Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3980. Sklep o povečanju cen storitev čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi v Sežani, stran 10709.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Sežana št. 6202-4/02-15 z dne 23. 5. 2002, izdajam naslednji
S K L E P
1
Občina Sežana soglaša s povečanjem cen storitev čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi v Sežani za 4,45%. Iz tega sledi: Cena čiščenja odpadnih voda na območju mesta Sežana znaša za m3 porabljene vode ugotovljene z merilno napravo:
1. za uporabnike vode v gospodinjstvu, ki so priključeni na javno kanalizacijo, 174,28 SIT/m3
2. za porabnike vode v gospodinjstvu, ki niso priključeni na javno kanalizacijo (uporabniki greznic), 109.33 SIT/m3
3. za uporabnike vode, ki niso zajeti v točki 1 in 2 in so priključeni na javno kanalizacijo, 318,91 SIT/m3
4. za uporabnike vode, ki niso zajeti v točki 1 in 2 in niso priključeni na javno kanalizacijo (uporabniki greznic), 253,95 SIT/m3
Za obračun cene čiščenja odpadnih voda se uporabljajo kriteriji obračunov pri porabi pitne vode.
2
Ta sklep začne veljati s 1. 8. 2004, uporabljati se začne po potrditvi predhodne prijave cene s strani Ministrstva za gospodarstvo.
Št. 41302-3/01
Sežana, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.