Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

In 646/2015 Os-3669/15, Stran 2275
V izvršilni zadevi opr. št. In 646/2015 upnika Eurocom, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Kranj, Savska cesta 22, Kranj, ki ga zastopa Godnjov - Špik Renata – odvetnica, Kovorska cesta 31, Tržič, zoper dolžnico Metko Nedeljkovič, Maistrova ulica 1, Maribor, zaradi izterjave 1.795,66 EUR s pripadki, so na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru In 646/2015 z dne 12. 10. 2015 bili z zapisnikom o rubežu z dne 13. 11. 2015 zarubljeni solastniški deleži dolžnice Metke Nedeljkovič do ½ celote na nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, in sicer:
– delu stavbe št. 840-10, ki se nahaja v stavbi 840, na naslovu Maistrova ulica 1, ki stoji na parceli št. 936/1, k.o. 657 - Maribor-Grad, z ID znakom 657-936/1-0,
– delu stavbe št. 840-13, ki se nahaja v stavbi 840, na naslovu Maistrova ulica 1, ki stoji na parceli št. 936/1, k.o. 657 - Maribor-Grad, z ID znakom 657-936/1-0,
– delu stavbe št. 840-17, ki se nahaja v stavbi 840, na naslovu Maistrova ulica 1, ki stoji na parceli št. 936/1, k.o. 657 - Maribor-Grad, z ID znakom 657-936/1-0.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 2015

AAA Zlata odličnost