Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

1544. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 2242.

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in 13/93) in 276. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94) in drugega odstavka 75. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) na 19. seji dne 22. 3. 1995 in 23. seji dne 24. 5. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo obrazci in listine, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen
(1) Obrazci iz prejšnjega člena so:
1 – PRIJAVA v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (Obr. M-1)
2 – ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (Obr. M-2)
3 – PRIJAVA o spremembi med zavarovanjem (Obr. M-3)
4 – ODJAVA-PRIJAVA-SPREMEMBA pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (Obr. M-2/M-1/M-3)
5 – PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU (Obr. ER 8)
6 – PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M 1-2/B)
(2) Listine iz prejšnjega člena so:
1 – ZDRAVSTVENA KARTICA (Obr. ZK)
2 – POTRDILO o zavarovanju primera poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. ZP)
3 – IZJAVA O IZBIRI osebnega zdravnika, osebnega pediatra, osebnega ginekologa, osebnega zobozdravnika (Obr. IOZ-1)
4 – IZJAVA O PREKINITVI IZBIRE osebnega zdravnika, osebnega pediatra, osebnega ginekologa, osebnega zobozdravnika (Obr. IOZ-2)
5 – NADOMEŠČANJE osebnega zdravnika, osebnega pediatra, osebnega ginekologa, osebnega zobozdravnika (Obr. IOZ-3)
6 – RECEPT (Obr. Rp)
7 – NAPOTNICA (Obr. NAP)
8 – POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA (Obr. BOL)
9 – NAROČILNICA ZA TEHNIČNI PRIPOMOČEK (Obr. NAR-1)
10 – NAROČILNICA ZA IZDAJO OČESNEGA PRIPOMOČKA (Obr. NAR-2)
11 – POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV – SPREMSTVA (Obr. PS)
12 – NALOG ZA PREVOZ Z REŠEVALNIM – DRUGIM PREVOZNIM SREDSTVOM ( Obr. NLG-1)
13 – PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE (Obr. ZB)
14 – REVERZ (Obr. REV)
(3) Obrazec iz 6. točke prvega odstavka tega člena ter listine iz 3., 4., 5., 6., 9. in 14. točke drugega odstavka tega člena so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del. Listine iz 1., 2., 7., 8., 10., 11., 12. in 13. točke drugega odstavka tega člena bodo objavljene naknadno.
(4) Obrazci od 1. do vključno 5. točke prvega odstavka tega člena so na podlagi zakona objavljeni v posebnem pravilniku.
3. člen
(1) Obrazec iz 6. točke prvega odstavka drugega člena ter listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika so javne listine.
(2) Obrazec in listine iz prejšnjega odstavka obvezno vsebujejo podatek o založniku in izdajatelju, oznako obrazca oziroma listine ter opombo “Ponatis prepovedan”.
4. člen
(1) Navodilo za izpolnjevanje obrazca iz 6. točke prvega odstavka ter listin od 1. do 14. točke, razen listin iz 6. in 8 točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, izda zavod.
(2) Navodila za izpolnjevanje listin iz 6. in 8. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika izda zavod v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo.
(3) Navodila za izpolnjevanje obrazcev od 1. do vključno 5. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika izdajo nosilci, določeni z zakonom in pravilnikom iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika.
5. člen
(1) Pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti, ki so predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo le javni zavodi, zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delavci, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z zavodom.
(2) Listin iz prejšnjega odstavka pri izvajanju zdravstvenih storitev zavarovanim osebam ne smejo uporabljati zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delavci, ki za to z zavodom nimajo sklenjene pogodbe in tudi ne zdravniki in drugi zdravstveni delavci v javnih zavodih, ki zavarovanim osebam nudijo zdravstvene storitve v okviru samoplačniške ambulante.
(3) Škodo, ki jo povzroči zavodu zdravstveni zavod, zasebni zdravnik in drug zasebni zdravstveni delavec z uporabo listine v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, mu je ta dolžan povrniti v skladu z določili zakona o obligacijskih razmerjih. Če pri izvajanju zdravstvene dejavnosti listino uporabi izvajalec, to istočasno predstavlja kršitev pogodbe, zaradi katere lahko zavod v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja pogodbo z njim razdre.
6. člen
(1) Zavod je založnik in izdajatelj obrazca iz 6. točke prvega odstavka 2. člena ter listin od 1. do vključno 14. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika. Zavod sam poskrbi za njihovo razdeljevanje, razen če za to delo ne pooblasti drugo pravno osebo.
(2) Zavod uporabnikom zagotavlja obrazce in listine po proizvodni ceni.
7. člen
(1) Obrazec iz 6. točke prvega odstavka 2. člena ter listine iz 3., 4. in 5. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, se pričnejo uporabljati 1. 4. 1995.
(2) Listine iz 2. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se pričnejo uporabljati 1. 5. 1995.
(3) Listine iz 6., 9. in 14. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se pričnejo uporabljati 1. 7. 1995.
(4) Listine iz 7., 8., 10., 11. in 12. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se pričnejo uporabljati 1. 9. 1995.
(5) Listina iz 1. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. 1. 1996.
8. člen
(1) Pravice, ki so jih v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja zdravniki priznali oziroma predpisali do datuma uveljavitve posamezne listine iz prvega, drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena na obstoječih veljavnih listinah, lahko zavarovane osebe te uveljavljajo še najdalj 30 koledarskih dni od datuma uveljavitve nove listine.
(2) Izbire, prekinitve in nadomeščanja osebnih zdravnikov, izpisane na obstoječih obrazcih IOZ do 1. 4. 1995, ostane v veljavi še naprej brez omejitve veljavnosti na 30 koledarskih dni od datuma uveljavitve novih listin po prvem odstavku 7. člena tega pravilnika.
9. člen
(1) Z dnem uveljavitve novih listin po 7. členu tega pravilnika se ne uporabljajo več listine od 1. do vključno 5. alineje prvega odstavka 5. člena navodil o zdravstveni izkaznici in drugih listinah za uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 29/82) ter drugega odstavka 5. člena navedenih navodil glede načina izpolnjevanja obrazcev.
10. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1995.
Št. 007-1/23-95
Ljubljana, dne 24. maja 1995.
Predsednik
Upravnega odbora Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Franjo Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti