Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3974. Sklep o določitvi in uporabi sredstev za nekatere osebne potrebe upravičencev vključenih v socialno varstvene zavode, stran 10695.

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 99. člena 100.a Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 36/04) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 in 29/03) je Občinski svet občine Rogašovci na 13. redni seji dne 16. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi in uporabi sredstev za nekatere osebne potrebe upravičencev vključenih v socialno varstvene zavode
1. člen
Upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva v socialno varstvenih zavodih, ki je v celoti oproščen plačila storitve in katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka, Občina Rogašovci priznava sredstva za kritje nekaterih osebnih potreb.
2. člen
Sredstva za kritje nekaterih osebnih potreb se zagotovijo upravičencu iz 1. člena tega sklepa v višini vsakokratne predpisane premije prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in 100 SIT/dan dodatka.
3. člen
Sredstva za kritje drobnih osebnih potreb upravičenca so namenjena za:
1. plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
2. za kritje nekaterih drobnih osebnih potreb (žepnina).
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 152 04-6/2004-5
Rogašovci, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost