Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1588. Odlok o obveznem plačilu komunalnih storitev na mejnih prehodih na območju Občine Zavrč, stran 2323.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/93), 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/82) in 93. člena statuta Občine Zavrč, je Občinski svet občine Zavrč na redni seji, dne 31. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o obveznem plačilu komunalnih storitev na mejnih prehodih na območju Občine Zavrč
1. člen
S tem odlokom se urejajo obveznosti in način plačevanja komunalnih storitev na mejnih prehodih na območju Občine Zavrč
2. člen
Zavezanci za plačilo komunalnih storitev so uporabniki komunalnih objektov na mejnih prehodih, ki vstopajo ali iztopajo iz države in imajo carinske in cestninske obveznosti ali opravljajo izvozne in uvozne posle.
3. člen
Zavezanci za plačilo komunalnih storitev iz 2. člena so fizične in pravne osebe, ki so stranke v postopku za:
– izdelavo enotne carinske listine
– obračun cestne takse
– izdajo potrdila TIR in ATA karneta
– plačilo uvoznih dajatev,
– avtobusni prevozniki, za mednarodni linijski promet
4. člen
Uporaba komunalnih storitev je določena kot pristojbina in znaša:
– za vsakega zavezanca plačila cestne takse – 100 točk
– za vsakega zavezanca, ki predloži enotno carinsko listino ali potrjuje karnet TIR ali ATA – 100 točk
– za vsakega zavezanca plačila carine za blago, ki ga potniki nosijo s seboj , ki se obračunava pri prenosu čez mejo, za znesek nad 100 DEM – 100 točk
– za avtobusne prevoznike v mednarodnem linijskem prometu –15 točk za prestop meje.
Pristojbina določena od 1–3 alinee se v primeru koriščenja večih storitev ne sešteva, temveč se plača enotna pristojbina 100 točk.
Pristojbina določena v četrti alinei se obračuna v obliki mesečnega nakazila s strani avtobusnega prevoznika.
5. člen
Vrednost točke po tem odloku znaša 6 SIT. Občinski svet Občine Zavrč bo tekoče spremljal izvajanje tega odloka ter na podlagi vrednosti letnega programa o vzdrževanju, varnosti in čistoči na območju mejnih prestopov v občini in gibanje cen komunalnih storitev s sklepom določal vrednost točke.
6. člen
Pristojbino iz 3. člena odloka plačujejo zavezanci v enkratnem znesku, zaračunavajo in pobirajo pa jo špediterske oz. menjalniške službe, ki opravljajo svojo dejavnost na mejnem prehodu.
7. člen
Sredstva zbrana iz naslova plačil komunalnih storitev so izvirni prihodek Občine Zavrč in se nakazujejo v njen proračun do 5. v mesecu za pretekli mesec.
8. člen
Občina Zavrč je dolžna zagotoviti zlasti:
– namestitev in vzdrževanje ustreznega števila posod za odpadke in smetnjake,
– čiščenje javnega parkirišča na območju mejnih prehodov,
– čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij
– vzdrževanje razširjenega cestišča in parkirišč na območju mejnih prehodov
– vzdrževanje horizontalno in vertikalno signalizacijo na razširjenem delu cestišča in parkirišča,
– izvajanje zimske službe
– vzdrževanje zelenic,
– odvoz smeti in fekalij,
– vzdrževanje razsvetljave.
9. člen
Občina Zavrč sklene z izvajalci komunalnih storitev pogodbo po predhodno izdanem planu v obsegu in kvaliteti, ki je določena z letnim programom vzdrževanja, varnosti in čistoče na območju mejnih prehodov v Občini Zavrč.
10. člen
Zavezanec – posameznik, ki ne plača pristojbine iz 3. in 4. člena tega odloka, se kaznuje z denarno kaznijo do 60.000 SIT.
Špediterska oz. menjalniška organizacija, ki ne pobira pristojbine določene s tem odlokom, se kaznuje z denarno kaznijo do 360.000 SIT.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni komunalni inšpektor.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Zavrč, dne 31. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti