Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1537. Zakon o spremembi Zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1538. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1577. Uredba o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o.
1578. Uredba o emisiji, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 50 letnici zmage nad nacizmom in fašizmom
1579. Uredba o dopolnitvi uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
1580. Uredba o spremembi uredbe o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 1995
1581. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1582. Uredba o preoblikovanju družbe RSC Mežica, d.o.o.

Sklepi

1583. Sklep za podaljšanje plačilnega roka uporabnikom električne energije - izvoznikom
1584. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Braziliji
1585. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Braziliji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1586. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1995
1587. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1995

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1539. Pravilnik o vrsti in primerih nošenja službenega oblačila odvetnika
1540. Pravilnik o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega tožilca
1541. Navodilo o sprejemanju in izdajanju slovenskih standardov
1542. Dopolnitev pravil delovanja Ekonomsko - socialnega sveta
1543. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za maj 1995
1544. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Bled

1547. Odlok o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda
1548. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje prometnega režima in obalnega reda na območju Bleda

Brezovica

1549. Sklep o vrednosti točke za izrčun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Hodoš-Šalovci

1550. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš-Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1995
1551. Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Hodoš-Šalovci
1552. Odlok o dolčitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti

Kamnik

1553. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku

Kranj

1554. Sklep o vrednosti točke za določitev višine komunalnih taks

Laško

1555. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda vrtec Laško
1556. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Primoža Trubarja Laško
1557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice

Lendava

1558. Statut občine Lendava

Litija

1559. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Litija v letu 1995

Ljubljana

1545. Statut mestne občine Ljubljana
1546. Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Sekretariata Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Loška dolina

1560. Začasni odlok o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Loška dolina
1561. Sklep o povečanju prispevka za razširjeno reprodukcijo pri inkasu vodarine

Loški Potok

1562. Statut Občine Loški potok

Metlika

1563. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika
1564. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika

Murska Sobota

1565. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Mestne občine Murska Sobota
1566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti in odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski...
1567. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Mestni občini Murska Sobota

Pivka

1568. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovanskih krščanskih demokratov

Sežana

1569. Odlok o spremembi območij naselij Razguri in Vrabče

Škofja Loka

1570. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo smoprispevka
1571. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Trebnje

1572. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje
1573. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje
1574. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Vitanje

1576. Poslovnik občinskega sveta Občine Vitanje

Vrhnika

1575. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov grič-Lesno brdo

Zavrč

1588. Odlok o obveznem plačilu komunalnih storitev na mejnih prehodih na območju Občine Zavrč

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije

Vlada Republike Slovenije

38. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o izvajanju XI. dela Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982
39. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Gruzijo
40. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Maršalovih otokov
41. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Uzbekistan
42. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Zambijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti