Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3895. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, stran 10652.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, drugega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 19. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
1. člen
V Pravilniku o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list RS, št. 51/04 in 79/04 – popr.) se v drugem odstavku 19. člena črta zadnji stavek.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če iz obvestila upravljalca poslovnega registra niso razvidni vsi podatki potrebni za izdajo sklepa, Obrtna zbornica Slovenije pozove stranko, da ji predloži manjkajoča dokazila.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-31/2004
Ljubljana, dne 27. julija 2004.
EVA 2004-2111-0092
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo
Soglašam!
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost