Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

D 311/2020 Os-3325/22, Stran 2567
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Šabić Ljubanu, roj. 9. 8. 1950, upokojencu, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Ribnici, Knafljev trg 6, umrlem 23. 10. 2020 v Ribnici.
Zapustnikovi dediči sodišču niso znani, oklic dedičem, s katerim je sodišče pozvalo sorodnike Šabić Ljubana, da naj se javijo sodišču, z dne 9. 2. 2021, pa je potekel brez rezultata.
Eventualni zapustnikovi upniki lahko pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih pri tukajšnjem sodišču.
Eventualni zapustnikovi upniki lahko zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih od dneva objave oklica prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla v last Republike Slovenije, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 4. 10. 2022

AAA Zlata odličnost