Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

4403. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje, stran 14030.

  
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 9. člena Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 11. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje 
1. člen 
Cene programov v javnih vrtcih Občine Trebnje od 1. 1. 2016 znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
Vrtec
Prvo starostno obdobje
Drugo starostno obdobje 
Homogeni in kombinirani
Drugo starostno obdobje 
Oddelek 
3 do 6 let
Drugo starostno obdobje 
6-urni program 
Razvojni oddelek
Vrtec Mavrica Trebnje
431,64
350,06
316,70
283,87
767,88
Vrtec Sončnica Veliki Gaber
438,39
337,43
331,92
/
/
2. člen 
Dnevni strošek živil za otroke upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, izračunani na povprečje 21 dni znašajo:
– Vrtec Mavrica Trebnje:
dnevni program – 1,70 EUR na dan,
poldnevni program 1,53 EUR na dan;
– Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber: 1,81 EUR na dan.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.
3. člen 
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.
O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, obvestiti tudi organ Občine Trebnje, pristojen za predšolsko vzgojo.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 85/13).
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 602-43/2015, 602-35/2015
Trebnje, dne 24. decembra 2015
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost