Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3965. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota, stran 10689.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03) in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 102/00, 111/00 in 92/02) ter 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet občine Kungota na 11. redni seji dne 15. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje
v VIZ Kungota
I
V VIZ Kungota se potrdi cena programa, ki znaša 75.133 SIT in se postopno uveljavlja;
1. v obdobju od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2004 se cena poviša za 10% in znaša
– celodnevno varstvo         61.380 SIT
– poldnevno varstvo s kosilom    49.100 SIT
– poldnevno z zajtrkom        42.970 SIT
2. v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 se cena poviša za 10% in znaša
– celodnevno varstvo         67.518 SIT
– poldnevno varstvo s kosilom    54.010 SIT
– poldnevno z zajtrkom        47.267 SIT
3. od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 pa se povišanje uskladi do polne ekonomske cene.
II
Pri obračunavanju stroškov za prehrano v času otrokove odsotnosti iz vrtca, se staršem odšteje sorazmerni delež za neporabljena živila v višini plačila za posamezen program vrtca.
III
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati določba sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota (Uradni list RS, št. 31/03).
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2004 dalje.
Št. 60100/1-2004
Kungota, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost