Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1581. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, stran 2319.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1. člen
Cene proizvodov in storitev v dejavnostih proizvodnje in distribucije vode, odvajanja in prečiščevanja odplak, proizvodnje, prenosa in distribucije plina, proizvodnje in distribucije toplote ter odvažanja in odlaganja odpadkov (v nadaljnjem besedilu: cene komunalnih storitev), ki so bile oblikovane v skladu z uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 11/95) in so se uporabljale na tržišču na dan 31. maja 1995 smejo pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) oblikovati na način, določen s to uredbo.
2. člen
Zavezanci, ki niso povečali cen komunalnih storitev v obdobju od 1. aprila 1995 do 31. maja 1995 lahko do 30. junija 1995 povečajo cene komunalnih storitev v skladu z dovoljeno rastjo teh cen, določeno v uredbi o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 11/95).
3. člen
Cene posameznih komunalnih storitev, oblikovane na način iz 1. in 2. člena te uredbe, se lahko spremenijo, in sicer:
1. od 1. julija 1995 se znižajo:
– cene proizvodnje, prenosa in distribucije plina za najmanj 1,6%.
2. od 1. avgusta 1995 dalje se lahko povečajo:
– cene proizvodnje in distribucije vode za največ 1,5%,
– cene odvajanja in prečiščevanja odplak za največ 1,5%,
– cene odvažanja in odlaganja odpadkov za največ 1,5%.
3. Cene proizvodnje in distribucije toplote se ne spremenijo.
4. člen
Zavezanec, lahko v primeru, če ugotovi, da cene, oblikovane na podlagi 2. in 3. člena, ne pokrivajo:
– stroškov enostavne reprodukcije,
– stroškov za odplačilo zapadlih anuitet kreditov mednarodnih finančnih institucij, ki se v skladu s pogodbo odplačujejo iz cene komunalnih storitev in za katere, na podlagi predpisov, jamči Republika Slovenija,
z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da odredi višjo stopnjo povečanja cen.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. Zahtevku morajo biti priložene predhodno opravljene analize cen in stroškov za opravljanje dejavnosti, kot tudi vsi drugi podatki, iz katerih je razvidna utemeljitev predloga, oziroma vsi podatki, ki jih zahteva Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za odreditve višje stopnje povečanja cen na podlagi analize podatkov, soglasja pristojnih ministrstev ter mnenja župana občine, v kateri se komunalna storitev opravlja.
V primeru, da se predlog nanaša na izredno odreditev cen zaradi odplačila kreditov mednarodnih finančnih institucij, za katere jamči Republika Slovenija, pa Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi predlog tudi na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za finance.
5. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene komunalnih storitev v skladu s to uredbo, v času trajanja te uredbe, ne smejo spreminjati dobavnih in drugih plačilnih pogojev.
6. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene komunalnih storitev v skladu s to uredbo, morajo najkasneje pet dni po uveljavitvi cen o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Obvestilo mora vsebovati podatke o doseženih ravneh cen posameznih vrst storitev po vrstah uporabnikov in doseženih poprečnih cenah po posameznih vrstah storitev po in pred izvršenim povišanjem.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 11/95).
8. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-05/93-14/6-8
Ljubljana, dne 8. junija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti