Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3771. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, stran 12050.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota 
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 24. novembra 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida za volitve članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota ugotovila:
I. 
Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico glasovati skupaj 15.833 volivcev.
Glasovalo je skupaj 8.098 volivcev ali 51,15 % od vseh, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 8.070 volivcev glasovalo na voliščih
b) 28 volivcev glasovalo po pošti.
II. 
Za volitve članov mestnega sveta je bilo oddanih 8.095 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk pred imeni list kandidatov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo 168 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 7.927 glasovnic.
III. 
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini Murska Sobota dobile naslednje število glasov:
Glasov
Glasov  %
Št. in ime liste
238
3.00
1 LEVICA
2.260
28.51
2 GIBANJE SVOBODA
1.768
22.30
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
535
6.75
4 LISTA ZA NAŠO SOBOTO
481
6.07
5 NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
2.272
28.66
6 SOCIALNI DEMOKRATI
373
4.71
7 NEODVISNA STRANKA POMURJA
7.927
100.00:
skupaj
IV. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 14 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. in 86. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 Količnik: 231,43
Glasov
 % gls.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
56
3,46
0
24,20
1
LEVICA
454
28,02
1
96,17
2
GIBANJE SVOBODA izvoljen je Mitja HORVAT, roj. 10. 8. 1975, Murska Sobota, Naselje J. Kerenčiča 5
336
20,74
1
45,19
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je Aleš KORNIK,roj. 13. 2. 1986, Murska Sobota, Cvetkova 23
88
5,43
0
38,02
4
LISTA ZA NAŠO SOBOTO
107
6,60
0
46,23
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
458
28,27
1
97,90
6
SOCIALNI DEMOKRATI, izvoljen je Goran MILOŠEVIČ, roj. 10. 5. 1968, Murska Sobota, Cvetkova ulica 12
121
7,47
0
52,28
7
NEODVISNA STRANKA POMURJA
1.620
3:
skupaj
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 9 Količnik: 314,89
Glasov
 % gls.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
96
3,39
0
30,49
1
LEVICA
892
31,47
2
83,27
2
GIBANJE SVOBODA, izvoljena sta Jure LANG, roj. 30. 8. 1995, Murska Sobota, Žitna ulica 4 in Iris LANŠČAK, roj. 24. 10. 1974, Murska Sobota, Miklošičeva ulica 55
584
20,61
1
85,46
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je Andrej MEŠIČ, roj. 23. 11. 1973, Murska Sobota, Ul. Matije Gubca 29
159
5,61
0
50,49
4
LISTA ZA NAŠO SOBOTO
139
4,90
0
44,14
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
816
28,79
2
59,14
6
SOCIALNI DEMOKRATI, izvoljena sta Zoran HOBLAJ, roj. 3. 11. 1967 Murska Sobota, Šolsko naselje 10 in mag. Brigita PERHAVEC, roj. 18. 4. 1962, Murska Sobota, Mladinska ulica 24
148
5,22
0
47,00
7
NEODVISNA STRANKA POMURJA
2.834 
5:
skupaj
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 9 Količnik: 385,89
Glasov
 % gls. 
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
86
2,48
0
22,29
1
LEVICA
914
26,32
2
36,86
2
GIBANJE SVOBODA, izvoljena sta Matej GRAH, roj. 2. 2. 1994, Černelavci, Liškova ulica 63 in Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980, Bakovci, Panonska ulica 6b
848
24,42
2
19,75
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljena sta Bojan PETRIJAN, roj. 9. 12. 1967, Kupšinci 21b in Drago VIGALI, roj. 15. 8. 1965, Krog, Vodnikova ulica 15
288
8,29
0
74,63
4
LISTA ZA NAŠO SOBOTO
235
6,77
0
60,90
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
998
28,74
2
58,62
6
SOCIALNI DEMOKRATI, izvoljena sta Damjan ANŽELJ, roj. 22. 3. 1977, Kupšinci 12 in Bernardka RUŽIČ, roj. 9. 2. 1959, Krog, Brodarska ulica 42
104
2,99
0
26,95
7
NEODVISNA STRANKA POMURJA
3.473
6:
skupaj
V. 
V skladu s 16. in 87. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 11 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 25 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 25 količnikov naslednje:
Število mandatov v občini: 25
Zaporedna številka
Količnik
Izžrebana številka
Ime liste
1
2.272,00
6
SOCIALNI DEMOKRATI
2
2.260,00
2
GIBANJE SVOBODA
3
1.768,00
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4
1.136,00
6
SOCIALNI DEMOKRATI
5
1.130,00
2
GIBANJE SVOBODA
6
884,00
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7
757,33
6
SOCIALNI DEMOKRATI
8
753,33
2
GIBANJE SVOBODA
9
589,33
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
10
568,00
6
SOCIALNI DEMOKRATI
11
565,00
2
GIBANJE SVOBODA
12
535,00
4
LISTA ZA NAŠO SOBOTO
13
481,00
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
14
454,40
6
SOCIALNI DEMOKRATI
15
452,00
2
GIBANJE SVOBODA
16
442,00
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
17
378,67
6
SOCIALNI DEMOKRATI
18
376,67
2
GIBANJE SVOBODA
19
373,00
7
NEODVISNA STRANKA POMURJA
20
353,60
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
21
324,57
6
SOCIALNI DEMOKRATI
22
322,86
2
GIBANJE SVOBODA
23
294,67
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
24
284,00
6
SOCIALNI DEMOKRATI
25
282,50
2
GIBANJE SVOBODA
26
267,50
4
LISTA ZA NAŠO SOBOTO
27
252,57
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
28
252,44
6
SOCIALNI DEMOKRATI
29
251,11
2
GIBANJE SVOBODA
30
240,50
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Murska Sobota dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 15. člena citiranega zakona, ter ob upoštevanju četrtega odstavka 92. člena in drugega stavka prvega odstavka 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21). Na ta način in v skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
Št. in ime liste
Volilna enota
Izvoljen je 
(ime, priimek, roj., bivališče)
2 GIBANJE SVOBODA
1
Mojca BREŠČAK, roj. 24. 2. 1974, Murska Sobota, Mojstrska ulica 1
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
1
Tamara GRADINSKI, roj. 12. 10. 1988, Murska Sobota, Ozka ulica 18
6 SOCIALNI DEMOKRATI 
1
Daniela MÖREC, roj. 8. 7. 1951, Murska Sobota, Naselje J. Kerenčiča 28
7 NEODVISNA STRANKA POMURJA
1
Anton SLAVIC, roj. 24. 8. 1949, Murska Sobota, Grajska ulica 11
2 GIBANJE SVOBODA
2
Gorazd KEREC, roj. 17. 2. 1976, Murska Sobota, Kroška ulica 32
2 GIBANJE SVOBODA 
2
Staša HORVAT, roj. 7. 5. 1980, Murska Sobota, Kajuhova ulica 8
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
2
Nada KUHAR, roj. 4. 1. 1960, Murska Sobota, Ul. Mikloša Kuzmiča 31
6 SOCIALNI DEMOKRATI 
2
dr. Timi GOMBOC, roj. 13. 10. 1991, Murska Sobota, Kološeva ulica 15
4 LISTA ZA NAŠO SOBOTO
3
dr. Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963, Černelavci, Črtomirova ulica 6
5 NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
3
Anton ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949, Krog, Plečnikova ulica 3a
6 SOCIALNI DEMOKRATI 
3
Mitja KOVAČIČ, roj. 15. 3. 1979, Kupšinci 24
VI. 
Člani Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, izvoljeni na volitvah dne 20. novembra 2022, so:
Volil. enota 
Ime in priimek
Št. in ime liste
1
Mitja HORVAT
2 Gibanje Svoboda
1
Mojca BREŠČAK
2 Gibanje Svoboda
1
Aleš KORNIK
3 Slovenska demokratska stranka
1
Tamara GRADINSKI
3 Slovenska demokratska stranka
1
Goran MILOŠEVIČ
6 Socialni demokrati
1
Daniela MOREC
6 Socialni demokrati
1
Anton SLAVIC
7 Neodvisna stranka Pomurja
2
Jure LANG
2 Gibanje Svoboda
2
Iris LANŠČAK
2 Gibanje Svoboda
2
Gorazd KEREC
2 Gibanje Svoboda
2
Staša HORVAT
2 Gibanje Svoboda
Andrej MEŠIČ
3 Slovenska demokratska stranka
2
Nada KUHAR
3 Slovenska demokratska stranka
Zoran HOBLAJ
6 Socialni demokrati
2
mag. Brigita PERHAVEC
6 Socialni demokrati
2
dr. Timi GOMBOC
6 Socialni demokrati
3
Matej GRAH
2 Gibanje Svoboda
Nives CAJNKO
2 Gibanje Svoboda
3
Bojan PETRIJAN
3 Slovenska demokratska stranka
3
Drago VIGALI
3 Slovenska demokratska stranka
3
dr. Miran FORJANIČ
4 Lista za našo Soboto
3
Anton ŠKRABAN
5 Nova Slovenija-Krščanski demokrati
3
Damjan ANŽELJ
6 Socialni demokrati
3
Bernardka RUŽIČ
6 Socialni demokrati
Mitja KOVAČIČ
6 Socialni demokrati
Št. 041-0020/2022-18
Murska Sobota, dne 24. novembra 2022
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Mestne občine Murska Sobota 
Zvonko Brenčič 
Člani OVK:
Oskar Šooš, namestnik predsednika
Alenka Samec, članica
Dušan Vukoje, namestnik članice
Marija Bačič, članica
Igor Sukič, namestnik članice
Ksenija Fister Horvat, namestnica člana

AAA Zlata odličnost