Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3964. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve osebna pomoč in pomoč družini na domu v Občini Kungota, stran 10689.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št., 54/92, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 110/02), 37., 39. ter 46. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02 – v nadaljevanju: pravilnik) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet občine Kungota na 11. redni seji, dne 15. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni storitve osebna pomoč
in pomoč družini na domu v Občini Kungota
1. člen
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k cenam storitev osebne pomoči in pomoči na domu, ki jih je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predlagal Center za socialno delo Pesnica.
2. člen
Cena storitve izvajalca, ki izvaja storitev osebne pomoči, se določi tako, da se mesečni stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na zaposlenega strokovnega delavca.
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k ceni storitve osebne pomoč za 0,17 strokovnega delavca po normativu 128.977,10 tolarjev na mesec.
3. člen
Cena storitve izvajalca, ki izvaja storitev pomoč na domu, se določi tako, da se mesečni stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na zaposlenega strokovnega delavca.
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k ceni storitve pomoč na domu za 0,10 strokovnega delavca po normativu 72.370,60 tolarjev/mesec.
4. člen
Za uporabnike storitve pomoč na domu se določi cena na efektivno uro tako, da se stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na uro neposredne storitve za uporabnika.
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k ceni izvajanje neposredne socialne oskrbe na domu, ki znaša 1.025,80 tolarjev. Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in tako znaša efektivna ura neposredne socialne oskrbe 932,55 tolarjev.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 55200/1-04
Kungota, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost