Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3887. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško, stran 10640.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 21. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – Zvo-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Savinji na območju Občine Laško.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu reke Savinje, določena s to uredbo, poteka po zemljiščih parc. št. 570/1, 34/1, 33, 32, 19, 17 in 15/1 vse k.o. Debro in sega 7 m od zunanje meje vodnih zemljišč reke Savinje, parc. št. 900/5, k.o. Debro ter parc. št. 570/1, 570/2, 570/3, 155/6 in 155/7 k.o. Laško, določene z naslednjimi točkami državnega koordinatnega sistema:
+-----+---------+---------+---------+---------+
|točka|1    |2    |3    |4    |
+-----+---------+---------+---------+---------+
|X  |112984,69|113103,80|113224,39|113352,83|
+-----+---------+---------+---------+---------+
|Y  |518342,30|518336,02|518331,81|518327,55|
+-----+---------+---------+---------+---------+
 
+-----+---------+---------+---------+
|točka|5    |6    |7    |
+-----+---------+---------+---------+
|X  |113481,62|113600,75|113651,59|
+-----+---------+---------+---------+
|Y  |518347,74|518383,98|518398,40|
+-----+---------+---------+---------+
Ne glede na priobalno zemljišče, določeno v prejšnjem odstavku, se v povezavi z gradnjo vodne infrastrukture – desne brežine Savinje, v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško (KR 1-del) dovoli gradnja podzemnega dela hotelskega objekta na zemljiščih parc. št. 59/1 in 59/4 tudi na priobalnem zemljišču pod predvideno sprehajalno potjo, vendar le do kote 223,50.
3. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Savinje poteka po zemljiščih parc. št. 1316/1, 1314/1, 1313/1 in 1311 vse k.o. Rifengozd in parc. št. 544/2, 26, 27, 29, 30, 31, 32 ter 34 vse k.o. Laško in sega 10 m od meje vodnega zemljišča reke Savinje, parc. št. 900/5 k.o. Debro in parc. št. 570/1, k.o. Laško in je določena z naslednjimi točkami državnega koordinatnega sistema:
+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
|točka|1    |2    |3    |4    |5    |
+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
|X  |112778,93|112887,15|112988,83|113105,90|113226,81|
+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
|Y  |518418,36|518407,03|518403,77|518403,89|518399,92|
+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
 
+-----+---------+---------+---------+---------+
|točka|6    |7    |8    |9    |
+-----+---------+---------+---------+---------+
|X  |113342,15|113455,40|113573,92|113619,02|
+-----+---------+---------+---------+---------+
|Y  |518407,38|518425,44|518454,10|518470,01|
+-----+---------+---------+---------+---------+
4. člen
Na priobalnih zemljiščih iz 2. in 3. člena te uredbe se zagotovi splošna raba vodnega dobra.
5. člen
Podatke o zunanji meji vodnega zemljišča na levem in desnem bregu reke Savinje in o zunanji meji priobalnega zemljišča iz 2. in 3. člena te uredbe se vnese v zemljiški kataster, oziroma v evidenco pravnih režimov po predpisih o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2003-2
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-2511-0199
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost