ime liste: 1 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 30
Glasov lista: 66 / 45,45 %
Zaporedna številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
Franci Žnidaršič 
6
9,09
2
Martina Strnad 
12
18,18
3
Jože Puc 
5
7,58
4
Breda Žunič 
1
1,52
5
Igor Ahačevčič 
6
9,09
6
Ivanka Gruden 
0
0,00
Ime liste: 2 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
Preferenčnih glasov: 119
Glasov lista: 267 / 44,57 %
Zaporedna številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
Mateja Lohkar 
29
10,86
2
Janez Jakopič 
22
8,24
3
Nina Sernel 
14
5,24
4
Jože Prijatelj 
13
4,87
5
Tara Kralj 
1
0,37
6
Marko Marolt 
15
5,62
7
Klara Sadar 
9
3,37
8
Jan Zrnec 
8
3,00
9
Aleksander Česen 
3
1,12
10
Jolanda Mihelič 
2
0,75
11
Anton Šporar 
2
0,75
12
Robert Golob 
1
0,37
Ime liste: 3 – Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Preferenčnih glasov: 110
Glasov lista: 571 / 19,26 %
Zaporedna številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
dr. Jernej Stare 
33
5,78
2
dr. Nada Pavšer 
1
0,18
3
Janko Nose 
17
2,98
4
Teja Rajar 
13
2,28
5
Primož Pugelj 
18
3,15
6
Alenka Levstik 
9
1,58
7
Anton Nučič 
0
0,00
8
Alenka Zabukovec 
3
0,53
9
Barbara Brodnik 
5
0,88
10
Janez Pavlin 
11
1,93
Ime liste: 4 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Preferenčnih glasov: 72
Glasov lista: 255 / 28,24 %
Zaporedna številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
Miha Jakič 
14
5,49
2
Zdenka Novak Nose 
13
5,10
3
Andrej Nahtigal 
12
4,71
4
Anja Strnad 
5
1,96
5
Vincencij Erčulj 
4
1,57
6
Jasna Celarc 
2
0,78
7
Marko Meglen 
7
2,75
8
Sabina Pugelj 
6
2,35
9
Jože Hren 
1
0,39
10
Alenka Novak 
3
1,18
11
Janez Škulj 
5
1,96
12
Alen Kastelic 
0
0,00
Ime liste: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Preferenčnih glasov: 15
Glasov lista: 53 / 28,30 %
Zaporedna številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
Alvina Bajrami 
5
9,43
2
Franjo Kastelic 
10
18,87
Podeljeni preferenčni glasovi niso vplivali na drugačno razvrstitev kandidatov/kandidatk pri izvolitvi. Najmanj četrtina volivcev/volivk, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov in kandidatk, je oddala preferenčne glasove pri listah NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS), SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS in SOCIALNI DEMOKRATI – SD. Vendar listi NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI in SOCIALNI DEMOKRATI – SD nista prejeli mandatov, na listi SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS pa število preferenčnih glasov posameznega kandidata/kandidatke ne presega 10 odstotkov vseh glasov, oddanih za listo. Na listi SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS) je drugi pogoj (tj. da število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov za to listo) izpolnjen le pri eni kandidatki, ki pa je hkrati prva kandidatka na listi.
Ob upoštevanju navedenega so v Občinski svet Občine Dobrepolje tako izvoljeni:
Lista 2 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
Skupno število glasov: 267
Odstotek glasov: 22,03
Število izvoljenih: 3
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Mateja Lohkar
Izvoljen
2
Janez Jakopič
Izvoljen
3
Nina Sernel
Izvoljen
Lista 3 – Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Skupno število glasov: 571
Odstotek glasov: 47,11
Število izvoljenih: 6
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
dr. Jernej Stare
Izvoljen
2
dr. Nada Pavšer
Izvoljen
3
Janko Nose
Izvoljen
4
Teja Rajar
Izvoljen
5
Primož Pugelj
Izvoljen
6
Alenka Levstik
Izvoljen
Lista 4: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS)
Skupno število glasov: 255
Odstotek glasov: 21,04
Število izvoljenih: 3
Zaporedna številka
Kandidat
Izvoljen/Izžreban
1
Miha Jakič
Izvoljen
2
Zdenka Novak Nose
Izvoljen
3
Andrej Nahtigal
Izvoljen
VI. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Dobrepolje Igorju Ahačevčiču, Državni volilni komisiji ter predstavnikom/predstavnicam list kandidatov ter kandidatk in kandidatur. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0030/2022
Dobrepolje, dne 22. novembra 2022
Občinska volilna komisija 
Občine Dobrepolje 
predsednica 
mag. Sonja Ilovar Gradišar 

AAA Zlata odličnost