Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3962. Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Hrastnik, stran 10686.

Na podlagi določil Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), Odloka o razpisu rednih volitev v državni zbor (Uradni list RS, št. 75/04), Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99, 20/03) ter na podlagi Odloka o plakatiranju (UVZ, št. 15/91) in Odloka o spremembah Odloka o plakatiranju (UVZ, št. 15/96) objavlja župan Občine Hrastnik
P R A V I L A
o plakatiranju v času volilne kampanje
na območju Občine Hrastnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
S temi pravili je določeno plakatiranje, ki se uporablja v času volilne kampanje na območju Občine Hrastnik za volitve v državni zbor v letu 2004.
1. Brezplačna plakatna mesta
Organizatorji volilne kampanje lahko uporabljajo brezplačna plakatna mesta, ki so na naslednjih lokacijah:
– panoji ob cesti Log – Novi Log
– panoji v naselju Podkraj
– panoji pri Riklovem mostu
– panoji na Trgu borcev NOB na Dolu
– panoji v obrtni coni »OB BOBNU«
Plakatiranje izvaja izključno Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik. Vsi plakati morajo biti s strani KSP d.d. žigosani.
Pri nameščanju plakatov so vsi organizatorji volilne kampanje enakopravni.
Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada na brezplačnem plakatnem mestu prostor do 0,7 m2.
2. Dodatna plakatna mesta
V primeru izkazanega interesa organizatorjev volilne kampanje bo Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik omogočilo dodatna plakatna mesta, ki bodo lahko nameščena na naslednjih lokacijah:
– parkirišče pri KSP d.d. Hrastnik,
– zelenica ob Cesti 1. maja pod Osnovno šolo,
– zelenica pri Savskem mostu,
– parkirišče pri motelu Marno,
– pri avtobusnem postajališču na Dolu,
Plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih opravlja izključno Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik. Vsi plakati morajo biti s strani KSP d.d. žigosani.
Stroške postavitve panojev in plakatiranja na dodatnih plakatnih mestih poravnajo naročniki plakatiranja po veljavnem ceniku KSP d.d. Hrastnik.
3. Stalna plakatna mesta
Stalna plakatna mesta so namenjena za redno plakatiranje in za potrebe plakatiranja okrajne in občinske volilne komisije.
II. KONČNE DOLOČBE
Plakatiranje zunaj določenih mest ni dovoljeno. Za kršenje teh pravil se uporabljajo določbe Odloka o plakatiranju (UVZ, 15/91) in Odloka o spremembah Odloka o plakatiranju (UVZ, št. 15/96).
Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na prostorih, ki niso določena s temi pravili in niso žigosana s strani KSP d.d. Hrastnik, bodo odstranjena na stroške kršitelja.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik mora plakate odstraniti najkasneje tri dni po končani volilni kampanji.
Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče le v času volilne kampanje.
Št. 006–05-1/04
Hrastnik, dne 25. julija 2004.
Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič l. r.

AAA Zlata odličnost