Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3972. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Rogašovci, stran 10694.

Na podlagi določil 12., 171. in 173. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 in 29/03) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 16. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov
s prostorskimi sestavinami planov
Občine Rogašovci
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo uskladitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Goričkega v občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 10/90) v nadaljevanju: PUP Goričko), s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 37/00, v nadaljevanju: prostorske sestavine planov.)
2. člen
Skladno z grafičnimi podlagami prostorskih sestavin planov iz 1. člena tega odloka, se spremenijo meje območij naselij in ostalih namenskih površin, ki se urejajo z Odlokom o PUP Goričko.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejetja na seji občinskega sveta.
Št. 015 03-4/2004-1
Rogašovci, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Rogaševci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost