Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

VL 124549/2015 Os-3664/15, Stran 2275
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4A, Žalec, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Lenart, po odv. Orter Karmen – odvetnica, Šlandrov trg 20A, Žalec, proti dolžniku Konradu Krajnc, Trg 54, Prevalje, ki ga zastopa zak. zast. odv. Erika Nabernik, Trg svobode 12, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 94,22 EUR, sklenilo:
dolžniku Konradu Krajnc, Trg 54, Prevalje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Erika Nabernik, Trg svobode 12, Ravne na Koroškem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2015

AAA Zlata odličnost