Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3971. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradi Občine Puconci, stran 10694.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet občine Puconci na 3. izredni seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradi Občine Puconci
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o priznanjih in nagradi Občine Puconci (Občinsko glasilo Občan, št. 8 z dne 28. 9. 1998).
V 2. členu odloka se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. priznanje župana Občine Puconci«.
2. člen
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena o podelitvi priznanja župana Občine Puconci odloča župan.«.
3. člen
Za 10.a členom se doda nov VI. del odloka, ki se imenuje: »VI. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE PUCONCI«.
Dosedanji VI. in nadaljnji deli odloka z naslovi se temu ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Priznanje župana Občine Puconci je v obliki listine, katere obliko določi župan. O podelitvi odloča župan, podeli pa ga kot odziv na dosežke, uspehe in ustvarjanja na področjih dela iz 5. člena tega odloka.
V posameznem letu lahko župan podeli največ eno priznanje.«
5. člen
V 11. členu se za besedo »predloge« doda besedilo »razen priznanja župana Občine Puconci«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Javni razpis se objavi najkasneje do 31. 8. za tekoče leto.
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena in se glasi:
»Evidenco vodi pristojni javni uslužbenec občinske uprave.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 097-1/2004
Puconci, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.