Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

D 310/2014 Os-3390/15, Stran 2276
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Žagar Ljudmili, rojeni Žagar, hčerki Florijana, roj. 1. 9. 1935, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Novi Kot 3, Loški Potok, umrli 18. 9. 2014 v Ljubljani.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zapustnici prišla tudi otroka pred zap. umrlega brata Žagar Ivana, roj. 6. 12. 1938, nazadnje stanujočega Spielfeld 62, 8741 Spielfeld, umrlega 12. 6. 2006, to sta: Zagar Manfred in Zagar Herman, o katerih pa je sodišče uspelo ugotoviti le, da živita v Avstriji.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva oba zap. nečaka, da se priglasita sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 11. 2015

AAA Zlata odličnost