Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3881. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
3882. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3883. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja na področju javne železniške infrastrukture
3884. Uredba o pogojih in omejitvah gradnje na območju Loga pod Mangartom, ogroženem zaradi pojava drobirskih tokov
3885. Uredba o koncesiji za graditev 4-sedežnice Kaštivnik na Kopah
3886. Uredba o koncesiji za graditev vklopljive 6-sedežnice Počivalo v Cerknem
3887. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško
3888. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
3889. Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004
3890. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005
3891. Uredba o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti

Sklepi

3892. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center

MINISTRSTVA

3893. Pravilnik o spremembah pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
3894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti čaja
3895. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
3896. Pravilnik o obrestovanju prostih denarnih sredstev na podračunih, vlog in likvidnostnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa
3897. Pravilnik o spremembi Pravilnika o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila
3898. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila
3899. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju
3900. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
3901. Odločbo o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3902. Sklep o potrditvi učbenika REACH FOR THE STARS 5, učbenik za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3903. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3904. Sklep o potrditvi atlasa DRUŽBA IN JAZ, Atlas, Družba za 4. in 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3905. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka ZENE 1, Énekeljünk, zenéljünk és táncoljunk, A kilencosztályos kétnyelv
3906. Sklep o potrditvi zbirke nalog KEMIJA DANES - UČENJE Z NALOGAMI, zbirka nalog za kemijo v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3907. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka ABLAKNYITOGATÓ, Önalló munkafüzet a magyar nyelv mint második nyelv tanításához a kilencosztályos kétnyelv
3908. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka BARANGOLÓ, Önalló munkafüzet a magyar nyelv mint második nyelv tanításához a nyolcosztályos kétnyelv
3909. Sklep o potrditvi učbenika KITEKINT
3910. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KITEKINT
3911. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 8, učbenik za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3912. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATEMATIKA 8, delovni zvezek za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z rešitvami
3913. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 6, delovni zvezek za matematiko v 6. razredu devetletnega in 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
3914. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 8, delovni zvezek za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3915. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, Vaje za utrjevanje, delovni zvezek za matematiko v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3916. Sklep o potrditvi učbenika WIR 2, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3917. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WIR 2, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3918. Sklep o potrditvi učbenika WIR 3, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3919. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WIR 3, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3920. Sklep o potrditvi učbenika NEMŠKI JEZIK ZA 7. RAZRED, učbenik za nemščino kot tuji jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3921. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NEMŠKI JEZIK ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za nemščino kot tuji jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3922. Sklep o potrditvi učbenika PRIMA 3, učbenik za nemščino kot tuji jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3923. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SLOVENŠČINA JE MOJ JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3924. Sklep o potrditvi učbenika OPPORTUNITIES ELEMENTARY, učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja ter kot prvi tuji jezik v 1. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
3925. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OPPORTUNITIES ELEMENTARY, Language powerbook, delovni zvezek za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja ter kot prvi tuji jezik v 1. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
3926. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIJA 4, RAZVOJNE POTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA, učbenik za ekonomijo v 4. letniku ekonomskih gimnazij
3927. Sklep o potrditvi učbenika SVET, učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, v programih z 140 in več urami
3928. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA, ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA, zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
3929. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA, KOMBINATORIKA, VERJETNOSTNI RAČUN, STATISTIKA, zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
3930. Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT GRIPS 2, Lehrwerk für Jugendliche, učbenik za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
3931. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH MIT GRIPS 2, Lehrwerk für Jugendliche, delovni zvezek za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
3932. Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT GRIPS 3, Lehrwerk für Jugendliche, učbenik za nemščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
3933. Sklep o potrditvi učbenika SVET KNJIŽEVNOSTI 1, učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
3934. Sklep o potrditvi učbenika FEJEZTEK A MAGYAR T
3935. Sklep o potrditvi učbenika POGLAVJA MADŽARSKE ZGODOVINE, delovni zvezek madžarske zgodovine za narodnostni program slovensko - madžarske dvojezične srednje šole od 1.-4. letnika, FEJEZTEK A MAGYAR T
3936. Sklep o potrditvi delovnega zvezka STARE DOBE, Delovni zvezek, Zgodovina za 1. letnik gimnazij
3937. Sklep o potrditvi učbenika STORIA DEGLI SLOVENI, Manuale di storia per le scuole medie con lingua d´insegnamento italiana, učbenik za zgodovino za srednje šole z italijanskim učnim jezikom
3938. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, DRŽAVLJANSKA KULTURA, učbenik za družboslovje v 1. oziroma 2. letniku nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
3939. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, GEOGRAFIJA, učbenik za družboslovje v 1. oziroma 2. letniku nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
3940. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, ZGODOVINA, učbenik za družboslovje v 1. oziroma 2. letniku nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
3941. Sklep o potrditvi učbenika POSLOVNA INFORMATIKA 1, učbenik za poslovno informatiko v 1. letniku srednjega poklicnega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
3942. Sklep o dopolnitvi sklepov potrjenega učbenika in delovnega zvezka Založbe Pikal z naslovom MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5
3943. Sklep o dopolnitvi sklepov potrjenih učbenikov in delovnih zvezkov Založbe OUP - CZ
3944. Sklep o potrditvi učnega gradiva Prenosna in informacijska elektronika 1
3945. Sklep o potrditvi učnega gradiva Praktični pouk izdelave oblačil
3946. Sklep o potrditvi učnega gradiva Praktični pouk izdelave oblačil
3947. Sklep o potrditvi učnega gradiva Računske naloge iz fizikalne kemije
3948. Sklep o potrditvi učnega gradiva Vozilo na motorni pogon
3949. Sklep o potrditvi učnega gradiva Vrhnja ženska oblačila - osnove konstruiranja
3950. Sklep o potrditvi učnega gradiva Rudarstvo 4, Rudarstvo in okolje
3951. Sklep o potrditvi učnega gradiva Splošno poljedelstvo
3952. Sklep o potrditvi učnega gradiva Poznavanje tekstilij, 1. Del, Vlakna
3953. Sklep o potrditvi učnega gradiva Poznavanje tekstilij, 2. Del, Tekstilnotehnološki postopki
3954. Sklep o potrditvi učnega gradiva Mehanika - Statika
3955. Sklep o potrditvi učnega gradiva Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine
3956. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
3957. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije Dobim podarim

OBČINE

Beltinci

3958. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci

Bohinj

3959. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2004

Grosuplje

3960. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996-2000, dopolnitev 2004
3961. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do 2000, sprememba 2004

Hrastnik

3962. Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Hrastnik

Koper

3963. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Kungota

3964. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve osebna pomoč in pomoč družini na domu v Občini Kungota
3965. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota

Mozirje

3966. Program priprave lokacijskega načrta za razgledni stolp Savinjskega Gaja

Novo mesto

3967. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor RS

Polzela

3968. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2003
3969. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela

Prebold

3970. Sklep o javni razgrnitvi

Puconci

3971. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradi Občine Puconci

Rogašovci

3972. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Rogašovci
3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje nove Občine Rogašovci
3974. Sklep o določitvi in uporabi sredstev za nekatere osebne potrebe upravičencev vključenih v socialno varstvene zavode

Sevnica

3975. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-1990
3976. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče
3977. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3978. Pravilnik o poslovanju in trženju sejma v Sevnici
3979. Pravilnik o poslovanju in trženju na sejmu za živali

Sežana

3980. Sklep o povečanju cen storitev čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi v Sežani
AAA Zlata odličnost