Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3893. Pravilnik o spremembah pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 10651.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, drugega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 42. člena, četrtega odstavka 45. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 47. člena in drugega odstavka 51. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
V pravilniku o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01 in 28/04) se v 2. členu besedilo »pri Uradu Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: urad)« nadomesti z besedilom »pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
2. člen
V 6. členu se besedilo »so vpisani v register pri uradu« nadomesti z besedilom »so vpisani v evidenco pri ministrstvu«.
3. člen
V 7. členu se besedilo »so vpisani v register pri uradu« nadomesti z besedilom »so vpisani v evidenco pri ministrstvu«.
4. člen
V 8. členu se besedilo »so vpisani v register pri uradu« nadomesti z besedilom »so vpisani v evidenco pri ministrstvu«.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
Tretja alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– dokazilo, določeno v predpisih iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. ali 8. člena tega pravilnika, da vlagatelj izpolnjuje v navedenih predpisih določene pogoje.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-41/01/2
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004-2311-0277
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost