Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

4401. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 14029.

  
Na podlagi 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 8. in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 11. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen
V besedilu prvega odstavka 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 33/12 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14) se spremeni drugi stavek prvega odstavka tako, da se glasi:
»Javni vpis poteka od 1. 2. do 10. 2.«
2. člen 
V petem odstavku 15. člena se dodata stavka, ki se glasita:
»Če starši podajo premestitev v drugi zavod v Občini Trebnje, prvi zavod plačano akontacijo vrne staršu. Zavod, ki je sprejel premestitev novo vpisanega otroka ponovno zaračuna akontacijo.«
V šestem in sedmem odstavku 15. člena se črta besedilo:
»15 dni pred želenim datumom izpisa.«
3. člen 
Prvi odstavek 19. člena se črta in se nadomesti z besedilom:
»Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na predpisanem obrazcu. Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca, če je izpisnica oddana do 20. v mesecu.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-42/2015
Trebnje, dne 24. decembra 2015
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti