Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

42. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Zambijo, stran 188.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO ZAMBIJO
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Zambijo, sklenjen z izmenjavo not 19. in 26. januarja ter 15. februarja 1995.
2. člen
Note se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasijo:
1/95
NOTE VERBALE
The Embassy of the Republic of Zambia presents its compliments to the Embassy of the Republic of Slovenia and has the honour to inform the latter that Government of the Republic of Zambia has decided to establish diplomatic relations with the Republic of Slovenia with immediate effect.
The Embassy of Zambia also has the honour to inform that it is the intention of the Government of Zambia to accredit to Slovenia, on a non-resident basis, the Ambassador of the Republic of Zambia to the Federal Republic of Germany currently based in Bonn. The formal request for Agrément for the Ambassador will be transmitted to the Government of the Republic of Slovenia in due course.
The Embassy of the Republic of Zambia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
Bonn, January 19, 1995
Embassy of the Republic of Slovenia
Siegfriedstr. 28
53179 Bonn
No. 57/95
The Embassy of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Embassy of the Republic of Zambia and has the honour to confirm the receipt of the latter’s note No. 1/95 ZB/A/5/112 of 19 January 1995.
The Embassy of the Republic of Slovenia has the honour to express the satisfaction of the Government of the Republic of Slovenia by the intention of the Government of the Republic of Zambia to establish diplomatic relations between the Republic of Slovenia and the Republic of Zambia and has further the honour to propose that the aforementioned note and the present note constitute an Agreement on the establishment of diplomatic relations between the two States with the effect on the date of the present note.
The Embassy of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Zambia assurances of its highest consideration.
Bonn, 26th January 1995
Embassy of the Republic of Zambia
Bonn
3/95
NOTE VERBALE
The Embassy of the Republic of Zambia presents its compliments to the Embassy of the Republic of Slovenia and has the honour, with reference to the latter’s Note No. 57/95 dated January 26, 1995, to accept the proposal that the two Notes exchanged between the two Missions earlier constitute an Agreement on the establishment of diplomatic relations between the two States, with effect from the date of the Note of the Embassy of Slovenia referred to above.
The Embassy of the Republic of Zambia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
Bonn, February 15, 1995
Embassy of the Republic of Slovenia
Siegfriedstr. 28
53179 Bonn
Št. 1/95
VERBALNA NOTA
Veleposlaništvo Republike Zambije izraža spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije in ga ima čast obvestiti, da se je Vlada Republike Zambije odločila, da vzpostavi diplomatske odnose z Republiko Slovenijo s takojšnjo veljavnostjo.
Veleposlaništvo Republike Zambije ima tudi čast obvestiti, da namerava Vlada Republike Zambije nerezidenčno akreditirati v Sloveniji veleposlanika Republike Zambije v Zvezni republiki Nemčiji s sedežem v Bonnu. Formalna zahteva za soglasje na imenovanje veleposlanika bo v primernem roku poslana Vladi Republike Slovenije.
Veleposlaništvo Republike Zambije tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
Bon, 19. januar 1995
Veleposlaništvo Republike Slovenije
Siegfriedstr. 28
53179 Bonn
Št. 57/95
Veleposlaništvo Republike Slovenije izraža spoštovanje Veleposlaništvu Republike Zambije in mu ima čast potrditi prejem njegove note št. 1/95 ZB/A/5/112 z dne 19. januarja 1995.
Veleposlaništvo Republike Slovenije ima čast izraziti zadovoljstvo Vlade Republike Slovenije ob nameri Vlade Republike Zambije, da vzpostavi diplomatske odnose med Republiko Slovenijo in Republiko Zambijo, in ima nadalje čast predlagati, da zgoraj navedena nota in ta nota tvorita Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med obema državama z začetkom veljavnosti na dan datuma te note.
Veleposlaništvo Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Republike Zambije svoje odlično spoštovanje.
Bonn, 26. januar 1995
Veleposlaništvo Republike Zambije
Bonn
Št. 3/95
VERBALNA NOTA
Veleposlaništvo Republike Zambije izraža spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije in ga ima v zvezi z njegovo noto št. 57/95 z dne 26. januarja 1995 čast obvestiti, da sprejema predlog, da noti, ki sta si jih veleposlaništvi že izmenjali, tvorita Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med obema državma z veljavnostjo od datuma zgoraj navedene note Veleposlaništva Slovenije.
Veleposlaništvo Republike Zambije tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
Bonn, 15. februar 1995
Veleposlaništvo Republike Slovenije
Siegfriedstr. 28
53179 Bonn
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/95-59/1-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti