Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3777. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Rogaška Slatina, stran 12062.

  
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) na 15. redni seji dne 24. 11. 2022 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Rogaška Slatina 
1. Volitve župana
Glasovalo je 4006 volilnih upravičencev (od skupno 9.419). Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 4006 glasovnic, od tega 3963 veljavnih in 43 neveljavnih.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
mag. Branko Kidrič
2542 glasov oziroma
64,14 odstotkov
Robert Reich
1033 glasov oziroma
26,07 odstotkov
Albin Šrimpf
388 glasov oziroma
9,79 odstotkov
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugotavlja, da je v skladu z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah, za župana Občine Rogaška Slatina za mandatno obdobje 2022–2026 izvoljen kandidat mag. Branko Kidrič, roj. 13. 9. 1962, stanujoč Cerovec pod Bočem 6a, 3250 Rogaška Slatina.
2. Volitve članov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
Za volitve v Občinski svet Občine Rogaška Slatina je glasovalo 4005 volilnih upravičencev (od skupno 9.419).
Pri glasovanju za 1. volilno enoto je bilo oddanih 1211 glasovnic, od tega 1171 veljavnih in 40 neveljavnih.
Pri glasovanju za 2. volilno enoto je bilo oddanih 1320 glasovnic, od tega 1277 veljavnih in 43 neveljavnih.
Pri glasovanju za 3. volilno enoto je bilo oddanih 1474 glasovnic, od tega 1422 veljavnih in 52 neveljavnih.
Število glasov za posamezne liste za občinski svet na nivoju občine na lokalnih volitvah 2022:
Zap. št.
Skupaj glasov
 %
Št. in ime liste
1
966
24,96
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
622
16,07
GIBANJE SVOBODA
3
185
4,78
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4
546
14,11
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
5
307
7,93
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
6
16
0,41
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
7
219
5,66
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8
364
9,41
SOCIALNI DEMOKRATI
9
372
9,61
Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
10
233
6,02
Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
11
40
1,03
KONKRETNO
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 7 mandatov. Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti se ugotovi s Harejevim količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti. S tem količnikom se deli skupno število glasov za listo v volilni enoti. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.
Po posameznih volilnih enotah je tako listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadlo naslednje število direktnih mandatov:
– v 1 VE 2 mandata
mag. Bojan Pirš, lista SDS
Katalenić Željko, lista SVOBODA
– v 2 VE 2 mandata
Božak Janez, lista SDS
mag. Krumpak Aleksandra (Saša), lista SVOBODA
– v 3 VE 3 mandati
Mijošek Ivan, lista SDS
Jagodič Mateja, lista SDS
Plevčak Anton, lista NSi
Razdelitev direktnih mandatov z izračunom Harejevega količnika je razvidna v nadaljevanju:
VOLILNA ENOTA: 01
Št. mandatov: 6
Količnik: 195,17
Glasov
 % glasov
mand.
 % ostanka
Št.
Ime liste
258
22,03
1
32,19
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
219
18,70
1
12,21
2
GIBANJE SVOBODA
51
4,36
0
26,13
3
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
148
12,64
0
75,83
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
104
8,88
0
53,29
5
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
71
6,06
0
36,38
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
115
9,82
0
58,92
8
SOCIALNI DEMOKRATI
117
9,99
0
59,95
9
Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
79
6,75
0
40,48
10
Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
9
0,77
0
4,61
11
KONKRETNO
VOLILNA ENOTA: 02
Št. mandatov: 7
Količnik: 182,43
Glasov
 % glasov
mand.
 % ostanka
Št.
Ime liste
254
19,89
1
39,23
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
226
17,70
1
23,88
2
GIBANJE SVOBODA
73
5,72
0
40,02
3
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
156
12,22
0
85,51
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
99
7,75
0
54,27
5
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
34
2,66
0
18,64
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
163
12,76
0
89,35
8
SOCIALNI DEMOKRATI
156
12,22
0
85,51
9
Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
105
8,22
0
57,56
10
Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
11
0,86
0
6,03
11
KONKRETNO
VOLILNA ENOTA: 03
Št. mandatov: 7
Količnik: 203,14
Glasov
 % glasov
mand.
 % ostanka
Št.
Ime liste
454
31,93
2
23,49
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
177
12,45
0
87,13
2
GIBANJE SVOBODA
61
4,29
0
30,03
3
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
242
17,02
1
19,13
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
104
7,31
0
51,20
5
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
16
1,13
0
7,88
6
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
114
8,02
0
56,12
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
86
6,05
0
42,33
8
SOCIALNI DEMOKRATI
99
6,96
0
48,73
9
Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
49
3,45
0
24,12
10
Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
20
1,41
0
9,85
11
KONKRETNO
Na podlagi 16. člena ZLV se mandati, ki niso bili razdeljeni po volilnih enotah na podlagi 15. člena ZLV, razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah. Za razdelitev teh mandatov se je najprej ugotovilo koliko mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se je ugotovilo na podlagi zaporedja najvišjih količnikov po d´Hondtovem sistemu, ki se izračuna tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od 1 do 20 (mandatov).
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 20, je zaporedje najvišjih 20 količnikov naslednje:
Število mandatov v občini: 20
Z. št.
Količnik
Št. in Ime liste
1
966,00
1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
622,00
2- GIBANJE SVOBODA
3
546,00
3- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
4
483,00
1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5
372,00
9- Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
6
364,00
8- SOCIALNI DEMOKRATI
7
322,00
1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8
311,00
2- GIBANJE SVOBODA
9
307,00
5- Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
10
273,00
3- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
11
241,50
1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
12
233,00
10- Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
13
219,00
7- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
14
207,33
2- GIBANJE SVOBODA
15
193,20
1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
16
186,00
9- Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
17
185,00
3- DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
18
182,00
8- SOCIALNI DEMOKRATI
19
182,00
4- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
20
161,00
1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Rogaška Slatina dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do Harejevega količnika v volilni enoti.
Na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor, se mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na občinski ravni, dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 15. člena ZLV.
Na podlagi petega odstavka 92. člena ZVDZ se mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, dodelijo listam po vrstnem redu najvišjih količnikov, pri čemer se višji količniki štejejo kot mandati, ki jih je lista prejela na podlagi 15. člena ZLV.
Ostanki glasov
Mandat dodeljen listi:
8. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 2 VE
Nestrankarska lista Srčno za Rogaško 
9. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 2 VE
Socialni demokrati – SD
10. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 2 VE
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
11. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 2 VE
Nova Slovenija – Krščanski demokrati – N.Si 
12. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 2 VE
Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
13. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 3 VE
Slovenska ljudska stranka – SLS
14. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 3 VE
Gibanje Svoboda – SVOBODA 
15. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 1 VE
Slovenska demokratska stranka – SDS
16. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 1 VE
Nestrankarska lista Srčno za Rogaško 
17. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 3 VE
Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
18. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 1 VE
Socialni demokrati – SD
19. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 1 VE
Nova Slovenija – Krščanski demokrati – N.Si
20. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 3 VE
Slovenska demokratska stranka – SDS
V vseh treh volilnih enotah so bili podeljeni vsi mandati, to je skupaj 20.
Na podlagi drugega odstavka 18. člena ZLV so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen, če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so iz liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov vseh glasov, oddanih za listo.
Pogoj iz drugega odstavka 18. člena ZLV so izpolnili kandidati, ki so jim dodeljeni mandati:
v 1 VE
Marjan Gajšek, lista NSi
mag. Andrejka Flucher, lista SD
Polonca Krobat, mag., Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
v 2 VE
Leonida Došler, mag.
Sergeja Sotošek, Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
Robert Reich, Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
Aleksandra (Saša) Popit, Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
v 3 VE
Anton Plevčak, lista NSi
Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni poimensko kandidati na teh listah:
LISTA 
št. in ime
1. volilna enota 
Voli se 6 članov sveta
2. volilna enota 
Voli se 7 članov sveta
3. volilna enota 
Voli se 7 članov sveta
Lista št. 1 
Slovenska demokratska stranka – SDS
mag. Bojan Pirš 
Darja Prah
Janez Božak
Ivan Mijošek 
Mateja Jagodič 
Albert Šket
Lista št. 2 
Gibanje Svoboda – SVOBODA
Željko Katalenić
mag. Saša (Aleksandra) Krumpak
Ervin Polajžer
Lista št. 3 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
Marija Čakš
Lista št. 4 
Nova Slovenija – Krščanski demokrati – N.Si
Marjan Gajšek
Leonida Došler, mag.
Anton Plevčak
Lista št. 5 
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
Sergeja Sotošek
Lista št. 7 
Slovenska ljudska stranka – SLS
Martin Kidrič
Lista št. 8 
Socialni demokrati – SD 
mag. Andrejka Flucher
Terezija Tomić
Lista št. 9 
Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
Polonca Krobat, mag.
Robert Reich
Lista št. 10 
Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško
Aleksandra Saša Popit
3. Volitve v svete krajevnih skupnosti
3.a) Svet Krajevne skupnosti Kostrivnica šteje 11 članov, razdeljena je na 4 volilne enote. Glasovalo je 570 volilnih upravičencev (od skupno 1222). Pri glasovanju za svet KS Kostrivnica je bilo oddanih 570 glasovnic, od tega 559 veljavnih in 11 neveljavnih.
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugotavlja, da so v skladu z določbo 85. člena Zakona o lokalnih volitvah za člane Sveta KS Kostrivnica za naslednje mandatno obdobje izvoljeni naslednji kandidati:
v volilni enoti 1:
1.
Jan Ogrizek
Zg. Kostrivnica 1, 3241 Podplat
2.
Marija Čakš
Sp. Kostrivnica 13, 3241 Podplat
3.
Jožef Strniša
Drevenik 28, 3241 Podplat
v volilni enoti 2:
1.
Roman Tadina
Zg. Gabernik 17, 3241 Podplat
2.
David Strniša
Sp. Gabernik 29, 3241 Podplat
3.
Anton Plevčak
Gabrovec pri Kosrivnici 4a, 3241 Podplat
v volilni enoti 3:
1.
Jože Erjavec
Brezje pri Podplatu 12, 3241 Podplat
2.
Aleš Plevnik
Podplat 1a, 3241 Podplat
v volilni enoti 4:
1.
Stanko Zobec
Zagaj pod Bočem 12, 3250 Rogaška Slatina
2.
Rozalija Šket
Čača vas 30, 3241 Podplat
3.
Samo Gajšek
Čača vas 44d, 3241 Podplat
3.b) Svet Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina šteje 19 članov, razdeljena je na 8 volilnih enot. Glasovalo je 3272 volilnih upravičencev (od skupno 7769). Pri glasovanju za svet MKS Rogaška Slatina je bilo oddanih 3272 glasovnic, od tega 3133 veljavnih in 139 neveljavnih.
Na podlagi 12. člena ZLV je bil izveden žreb med kandidati v 4 VE za Svet MKS Rogaška Slatina, ki sta prejela enako število glasov. Z žrebom je bila določena kandidatka Helenca Fric Križanec, Sp. Sečovo 15a, Rogaška Slatina.
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugotavlja, da so v skladu z določbo 85. člena Zakona o lokalnih volitvah za člane sveta MKS Rogaška Slatina za naslednje mandatno obdobje izvoljeni naslednji kandidati:
v volilni enoti 1:
1.
Terezija Tomić
Ulica Kozjanskega odreda 9, 3250 Rogaška Slatina
2.
Katja Pelko
Gubčeva ulica 22, 3250 Rogaška Slatina 
3.
Daniel Hribar
Ulica Kozjanskega odreda 21, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 2:
1.
mag. Andrejka Flucher
Kidričeva ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
2.
Tatjana Škorja
Pod Bellewuejem 29a, 3250 Rogaška Slatina
3.
Edi Perkovič
Vid Ivanuševa 20, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 3:
1.
Janez Belcer
Sotelska cesta 30, 3250 Rogaška Slatina
2.
Mitja Škrabl
Tržišče 12, 3250 Rogaška Slatina
3.
mag. Bojan Pirš
Sončna ulica 4, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 4:
1.
Ivan Povalej
Tuncovec 15, 3250 Rogaška Slatina
2.
Helenca Fric Križanec 
Sp. Sečovo 15, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 5:
1.
Leonida Došler mag.
Gozdna ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
2.
Andreja Gros
Šlandrova ulica 28, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 6:
1.
Darko Cverlin
Kamence 21, 3250 Rogaška Slatina
2.
Mojca Hlupič
Prnek 16a, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 7:
1.
Marjan Gajšek
Plat 5, 3250 Rogaška Slatina
2.
Janez Božak
Topole 41a, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 8:
1.
Ivan Mijošek
Zg. Negonje 4b, 3250 Rogaška Slatina
2.
Janez Hrepevnik
Gradišlki dol 2, 3250 Rogaška Slatina
3.c) Svet Krajevne skupnosti Sv. Florijan šteje 5 članov, razdeljena je na 2 volilni enoti. Glasovalo je 161 volilnih upravičencev (od skupno 428). Pri glasovanju za svet KS Sv. Florijan je bilo oddanih 161 glasovnic, od tega 154 veljavnih in 7 neveljavnih.
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugotavlja, da so v skladu z določbo 85. člena Zakona o lokalnih volitvah člane sveta KS Sv. Florijan za naslednje mandatno obdobje izvoljeni naslednji kandidati:
v volilni enoti 1:
1.
Dušan Tramšek
Sv. Florijan 101, 3250 Rogaška Slatina
2.
Verica Goričan
Sv. Florijan 13, 3250 Rogaška Slatina
3.
Štefan Ferčec
Sv. Florijan 85, 3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 2:
1.
Goran Kos
Strmec pri Sv. Florijanu 58, 3252 Rogatec
2.
Gabrijela Ducman mag.
Strmec pri Sv. Florijanu 42, 3252 Rogatec
Št. 041-0001/2022
Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2022
Klavdija Prah 
predsednica 
Občinske volilne komisije 
Občine Rogaška Slatina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti