Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 4102-5/2015-5 Ob-3738/15, Stran 2245
Popravek 
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi z 2., 6. in 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sedežem Kotnikova ulica 28, Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016.
V javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015, se besedilo v sedmi alineji B. točke I. poglavja in v šestem odstavku IV. poglavja »sklep št. 4102-7/2014-13 z dne 16. 4. 2015« popravi tako, da se glasi »sklep št. 4102-7/2014-8 z dne 5. 3. 2015«.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost