Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

D 580/2015 Os-3480/15, Stran 2275
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Milanu Laliću, rojenem 28. 4. 1923, vdovcu, umrlem 16. 7. 2015, z zadnjim stalnim bivališčem Na otoku 7, Celje.
Sodišču je znano, da je bil zapustnik vdovec, brez potomcev, tudi oporoke še ni nihče predložil. Ni pa mu znano ali je imel kaj bratov ali sester oziroma drugih sorodnikov. V primeru, da je zapustnik napravil oporoko, pridejo v poštev oporočni dediči, če oporoke ni, nastopi dedovanje na podlagi zakona in pridejo v poštev zakoniti dediči II. dednega reda (starši oziroma njihovi potomci, zapustnikovi bratje in sestre oziroma njihovi potomci), če le-teh ni pa dediči III. dednega reda (dedi in babice oziroma njihovi potomci), katerih imena, drugi osebni podatki in podatki o stalnem prebivališču sodišču tudi niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi oporoke oziroma zakona po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se morebitni dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustnikovo premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 11. 2015

AAA Zlata odličnost