Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje nove Občine Rogašovci, stran 10695.

Na podlagi določil 12., 171. in 173. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99,76/02 in 29/03) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 16. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje nove Občine Rogašovci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 37/00) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-1990 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Rogašovci, ustanovljene z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93)
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč na območju Občine Rogašovci, ki zavzema naslednje katastrske občine: Kramarovci, Nuskova, Pertoča, Rogašovci in Serdica.
3. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota na območju Občine Rogašoci, in sicer:
Karte v merilu 1 : 25000
1. Zasnova primarne rabe
2. Zasnova kmetijstva in gozdarstva
4. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1 : 5000 kot so navedeni v 3. členu tega odloka.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Rogašovci začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od dneva sprejetja odloka na seji občinskega sveta.
Št. 015 03-5/2004-1
Rogašovci, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost