Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015, Kazalo


MINISTRSTVA

4389. Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige

BANKA SLOVENIJE

4390. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2015

SODNI SVET

4391. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4392. Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije

OBČINE

Ankaran

4393. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2015

Bovec

4394. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2016

Cankova

4395. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2016

Kuzma

4396. Odlok o III. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015
4397. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2016

Laško

4398. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško
4399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško
4400. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2016

Trebnje

4401. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
4402. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2016
4403. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

Zagorje ob Savi

4404. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016
4405. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi
4406. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
4407. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi
4408. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti