Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3961. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do 2000, sprememba 2004, stran 10685.

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) ter 18. ter 84. člena Statuta občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 1. izredni seji, dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov
in drugih prostorskih aktov z dolgoročnim
in srednjeročnim planom občine Grosuplje
za obdobje od leta 1996 do 2000,
sprememba 2004
1. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
S tem odlokom Občina Grosuplje ugotavlja, kateri zazidalni načrti, ureditveni načrti in drugi prostorsko izvedbeni akti so v nasprotju z dolgoročnim in srednjeročnim planom občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, sprememba 2004 (v nadaljevanju: PP 2004) in se zato ne morejo izvajati oziroma so usklajeni in se lahko izvajajo na način in v obsegu, kot so bili sprejeti.
2. člen
2. člen se dopolni z naslednjim besedilom:
S PP 2004 niso usklajeni in zato ne veljajo več prostorsko izvedbeni načrti:
– Ureditveni načrt za zadrževalnik Bičje, Grosuplje, Uradni list RS, št. 68/97, 80/02
– Zazidalni načrt Brezje, Uradni list RS, št. 50/97, 9/88
3. člen
3. člen se dopolni tako, da se prvi odstavek glasi:
»S PP 2004 so usklajeni zazidalni načrti in se lahko izvajajo na način v obsegu, kot so bili sprejeti:«
črta se 15 alineja:
– za območje ureditvenega načrta Zadrževalnik Bičje (Uradni list RS, št. 68/97)
4. člen
4. člen se v prvem odstavku dopolni tako, da se pravilno glasi:
Prostorsko ureditveni pogoji za ureditvena območja vseh planskih celot se do sprejetja novih prostorsko ureditvenih pogojev lahko izvajajo, kolikor niso v nasprotju s PP 2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-2/98
Grosuplje, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost